Γκαμπόν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Γκαμπόν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XAF 585.000 2,214.465
 USD 0.915 3.464
 EUR 0.889 3.365
Γκαμπόν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 585 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 863.24 CFA Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, CFA Franc)
6.827
10.127
19.502
107.117
133.350
169.801
189.040
238.506
246.227
295.421
300.011
300.716
305.125
308.443
330.218
344.123
359.790
408.347
408.475
415.169
428.150
554.552
567.717
572.937
575.000
579.245
585.000
620.612
622.103
642.597
643.972
654.736
654.736
670.974
672.159
674.728
678.753
679.938
688.295
697.653
697.663
698.880
699.718
708.980
715.961
722.215
722.816
723.144
731.133
733.384
736.444
736.503
741.816
747.393
759.881
762.146
764.859
766.793
768.630
771.873
772.233
772.262
774.148
775.281
778.119
783.067
795.879
796.012
796.096
796.407
796.615
797.718
798.694
808.263
819.221
835.603
837.372
842.666
844.890
849.658
849.692
850.459
858.366
860.586
864.852
865.371
866.818
867.625
870.667
870.879
874.395
876.376
878.646
879.824
883.391
885.000
892.262
910.121
919.797
925.583
938.565
941.335
955.792
958.369
959.314
961.259
970.242
979.266
994.889
998.660
1011.107
1016.822
1020.457
1036.044
1044.081
1050.296
1053.375
1059.468
1068.517
1071.248
1075.429
1082.343
1087.691
1097.171
1102.752
1116.391
1116.577
1119.869
1123.190
1143.712
1155.222
1160.182
1164.243
1167.022
1167.337
1179.593
1185.705
1187.516
1190.972
1196.999
1198.214
1201.421
1202.912
1209.670
1214.015
1219.282
1219.940
1234.433
1242.519
1246.112
1250.224
1254.175
1254.767
1258.396
1271.292
1280.469
1312.769
1323.469
1333.309
1386.505
1411.673
1416.789
1424.362
1475.221
1476.075
1493.719
1749.371
0
437.3
874.7
1312
1749.37
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK