Αιθιοπία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Αιθιοπία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ETB 49.020 185.561
 USD 0.933 3.532
 EUR 0.936 3.543
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 49.02 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 70.25 Ethiopian Birr. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Ethiopian Birr)
0.561
1.167
1.589
8.801
10.830
16.428
19.570
19.596
20.248
24.294
24.729
24.788
25.091
26.200
28.318
29.171
29.587
30.276
34.059
34.141
35.213
37.397
41.190
45.066
46.100
46.174
46.570
46.901
48.967
49.020
49.584
51.230
52.152
52.794
53.187
53.744
54.204
54.404
55.177
55.340
55.367
55.510
57.472
57.555
57.834
58.049
58.554
60.664
61.249
61.583
61.626
61.655
62.319
62.544
62.730
63.014
63.110
63.398
63.684
63.852
64.087
64.195
64.275
64.322
64.374
64.682
64.765
64.769
65.299
65.599
66.394
66.464
66.590
66.724
67.678
67.850
67.918
68.658
68.911
69.682
69.791
70.058
70.581
70.783
70.880
70.953
71.174
71.618
71.683
71.998
72.318
72.380
72.751
72.860
73.406
74.192
74.227
74.285
75.693
75.776
76.806
76.917
76.954
77.027
77.120
78.259
78.552
78.798
78.817
79.070
79.843
81.200
81.736
82.680
83.314
84.355
84.572
85.561
86.137
86.328
86.335
88.180
88.406
88.871
88.888
89.075
91.757
92.215
92.267
92.426
92.838
93.367
93.624
93.734
94.320
94.465
95.201
95.255
95.521
95.617
95.935
96.274
96.437
96.630
96.878
97.664
98.052
98.100
98.460
100.566
100.755
101.279
102.117
102.624
104.029
104.685
105.994
106.152
108.913
109.028
110.134
111.778
113.387
119.313
122.584
145.272
165.941
0
41.5
83
124.5
165.94
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK