Μπουρούντι Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μπουρούντι Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BIF 3,450.000 13,059.665
 USD 1.661 6.288
 EUR 1.532 5.799
Μπουρούντι: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3450 (Burundi Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 2654.32 Burundi Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Burundi Franc)
22.183
32.908
65.113
414.717
443.953
487.150
555.328
779.844
802.417
959.977
977.185
991.375
1012.361
1066.695
1100.249
1120.276
1169.148
1351.677
1391.719
1468.503
1569.058
1722.555
1769.622
1775.385
1853.211
1968.297
1980.105
1987.229
1993.413
2007.070
2031.026
2050.233
2092.314
2105.213
2108.108
2148.746
2155.552
2180.346
2180.894
2182.337
2197.698
2197.828
2206.098
2214.632
2219.249
2223.347
2230.247
2231.502
2237.952
2247.232
2250.840
2264.445
2265.545
2268.712
2315.850
2341.031
2342.758
2345.354
2351.715
2356.053
2361.387
2362.016
2371.021
2375.197
2387.779
2394.383
2401.622
2445.693
2454.424
2456.921
2465.540
2468.702
2470.240
2529.651
2553.321
2555.783
2557.203
2571.400
2577.382
2590.321
2591.529
2594.816
2597.012
2597.742
2607.012
2609.651
2619.725
2658.938
2666.700
2677.640
2680.957
2685.446
2688.830
2708.790
2713.181
2725.003
2753.652
2766.935
2782.757
2812.122
2815.771
2837.993
2859.009
2859.166
2873.651
2880.133
2903.124
2911.147
2964.287
3030.058
3032.377
3050.827
3052.490
3058.309
3103.969
3113.243
3135.568
3142.963
3218.448
3240.627
3242.979
3258.743
3264.452
3299.281
3355.539
3355.582
3359.555
3389.400
3391.616
3398.372
3400.624
3434.405
3446.116
3450.000
3535.748
3556.017
3574.535
3578.537
3589.798
3594.302
3603.310
3638.556
3713.211
3724.184
3731.218
3747.732
3749.694
3780.228
3785.728
3789.117
3808.248
3887.492
3907.425
3967.417
3980.022
3984.792
4011.993
4059.482
4090.207
4232.957
4355.501
4436.985
4444.880
4621.245
4913.596
4974.788
5502.222
0
1375.6
2751.1
4126.7
5502.22
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK