Μπουρούντι Τιμές ντίζελ, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Μπουρούντι Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BIF 4,235.000 16,031.211
 USD 1.470 5.565
 EUR 1.355 5.129
Μπουρούντι: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 4235 (Burundi Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3599.16 Burundi Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Burundi Franc)
12.000
16.476
89.348
616.269
621.902
677.250
822.013
883.082
1079.272
1319.553
1355.294
1367.186
1375.653
1551.245
1621.310
1853.390
1871.578
1887.999
1893.711
1931.095
2040.309
2080.879
2085.263
2112.492
2269.553
2389.873
2392.318
2404.630
2407.189
2467.751
2488.993
2518.562
2529.494
2630.378
2674.348
2719.142
2723.977
2742.851
2760.096
2815.252
2833.786
2834.302
2848.725
2862.336
2872.185
2882.738
2891.090
2904.494
2912.820
2919.725
2954.393
2969.101
2986.066
3050.813
3058.174
3142.262
3155.330
3176.585
3196.981
3226.556
3231.063
3300.413
3304.499
3310.998
3317.851
3328.487
3330.254
3338.206
3346.058
3384.872
3385.474
3402.427
3415.153
3417.337
3417.759
3417.841
3442.848
3445.613
3470.652
3471.517
3508.897
3529.557
3541.416
3543.415
3547.004
3596.902
3608.963
3610.021
3612.350
3616.982
3632.638
3651.317
3683.497
3707.711
3717.418
3719.127
3742.225
3782.613
3808.523
3824.066
3868.350
3872.596
3922.269
3928.899
3949.706
3970.607
3993.564
4005.778
4008.378
4018.605
4039.597
4042.191
4050.259
4055.787
4063.071
4112.210
4147.504
4163.795
4167.127
4235.000
4240.477
4390.548
4407.839
4518.769
4526.319
4542.215
4561.077
4570.397
4641.048
4670.433
4670.976
4739.208
4780.803
4804.857
4808.070
4851.749
4876.758
4886.136
4895.515
4899.951
4916.885
4922.053
4951.182
4992.425
5013.682
5015.276
5133.100
5173.740
5311.289
5329.421
5364.467
5374.413
5411.325
5430.082
5432.271
5442.419
5549.500
5624.091
5714.730
5717.860
5736.600
6059.127
6170.079
6228.028
6439.737
6596.128
6649.765
8819.174
0
2204.8
4409.6
6614.4
8819.17
This site uses cookies.
Learn more here


OK