Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 605 0.977
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 585 0.945
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 450 0.727
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 122.96 0.199
This site uses cookies.
Learn more here


OK