Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 15-Απρίλιος-2024

Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BWP 17.000 64.352
 USD 1.231 4.660
 EUR 1.159 4.387
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 17 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 17.38 Botswanian Pula. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 15-Απρίλιος-2024
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.058
0.079
0.427
2.239
2.848
2.973
3.948
4.235
5.155
6.217
6.500
6.557
6.599
7.419
7.778
8.592
8.938
8.982
9.055
9.258
9.553
9.630
9.966
10.995
11.382
11.460
11.504
11.622
11.907
11.921
12.373
12.811
12.873
12.989
13.074
13.294
13.343
13.351
13.496
13.596
13.599
13.810
13.973
14.229
14.423
14.449
14.475
14.513
14.630
14.651
14.802
14.828
14.840
14.917
15.028
15.112
15.130
15.134
15.138
15.139
15.326
15.407
15.439
15.671
15.794
15.816
15.862
15.918
16.007
16.182
16.198
16.224
16.286
16.297
16.524
16.535
16.564
16.634
16.712
16.903
16.923
17.000
17.071
17.086
17.120
17.298
17.333
17.346
17.617
17.639
17.659
17.749
17.764
17.889
17.910
17.977
17.992
18.039
18.066
18.494
18.537
18.554
18.844
18.873
18.917
18.963
19.029
19.123
19.291
19.370
19.383
19.448
19.503
19.723
20.020
20.251
20.292
20.390
20.536
20.547
20.609
21.058
21.705
21.800
21.856
21.988
22.307
22.443
22.500
22.554
22.619
22.698
22.814
22.956
22.971
23.207
23.543
23.543
23.713
23.764
23.876
23.939
24.235
24.676
24.713
24.790
25.157
25.600
25.655
25.798
26.095
26.106
26.211
26.267
26.340
26.547
26.741
26.913
27.027
27.497
27.606
27.734
29.757
30.110
30.223
30.951
31.468
42.154
0
10.5
21.1
31.6
42.15
This site uses cookies.
Learn more here


OK