Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία XAF USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 605 0.971
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 585 0.939
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 450 0.722
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία XAF USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 122.96 0.197
This site uses cookies.
Learn more here


OK