Κούβα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 08-Ιούλιος-2024

Κούβα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CUP 132.000 499.674
 USD 1.096 4.149
 EUR 1.012 3.831
Κούβα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 132 (Cuban Peso). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 149.63 Cuban Peso. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 08-Ιούλιος-2024
(λίτρο, Cuban Peso)
0.502
0.689
3.719
25.136
26.011
27.618
34.487
36.938
45.275
57.108
57.531
64.914
67.843
70.872
72.862
72.894
78.506
78.983
80.749
84.823
85.684
89.480
91.571
92.349
94.798
94.948
94.979
98.287
101.334
101.917
103.348
106.300
107.049
108.277
108.499
108.910
109.486
110.113
112.533
113.372
114.382
115.935
116.264
116.727
116.951
118.383
118.930
119.139
119.854
120.006
120.640
120.734
121.208
122.702
123.012
123.839
125.447
127.363
127.371
127.992
129.494
130.597
130.904
132.000
133.647
134.422
137.778
138.723
139.400
141.403
141.407
141.435
141.635
142.388
143.106
143.555
143.636
143.675
144.244
144.255
145.714
145.721
145.757
145.779
147.927
148.612
149.294
149.497
149.882
150.038
150.353
151.762
153.041
153.767
154.730
156.403
157.788
158.068
159.315
160.849
161.521
161.763
161.828
162.733
163.195
163.914
164.361
164.637
164.710
164.849
165.435
166.198
166.669
168.114
168.749
169.272
170.093
170.360
172.003
174.089
174.490
175.032
182.612
188.955
189.085
190.074
191.598
192.997
194.823
195.181
197.933
198.866
199.552
199.909
200.561
200.822
201.436
204.342
206.559
206.858
207.172
207.342
209.663
210.879
211.254
217.513
217.644
220.030
224.164
224.933
225.337
227.033
228.076
228.416
230.272
231.013
232.053
235.911
236.985
237.185
242.458
249.827
259.048
260.390
268.549
275.152
275.778
377.190
0
94.3
188.6
282.9
377.19
This site uses cookies.
Learn more here


OK