Αιθιοπία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Αιθιοπία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 ETB 18.750 70.976
 USD 0.424 1.605
 EUR 0.359 1.359
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 18.75 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 46.89 Ethiopian Birr. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Ethiopian Birr)
0.000
0.531
6.138
6.811
9.353
9.554
16.924
17.107
18.305
18.750
18.792
19.041
19.649
20.618
20.833
22.265
22.507
23.109
23.130
23.897
24.671
25.268
25.437
26.103
27.134
28.407
28.600
29.136
29.167
29.279
30.664
31.078
31.259
31.808
31.964
33.411
33.484
33.990
34.328
34.599
35.371
35.686
35.955
36.786
37.542
37.759
37.778
37.843
37.947
37.994
38.290
38.876
39.312
39.537
39.559
39.720
39.879
39.899
39.963
39.998
40.049
40.372
40.620
40.623
40.647
40.677
40.773
40.829
41.016
41.138
41.319
41.440
41.440
41.679
41.915
42.011
42.357
42.412
42.476
42.572
43.432
43.671
43.760
44.265
44.271
44.865
45.211
45.819
45.823
46.218
46.240
46.359
46.397
46.411
46.614
46.620
46.961
47.026
47.298
47.314
47.895
47.910
48.569
49.011
49.030
49.176
50.859
50.899
52.198
52.393
52.574
52.795
53.784
55.773
55.841
55.970
56.046
56.507
57.064
58.725
60.002
61.491
61.633
61.902
61.980
63.078
63.234
63.234
63.443
64.199
64.227
64.423
64.729
64.959
65.534
65.844
66.370
67.154
68.408
68.532
69.923
70.527
71.596
72.385
72.407
72.435
72.537
72.798
72.798
74.340
75.623
76.247
76.299
76.508
77.972
78.651
78.847
80.495
80.902
82.174
83.293
83.407
84.224
85.364
85.871
94.769
0
23.7
47.4
71.1
94.77
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK