Μπουρούντι Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Μπουρούντι Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BIF 4,250.000 16,087.993
 USD 1.494 5.655
 EUR 1.413 5.349
Μπουρούντι: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 4250 (Burundi Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3698.50 Burundi Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Burundi Franc)
11.854
16.276
87.449
462.741
568.849
600.609
758.926
1058.195
1099.376
1304.213
1315.246
1338.822
1358.381
1532.719
1601.827
1675.699
1706.270
1850.337
1875.943
1906.561
1975.199
2116.674
2343.355
2366.667
2525.476
2548.950
2633.541
2660.131
2688.483
2738.712
2773.695
2779.662
2801.978
2813.178
2830.605
2883.358
2915.508
2924.389
2928.400
2934.758
2945.975
2973.664
2987.249
2993.973
3008.020
3018.741
3052.200
3063.773
3078.097
3083.845
3087.596
3099.868
3100.510
3106.348
3110.170
3128.373
3154.581
3192.432
3206.564
3214.678
3221.318
3260.051
3308.902
3349.082
3351.599
3365.250
3394.099
3403.739
3406.594
3409.132
3415.467
3421.033
3429.329
3434.682
3446.688
3464.585
3467.260
3471.131
3477.372
3483.825
3508.047
3523.841
3559.108
3577.870
3586.132
3637.320
3639.288
3662.986
3676.348
3697.514
3701.341
3705.537
3748.927
3751.415
3753.377
3762.909
3766.560
3880.359
3881.684
3905.412
3925.423
3931.697
3937.994
3944.534
3967.831
3972.861
3985.457
4016.047
4049.703
4063.840
4159.510
4160.693
4179.696
4179.970
4225.625
4250.000
4308.927
4314.736
4337.186
4362.357
4398.739
4485.517
4493.468
4541.590
4676.793
4694.736
4839.350
4917.704
4962.665
4964.420
4998.757
4999.907
5007.198
5039.060
5057.910
5082.972
5098.010
5134.855
5146.133
5155.156
5161.172
5241.232
5299.618
5383.439
5395.770
5410.402
5428.855
5469.314
5495.024
5554.414
5559.519
5564.200
5573.223
5804.161
5834.891
5837.899
5873.991
5884.518
5911.305
6063.474
6204.191
6373.360
6388.303
6578.421
6585.623
6647.170
8329.423
0
2082.4
4164.7
6247.1
8329.42
This site uses cookies.
Learn more here


OK