Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 08-Ιούλιος-2024

Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BWP 15.890 60.150
 USD 1.174 4.444
 EUR 1.084 4.103
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 15.89 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 16.81 Botswanian Pula. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 08-Ιούλιος-2024
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.056
0.077
0.418
2.825
2.923
3.103
3.875
4.151
5.088
6.418
6.465
7.295
7.624
7.964
8.188
8.191
8.822
8.876
9.074
9.532
9.629
10.055
10.290
10.378
10.653
10.670
10.673
11.045
11.387
11.453
11.614
11.945
12.030
12.168
12.192
12.239
12.303
12.374
12.646
12.740
12.854
13.028
13.065
13.117
13.142
13.303
13.365
13.388
13.469
13.486
13.557
13.567
13.621
13.789
13.823
13.916
14.097
14.312
14.313
14.383
14.552
14.676
14.710
14.833
15.018
15.106
15.483
15.589
15.665
15.890
15.890
15.894
15.916
16.001
16.081
16.132
16.141
16.145
16.209
16.210
16.374
16.375
16.379
16.382
16.623
16.700
16.777
16.800
16.843
16.860
16.896
17.054
17.198
17.279
17.388
17.576
17.731
17.763
17.903
18.075
18.151
18.178
18.185
18.287
18.339
18.420
18.470
18.501
18.509
18.525
18.591
18.676
18.729
18.892
18.963
19.022
19.114
19.144
19.329
19.563
19.608
19.669
20.521
21.234
21.248
21.359
21.531
21.688
21.893
21.933
22.243
22.347
22.424
22.465
22.538
22.567
22.636
22.963
23.212
23.245
23.281
23.300
23.561
23.697
23.739
24.443
24.457
24.726
25.190
25.277
25.322
25.513
25.630
25.668
25.877
25.960
26.077
26.510
26.631
26.653
27.246
28.074
29.110
29.261
30.178
30.920
30.990
42.386
0
10.6
21.2
31.8
42.39
This site uses cookies.
Learn more here


OK