Κούβα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 15-Απρίλιος-2024

Κούβα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CUP 132.000 499.674
 USD 1.096 4.149
 EUR 1.032 3.907
Κούβα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 132 (Cuban Peso). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 151.63 Cuban Peso. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 15-Απρίλιος-2024
(λίτρο, Cuban Peso)
0.502
0.689
3.726
19.530
24.843
25.928
34.433
36.938
44.959
54.226
56.697
57.195
57.559
64.708
67.845
74.941
77.962
78.346
78.983
80.750
83.324
83.991
86.926
95.896
99.273
99.958
100.340
101.372
103.851
103.975
107.917
111.740
112.278
113.293
114.029
115.953
116.378
116.450
117.714
118.589
118.615
120.455
121.877
124.104
125.796
126.022
126.251
126.588
127.603
127.789
129.106
129.334
129.434
130.105
131.077
131.805
131.969
132.000
132.037
132.045
133.671
134.382
134.658
136.686
137.757
137.947
138.351
138.835
139.615
141.137
141.280
141.504
142.047
142.141
144.123
144.216
144.475
145.083
145.766
147.426
147.600
148.276
148.899
149.026
149.323
150.873
151.177
151.290
153.657
153.852
154.021
154.809
154.941
156.027
156.213
156.794
156.929
157.335
157.576
161.304
161.680
161.828
164.361
164.610
164.992
165.397
165.976
166.791
168.262
168.947
169.060
169.627
170.105
172.030
174.619
176.627
176.992
177.846
179.121
179.215
179.757
183.674
189.309
190.141
190.632
191.782
194.561
195.750
196.244
196.715
197.285
197.973
198.987
200.228
200.356
202.410
205.345
205.345
206.829
207.271
208.252
208.800
211.381
215.229
215.551
216.220
219.419
223.283
223.769
225.016
227.607
227.697
228.614
229.104
229.736
231.548
233.236
234.737
235.733
239.834
240.785
241.899
259.541
262.620
263.609
269.955
274.466
367.671
0
91.9
183.8
275.8
367.67
This site uses cookies.
Learn more here


OK