Κούβα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Κούβα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CUP 25.000 94.635
 USD 1.050 3.975
 EUR 0.968 3.664
Κούβα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 25 (Cuban Peso). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 30.43 Cuban Peso. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Cuban Peso)
0.254
0.377
0.747
4.755
5.090
5.586
6.367
8.942
9.201
11.007
11.204
11.367
11.608
12.231
12.616
12.845
13.406
15.498
15.958
16.838
17.991
19.751
20.291
20.357
21.249
22.569
22.704
22.786
22.857
23.013
23.288
23.508
23.991
24.139
24.172
24.638
24.716
25.000
25.006
25.023
25.199
25.200
25.295
25.393
25.446
25.493
25.572
25.587
25.661
25.767
25.808
25.964
25.977
26.013
26.554
26.842
26.862
26.892
26.965
27.015
27.076
27.083
27.186
27.234
27.378
27.454
27.537
28.042
28.143
28.171
28.270
28.306
28.324
29.005
29.277
29.305
29.321
29.484
29.552
29.701
29.715
29.752
29.778
29.786
29.892
29.922
30.038
30.488
30.577
30.702
30.740
30.792
30.830
31.059
31.110
31.245
31.574
31.726
31.907
32.244
32.286
32.541
32.782
32.783
32.949
33.024
33.287
33.379
33.989
34.743
34.769
34.981
35.000
35.067
35.590
35.697
35.953
36.037
36.903
37.157
37.184
37.365
37.430
37.830
38.475
38.475
38.521
38.863
38.889
38.966
38.992
39.379
39.513
39.558
40.541
40.774
40.986
41.032
41.161
41.213
41.316
41.720
42.576
42.702
42.782
42.972
42.994
43.344
43.407
43.446
43.666
44.574
44.803
45.491
45.635
45.690
46.002
46.546
46.899
48.535
49.940
50.875
50.965
52.988
56.340
57.041
63.089
0
15.8
31.5
47.3
63.09
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK