Μπουρούντι Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Μπουρούντι Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BIF 3,450.000 13,059.665
 USD 1.691 6.401
 EUR 1.696 6.420
Μπουρούντι: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3450 (Burundi Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 2727.10 Burundi Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Burundi Franc)
21.793
45.288
61.694
341.654
420.416
637.719
759.703
760.721
786.050
943.094
960.000
962.267
974.031
1017.099
1099.299
1132.431
1148.586
1175.331
1322.181
1325.363
1366.985
1451.764
1599.023
1749.469
1789.599
1792.482
1807.870
1820.723
1900.907
1902.966
1924.859
1988.752
2024.544
2049.469
2064.726
2086.362
2104.197
2111.955
2142.000
2148.305
2149.360
2154.897
2231.087
2234.294
2245.120
2253.472
2273.082
2354.969
2377.686
2390.649
2392.329
2393.462
2419.234
2427.965
2435.199
2446.212
2449.927
2461.106
2472.240
2478.733
2487.872
2492.055
2495.186
2496.991
2499.000
2510.971
2514.179
2514.349
2534.915
2546.546
2577.423
2580.163
2585.030
2590.242
2627.271
2633.963
2636.601
2665.300
2675.154
2705.067
2709.282
2719.661
2739.983
2747.816
2751.558
2754.427
2762.980
2780.243
2782.748
2794.979
2807.391
2809.805
2824.189
2828.420
2849.628
2880.137
2881.515
2883.744
2938.402
2941.626
2981.630
2985.943
2987.387
2990.186
2993.821
3038.014
3049.419
3058.963
3059.705
3069.505
3099.515
3152.191
3172.997
3209.642
3234.280
3274.695
3283.114
3321.476
3343.850
3351.275
3351.535
3423.175
3431.943
3450.000
3450.634
3457.925
3562.015
3579.791
3581.825
3587.999
3604.003
3624.538
3634.505
3638.776
3661.520
3667.133
3695.727
3697.824
3708.135
3711.857
3724.203
3737.357
3743.704
3751.188
3760.814
3791.324
3806.413
3808.270
3822.251
3903.974
3911.328
3931.668
3964.212
3983.869
4038.420
4063.876
4114.726
4120.828
4228.028
4232.504
4275.409
4339.225
4401.686
4631.762
4758.725
5639.478
6441.852
0
1610.5
3220.9
4831.4
6441.85
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK