Αιθιοπία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Αιθιοπία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ETB 28.940 109.550
 USD 0.583 2.207
 EUR 0.515 1.949
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 28.94 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 56.43 Ethiopian Birr. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Ethiopian Birr)
0.509
1.241
7.121
8.335
10.278
12.644
18.880
19.123
21.065
21.325
23.355
24.911
24.943
25.473
25.930
26.788
27.943
28.341
28.940
29.497
29.729
30.843
33.259
33.827
34.535
34.590
34.658
34.825
35.417
38.527
40.006
40.673
41.463
41.754
41.788
42.186
42.225
42.483
42.495
43.050
43.824
44.418
44.573
44.885
44.964
45.001
45.104
45.136
45.193
45.609
46.170
46.186
46.315
46.444
46.588
46.716
46.858
47.107
47.493
47.781
47.971
48.222
48.707
48.891
49.167
49.272
49.743
49.766
49.940
50.022
50.444
50.472
50.478
50.759
51.516
51.855
52.112
52.481
52.543
52.584
52.716
52.829
52.890
53.301
53.524
53.788
53.902
53.961
54.316
54.540
54.542
54.861
54.862
54.879
54.931
55.198
55.480
55.643
55.963
56.145
56.378
56.986
57.939
58.668
59.503
59.531
60.012
60.242
60.449
61.048
61.216
62.569
62.814
63.043
64.588
64.708
68.004
68.203
68.960
69.505
69.832
70.850
71.290
71.939
74.346
74.348
74.612
75.311
75.674
76.941
77.503
78.337
78.675
78.905
79.182
79.413
79.694
79.807
80.208
80.875
80.931
81.644
82.119
82.392
83.875
85.037
85.315
85.452
86.101
88.687
88.743
89.234
89.417
92.792
92.891
93.633
94.195
95.571
95.768
96.162
97.566
98.366
99.893
100.770
101.675
112.350
114.734
0
28.7
57.4
86
114.73
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK