Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BWP 16.510 62.497
 USD 1.205 4.561
 EUR 1.140 4.315
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 16.51 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 17.81 Botswanian Pula. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.057
0.078
0.421
2.228
2.739
2.892
3.654
5.095
5.293
6.279
6.332
6.446
6.540
7.379
7.712
8.067
8.215
8.908
9.031
9.179
9.509
10.190
11.282
11.394
12.159
12.272
12.679
12.807
12.943
13.185
13.354
13.382
13.490
13.544
13.628
13.882
14.036
14.079
14.098
14.129
14.183
14.316
14.382
14.414
14.482
14.533
14.694
14.750
14.819
14.847
14.865
14.924
14.927
14.955
14.973
15.061
15.187
15.369
15.438
15.477
15.509
15.695
15.930
16.124
16.136
16.202
16.340
16.387
16.401
16.413
16.443
16.470
16.510
16.536
16.594
16.680
16.693
16.711
16.741
16.772
16.889
16.965
17.135
17.225
17.265
17.511
17.521
17.635
17.699
17.801
17.820
17.840
18.049
18.061
18.070
18.116
18.134
18.681
18.688
18.802
18.898
18.929
18.959
18.990
19.103
19.127
19.187
19.335
19.497
19.565
20.025
20.031
20.123
20.124
20.344
20.461
20.745
20.773
20.881
21.002
21.177
21.595
21.633
21.865
22.516
22.602
23.298
23.676
23.892
23.900
24.066
24.071
24.106
24.260
24.351
24.471
24.544
24.721
24.775
24.819
24.848
25.233
25.514
25.918
25.977
26.048
26.136
26.331
26.455
26.741
26.765
26.788
26.831
27.943
28.091
28.106
28.279
28.330
28.459
29.192
29.869
30.684
30.756
31.671
31.706
32.002
40.101
0
10
20.1
30.1
40.1
This site uses cookies.
Learn more here


OK