Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μποτσουάνα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BWP 16.190 61.286
 USD 1.231 4.660
 EUR 1.135 4.296
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 16.19 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 16.81 Botswanian Pula. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.141
0.208
0.412
2.627
2.812
3.086
3.518
4.940
5.083
6.081
6.190
6.280
6.413
6.757
6.970
7.097
7.406
8.562
8.816
9.302
9.939
10.912
11.210
11.246
11.739
12.468
12.543
12.588
12.628
12.714
12.866
12.988
13.254
13.336
13.354
13.612
13.655
13.812
13.815
13.824
13.922
13.922
13.975
14.029
14.058
14.084
14.128
14.136
14.177
14.235
14.258
14.344
14.351
14.372
14.670
14.830
14.841
14.857
14.897
14.925
14.959
14.963
15.020
15.046
15.126
15.168
15.213
15.493
15.548
15.564
15.618
15.638
15.648
16.024
16.174
16.190
16.199
16.289
16.327
16.409
16.416
16.437
16.451
16.456
16.515
16.531
16.595
16.843
16.893
16.962
16.983
17.011
17.033
17.159
17.187
17.262
17.443
17.528
17.628
17.814
17.837
17.978
18.111
18.112
18.204
18.245
18.390
18.441
18.778
19.194
19.209
19.326
19.336
19.373
19.663
19.721
19.863
19.910
20.388
20.528
20.543
20.643
20.679
20.900
21.256
21.256
21.282
21.471
21.485
21.528
21.542
21.756
21.830
21.855
22.398
22.526
22.643
22.669
22.740
22.769
22.826
23.049
23.522
23.591
23.636
23.741
23.753
23.946
23.981
24.003
24.124
24.626
24.752
25.132
25.212
25.242
25.415
25.715
25.910
26.814
27.591
28.107
28.157
29.274
31.126
31.514
34.855
0
8.7
17.4
26.1
34.85
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK