Αιθιοπία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Αιθιοπία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ETB 79.750 301.886
 USD 1.398 5.292
 EUR 1.298 4.913
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 79.75 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 69.88 Ethiopian Birr. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Ethiopian Birr)
0.238
0.326
1.771
11.961
12.280
13.345
16.283
17.494
21.395
25.981
26.847
27.083
27.246
30.758
32.119
35.221
36.937
37.158
37.399
38.238
40.556
41.209
41.874
42.058
44.006
44.733
46.081
46.899
47.243
48.226
48.257
48.304
49.439
50.945
51.238
51.572
52.069
52.363
53.339
53.662
53.732
54.932
54.939
54.998
55.077
55.130
55.260
55.455
55.798
56.126
56.342
56.515
56.823
58.272
58.734
59.713
60.175
60.350
62.322
62.433
62.504
63.129
63.475
63.852
64.929
65.376
65.467
65.523
65.723
65.845
65.920
66.758
66.870
66.976
67.009
67.063
67.149
67.210
67.493
67.893
67.923
68.223
68.259
68.319
68.345
68.905
69.270
69.386
70.497
70.611
70.665
70.917
71.150
71.404
71.649
71.657
71.892
74.317
74.728
74.733
74.819
76.628
76.977
77.302
77.374
77.399
77.822
77.828
78.076
78.118
78.327
78.669
79.170
79.494
79.496
79.563
79.750
80.201
81.428
81.635
82.101
86.464
86.601
86.972
87.149
88.812
89.427
89.688
89.857
90.023
91.850
91.945
92.743
93.109
93.542
93.963
94.279
94.402
95.311
95.449
95.642
96.060
97.160
97.178
97.589
98.167
98.824
99.868
102.140
102.804
104.315
104.352
104.405
104.608
104.659
105.605
106.867
109.437
110.392
111.257
111.707
111.967
122.606
122.818
126.153
129.364
129.595
174.514
0
43.6
87.3
130.9
174.51
This site uses cookies.
Learn more here


OK