Κούβα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Κούβα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CUP 25.000 94.635
 USD 1.050 3.975
 EUR 0.993 3.759
Κούβα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 25 (Cuban Peso). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 30.95 Cuban Peso. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Cuban Peso)
0.099
0.136
0.732
3.873
4.761
5.026
6.351
8.856
9.201
10.915
11.007
11.204
11.368
12.827
13.406
14.024
14.280
15.485
15.700
15.956
16.530
17.714
19.611
19.806
21.135
21.332
22.040
22.262
22.500
22.920
23.213
23.263
23.449
23.543
23.689
24.131
24.400
24.474
24.508
24.561
24.655
24.886
25.000
25.056
25.174
25.264
25.544
25.640
25.760
25.808
25.840
25.943
25.948
25.997
26.029
26.181
26.400
26.717
26.835
26.903
26.959
27.283
27.692
28.028
28.049
28.163
28.405
28.486
28.509
28.531
28.584
28.630
28.700
28.745
28.845
28.995
29.017
29.050
29.102
29.156
29.359
29.491
29.786
29.943
30.012
30.440
30.457
30.655
30.767
30.944
30.976
31.011
31.374
31.395
31.412
31.491
31.522
32.474
32.485
32.684
32.851
32.904
32.957
33.011
33.206
33.248
33.354
33.610
33.892
34.010
34.811
34.820
34.979
34.982
35.364
35.568
36.061
36.110
36.298
36.508
36.813
37.539
37.605
38.008
39.140
39.290
40.500
41.156
41.532
41.547
41.834
41.844
41.905
42.171
42.329
42.539
42.665
42.973
43.067
43.143
43.193
43.863
44.352
45.053
45.157
45.279
45.434
45.772
45.987
46.484
46.527
46.566
46.642
48.574
48.832
48.857
49.159
49.247
49.471
50.745
51.922
53.338
53.463
55.054
55.114
55.630
69.708
0
17.4
34.9
52.3
69.71
This site uses cookies.
Learn more here


OK