Κούβα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 29-Νοέμβριος-2021

Κούβα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CUP 25.000 94.635
 USD 1.050 3.975
 EUR 0.930 3.520
Κούβα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 25 (Cuban Peso). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 26.35 Cuban Peso. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 29-Νοέμβριος-2021
(λίτρο, Cuban Peso)
0.244
0.595
3.300
3.416
4.971
5.592
9.045
9.201
10.103
10.224
10.778
11.204
11.681
11.951
11.965
12.078
12.440
12.853
13.036
13.355
13.405
13.406
14.758
14.930
16.088
16.246
16.319
16.442
17.009
17.325
17.479
17.498
18.143
18.215
19.266
19.585
19.823
19.865
20.032
20.149
20.314
20.316
20.553
20.653
20.762
20.869
20.898
21.068
21.291
21.408
21.496
21.584
21.595
21.652
21.748
21.813
21.917
22.084
22.120
22.150
22.207
22.266
22.315
22.455
22.458
22.559
22.802
22.806
22.876
23.014
23.189
23.470
23.551
23.564
23.607
23.611
23.693
23.756
23.765
23.848
23.859
23.974
24.084
24.125
24.608
24.719
24.970
25.000
25.074
25.181
25.465
25.483
25.819
26.307
26.539
26.612
26.819
26.914
27.047
27.327
27.638
27.722
27.800
27.837
28.060
28.078
28.224
28.251
28.711
28.945
29.133
29.372
30.175
30.217
30.712
31.007
31.511
32.533
32.720
33.127
33.361
33.761
34.702
35.116
35.734
36.028
36.193
36.269
36.270
36.405
36.505
36.522
36.661
37.104
37.319
37.475
37.478
37.480
37.480
37.582
37.804
37.830
38.502
38.693
38.797
39.986
40.408
40.464
40.572
40.814
41.056
41.699
42.212
42.536
42.965
43.270
43.589
44.067
44.739
45.038
45.156
45.477
45.815
47.789
48.776
49.798
52.963
0
13.2
26.5
39.7
52.96
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK