Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 605 1
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 585 0.967
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 450 0.744
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 122.96 0.203
This site uses cookies.
Learn more here


OK