Αιθιοπία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Αιθιοπία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ETB 67.300 254.758
 USD 1.251 4.736
 EUR 1.153 4.365
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 67.3 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 68.79 Ethiopian Birr. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Ethiopian Birr)
0.575
0.853
1.687
10.747
11.505
12.624
14.391
20.209
20.794
24.877
25.323
25.691
26.235
27.643
28.512
29.031
30.298
35.028
36.066
38.055
40.661
44.639
45.859
46.008
48.025
51.007
51.313
51.498
51.658
52.012
52.633
53.131
54.221
54.555
54.630
55.683
55.860
56.502
56.517
56.554
56.952
56.955
57.170
57.391
57.510
57.617
57.795
57.828
57.995
58.236
58.329
58.682
58.710
58.792
60.014
60.666
60.711
60.778
60.943
61.056
61.194
61.210
61.444
61.552
61.878
62.049
62.237
63.379
63.605
63.670
63.893
63.975
64.015
65.554
66.168
66.232
66.268
66.636
66.791
67.127
67.158
67.243
67.300
67.319
67.559
67.628
67.889
68.905
69.106
69.389
69.475
69.592
69.679
70.197
70.310
70.617
71.359
71.703
72.113
72.874
72.969
73.545
74.089
74.094
74.469
74.637
75.233
75.441
76.818
78.522
78.582
79.060
79.103
79.254
80.437
80.678
81.256
81.448
83.404
83.979
84.040
84.448
84.596
85.499
86.957
86.958
87.061
87.834
87.892
88.067
88.125
89.001
89.304
89.405
91.627
92.152
92.632
92.736
93.027
93.144
93.378
94.291
96.226
96.510
96.692
97.120
97.171
97.962
98.105
98.193
98.688
100.742
101.259
102.813
103.140
103.263
103.968
105.199
105.995
109.695
112.870
114.982
115.186
119.757
127.333
128.919
142.587
0
35.6
71.3
106.9
142.59
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK