Γκαμπόν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Γκαμπόν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XAF 575.000 2,176.611
 USD 0.942 3.566
 EUR 0.875 3.312
Γκαμπόν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 575 (CFA Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 747.82 CFA Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, CFA Franc)
2.544
3.493
18.955
128.003
131.410
142.809
174.252
187.210
228.951
278.033
287.298
289.819
291.565
329.147
343.712
376.905
395.275
397.637
400.222
409.196
434.005
440.992
448.110
450.072
470.923
478.699
493.131
501.881
505.566
516.083
516.415
516.912
529.065
545.180
548.309
551.888
557.211
560.356
570.799
574.258
575.000
587.848
587.917
588.555
589.392
589.960
591.356
593.437
597.114
600.619
602.935
604.788
608.080
623.589
628.526
639.007
643.953
645.828
666.930
668.116
668.873
675.560
679.268
683.300
694.824
699.603
700.581
701.176
703.324
704.627
705.430
714.400
715.594
716.725
717.080
717.659
718.578
719.231
722.258
726.539
726.865
730.073
730.464
731.100
731.380
737.374
741.282
742.516
754.413
755.627
756.210
758.907
761.401
764.118
766.734
766.826
769.336
795.293
799.682
799.743
800.664
820.020
823.753
827.231
828.000
828.271
832.798
832.855
835.514
835.959
838.196
841.861
847.217
850.685
850.706
851.432
853.428
858.257
871.380
873.602
878.588
925.277
926.746
930.716
932.603
950.408
956.981
959.783
961.581
963.363
982.918
983.929
992.473
996.389
1001.017
1005.528
1008.905
1010.219
1019.947
1021.428
1023.496
1027.965
1039.734
1039.934
1044.332
1050.512
1057.542
1068.716
1093.035
1100.133
1116.302
1116.696
1117.274
1119.437
1119.983
1130.105
1143.619
1171.116
1181.333
1190.592
1195.414
1198.195
1312.045
1314.313
1350.000
1384.363
1386.833
1867.520
0
466.9
933.8
1400.6
1867.52
This site uses cookies.
Learn more here


OK