Κούβα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Κούβα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 CUP 25.000 94.635
 USD 1.050 3.975
 EUR 1.053 3.986
Κούβα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 25 (Cuban Peso). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 31.83 Cuban Peso. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Cuban Peso)
0.254
0.529
0.720
3.988
4.907
7.443
8.867
8.879
9.174
11.007
11.204
11.231
11.368
11.871
12.830
13.217
13.406
13.718
15.432
15.469
15.955
16.944
18.663
20.419
20.887
20.921
21.100
21.250
22.186
22.210
22.466
23.211
23.629
23.920
24.098
24.351
24.559
24.649
25.000
25.074
25.086
25.151
26.040
26.077
26.204
26.301
26.530
27.486
27.751
27.902
27.922
27.935
28.236
28.338
28.422
28.551
28.594
28.724
28.854
28.930
29.037
29.086
29.122
29.143
29.167
29.306
29.344
29.346
29.586
29.722
30.082
30.114
30.171
30.232
30.664
30.742
30.773
31.108
31.223
31.572
31.621
31.742
31.979
32.071
32.114
32.148
32.248
32.449
32.478
32.621
32.766
32.794
32.962
33.011
33.259
33.615
33.631
33.657
34.295
34.333
34.800
34.850
34.867
34.899
34.942
35.458
35.591
35.702
35.711
35.825
36.175
36.790
37.033
37.461
37.748
38.220
38.318
38.766
39.027
39.114
39.117
39.953
40.055
40.266
40.273
40.359
41.573
41.781
41.805
41.877
42.064
42.303
42.420
42.469
42.735
42.800
43.134
43.159
43.279
43.322
43.466
43.620
43.694
43.781
43.894
44.250
44.426
44.448
44.611
45.565
45.650
45.888
46.268
46.497
47.134
47.431
48.024
48.096
49.347
49.399
49.900
50.645
51.374
54.059
55.541
65.820
75.185
0
18.8
37.6
56.4
75.19
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK