Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BWP 10.140 38.384
 USD 0.912 3.452
 EUR 0.773 2.926
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 10.14 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 11.78 Botswanian Pula. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.000
0.133
1.542
1.711
2.349
2.400
4.251
4.297
4.598
4.709
4.720
4.783
4.935
5.178
5.233
5.592
5.653
5.804
5.809
6.002
6.196
6.346
6.389
6.556
6.815
7.135
7.183
7.318
7.326
7.354
7.702
7.806
7.851
7.989
8.028
8.392
8.410
8.537
8.622
8.690
8.884
8.963
9.031
9.239
9.429
9.484
9.488
9.505
9.531
9.543
9.617
9.764
9.874
9.930
9.936
9.976
10.016
10.021
10.037
10.046
10.059
10.140
10.202
10.203
10.209
10.217
10.241
10.255
10.302
10.332
10.378
10.408
10.408
10.468
10.527
10.552
10.638
10.652
10.669
10.693
10.909
10.969
10.991
11.118
11.119
11.268
11.355
11.508
11.509
11.608
11.614
11.644
11.653
11.657
11.708
11.709
11.795
11.811
11.879
11.884
12.029
12.033
12.199
12.310
12.314
12.351
12.774
12.784
13.110
13.159
13.205
13.260
13.509
14.008
14.025
14.058
14.077
14.193
14.333
14.750
15.070
15.444
15.480
15.548
15.567
15.843
15.882
15.882
15.935
16.125
16.132
16.181
16.258
16.315
16.460
16.538
16.670
16.867
17.182
17.213
17.562
17.714
17.982
18.181
18.186
18.193
18.219
18.284
18.284
18.671
18.994
19.151
19.164
19.216
19.584
19.754
19.804
20.217
20.320
20.639
20.920
20.949
21.154
21.440
21.568
23.802
0
6
11.9
17.9
23.8
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK