Γκαμπόν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Φεβρουάριος-2024

Γκαμπόν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XAF 575.000 2,176.611
 USD 0.952 3.604
 EUR 0.878 3.324
Γκαμπόν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 575 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 765.48 CFA Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 26-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, CFA Franc)
2.517
3.455
18.718
98.117
130.362
161.253
172.384
185.194
225.744
272.684
279.213
284.218
288.457
324.755
340.098
371.119
389.665
392.498
395.931
404.805
425.483
426.874
435.681
441.001
478.077
491.655
494.821
503.835
513.882
517.665
517.857
530.194
555.280
573.469
575.000
576.986
588.905
592.417
600.147
601.774
602.066
602.830
603.385
610.708
613.339
617.886
620.883
628.367
630.990
634.161
635.643
636.530
647.455
651.137
652.881
653.627
657.075
658.339
665.056
666.552
668.461
668.708
671.924
675.518
680.921
682.149
690.063
700.537
700.990
702.077
706.229
709.579
715.548
715.574
716.726
717.414
720.985
723.297
729.393
731.176
732.953
741.046
743.171
745.433
746.737
751.401
754.344
755.182
755.579
758.979
763.196
767.112
771.478
772.647
792.548
806.747
811.229
814.473
816.667
818.024
823.927
828.000
829.893
830.916
833.140
833.296
837.217
842.985
843.772
845.371
846.989
847.820
849.264
850.652
853.986
862.710
864.663
892.135
892.457
899.837
920.739
922.237
956.506
963.483
981.126
989.047
995.597
997.518
997.562
1000.957
1002.147
1008.619
1012.431
1028.912
1033.587
1038.814
1056.774
1072.559
1074.852
1075.507
1089.917
1091.882
1100.984
1112.967
1114.329
1115.855
1120.047
1137.077
1141.007
1151.372
1152.615
1171.137
1174.508
1178.833
1188.756
1193.405
1195.702
1197.337
1199.629
1207.816
1208.501
1243.176
1350.000
1354.227
1367.976
1382.046
1413.846
1790.853
0
447.7
895.4
1343.1
1790.85
This site uses cookies.
Learn more here


OK