Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 28.11.2022 605 0.957
Τιμές ντίζελ 28.11.2022 585 0.925
Τιμές της πετρέλαιο 28.11.2022 450 0.712
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.03.2022 122.96 0.194
This site uses cookies.
Learn more here


OK