Γκαμπόν Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 29-Μάϊος-2023

Γκαμπόν Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 XAF 450.000 1,703.435
 USD 0.736 2.786
 EUR 0.686 2.597
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
Τιμές της πετρέλαιο, 29-Μάϊος-2023
(λίτρο, CFA Franc)
1.748
131.999
143.387
228.535
240.741
259.339
337.092
350.000
350.788
351.454
405.241
450.000
471.891
472.305
485.252
507.593
511.762
518.950
520.089
534.023
548.235
555.573
587.916
607.820
613.326
618.780
621.140
632.104
643.468
645.720
647.462
666.179
667.666
677.669
680.404
682.325
686.164
688.777
698.513
701.897
716.144
720.773
723.446
727.611
731.259
739.373
743.750
746.186
750.009
750.710
751.751
762.527
794.312
798.045
842.376
847.677
855.257
857.405
928.301
1150.000
1187.482
1313.211
1511.174
0
377.8
755.6
1133.4
1511.17
This site uses cookies.
Learn more here


OK