Αιθιοπία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Αιθιοπία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ETB 79.750 301.886
 USD 1.432 5.421
 EUR 1.303 4.932
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 79.75 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 72.43 Ethiopian Birr. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Ethiopian Birr)
0.232
0.319
1.738
9.081
11.134
12.037
14.857
20.767
21.454
25.618
25.741
26.202
26.600
30.019
31.350
33.643
34.810
36.232
37.317
39.585
39.919
40.134
42.888
43.837
48.000
48.199
48.433
51.852
52.706
53.462
53.481
53.557
54.633
54.866
55.101
55.281
55.398
56.116
56.168
57.342
57.426
57.437
57.815
57.880
58.312
58.464
59.179
59.603
59.948
60.203
60.251
60.629
60.984
61.072
62.373
62.430
62.797
63.757
64.175
64.259
64.462
65.123
65.467
65.604
66.294
66.436
66.518
66.707
66.865
66.968
67.142
67.171
67.432
68.104
68.345
68.943
69.230
69.254
69.824
70.239
70.630
71.013
71.689
72.062
72.348
72.357
72.522
73.420
73.502
74.073
74.098
74.479
75.071
75.139
75.752
75.760
75.778
76.077
76.164
76.169
76.655
77.282
77.299
77.693
77.794
78.632
79.077
79.534
79.750
80.380
80.747
81.500
82.202
84.884
85.179
85.214
85.834
86.008
86.447
86.641
88.041
89.301
90.397
90.602
91.153
91.942
94.348
94.397
94.397
94.852
95.927
96.368
96.804
96.883
97.060
97.155
97.366
97.764
97.947
99.539
101.743
101.988
102.815
102.845
103.378
104.375
104.646
105.339
105.783
106.755
107.489
109.040
109.695
109.946
110.160
110.415
111.128
111.395
118.887
120.170
124.608
124.685
125.565
126.828
129.168
129.751
162.111
0
40.5
81.1
121.6
162.11
This site uses cookies.
Learn more here


OK