Κούβα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 14-Ιούνιος-2021

Κούβα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CUP 25.000 94.635
 USD 1.000 3.785
 EUR 0.825 3.123
Κούβα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 25 (Cuban Peso). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 26.37 Cuban Peso. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 14-Ιούνιος-2021
(λίτρο, Cuban Peso)
0.000
0.325
3.466
5.257
5.420
9.555
9.661
10.039
10.609
10.729
10.775
10.938
11.765
12.016
12.266
12.565
13.062
13.068
13.450
13.455
13.724
14.017
14.374
15.196
15.204
15.654
15.968
16.148
16.430
16.873
16.976
16.996
17.299
17.675
17.763
18.214
18.631
19.168
19.461
19.791
19.812
20.191
20.452
20.558
20.703
20.764
20.916
21.239
21.403
21.462
21.488
21.565
21.769
22.195
22.310
22.334
22.354
22.447
22.499
22.504
22.538
22.540
22.680
22.864
22.901
22.929
22.984
23.030
23.045
23.162
23.504
23.739
23.794
23.946
24.020
24.020
24.059
24.692
24.693
24.734
24.878
24.954
25.000
25.175
25.314
25.410
25.446
25.474
25.546
25.663
25.831
25.860
25.912
25.995
26.179
26.218
26.508
26.561
26.593
26.667
26.967
27.023
27.161
27.762
27.803
28.006
28.409
28.732
28.890
29.364
29.701
30.068
30.240
30.256
30.290
30.768
31.004
31.079
31.914
33.162
33.584
34.320
34.447
34.503
34.775
35.163
35.739
35.807
36.070
36.315
36.345
36.467
36.648
36.679
36.861
37.001
37.182
37.420
37.891
37.952
38.164
38.397
39.602
40.543
40.589
40.680
40.881
40.952
41.081
41.226
41.696
43.067
43.135
43.378
43.439
43.984
44.324
44.833
45.031
45.833
46.109
46.390
46.882
46.915
49.584
53.306
0
13.3
26.7
40
53.31
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK