Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BWP 17.560 66.472
 USD 1.353 5.122
 EUR 1.314 4.974
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 17.56 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 17.53 Botswanian Pula. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.139
0.206
0.396
2.175
2.708
3.448
3.838
4.843
4.999
5.998
6.091
6.106
6.195
6.263
6.705
6.987
7.305
8.291
8.294
8.430
8.693
11.260
11.527
11.633
11.675
11.761
11.878
12.601
12.631
13.047
13.075
13.294
13.294
13.623
13.648
13.700
13.781
13.805
13.975
14.165
14.165
14.190
14.207
14.395
14.537
14.664
14.676
14.683
14.845
14.891
14.953
14.954
15.062
15.175
15.429
15.475
15.530
15.569
15.606
15.672
15.679
15.680
15.718
15.741
15.799
15.899
16.160
16.162
16.164
16.170
16.175
16.197
16.217
16.411
16.634
16.966
17.002
17.110
17.155
17.251
17.252
17.268
17.428
17.473
17.560
17.571
17.600
17.616
17.678
17.682
17.754
17.794
17.840
17.864
17.936
17.969
18.117
18.479
18.676
18.793
19.057
19.113
19.406
19.459
19.478
19.517
19.700
19.883
20.200
20.277
20.530
20.646
20.719
21.036
21.199
21.325
21.388
21.511
21.695
21.751
21.836
21.976
22.085
22.277
22.390
22.667
22.671
22.738
22.805
23.222
23.456
23.556
23.639
23.695
23.702
23.951
24.075
24.111
24.182
24.304
24.329
24.394
24.424
24.561
24.649
24.756
24.770
25.064
25.228
25.301
25.385
25.465
25.477
25.551
25.812
25.999
26.655
26.872
27.072
28.152
28.663
28.767
28.920
29.953
29.970
30.329
35.519
0
8.9
17.8
26.6
35.52
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK