Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 595 0.982
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 575 0.949
Τιμές της πετρέλαιο 08.07.2024 450 0.743
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 122.96 0.203
This site uses cookies.
Learn more here


OK