Ιράν Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Ιράν Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 IRR 1,500.000 5,678.115
 USD 0.003 0.011
 EUR 0.003 0.011
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Iranian Rial)
1500.000
122956.502
130025.899
195584.426
206714.295
222682.748
283166.995
306586.786
347290.788
348194.284
376161.410
394183.010
396566.775
411405.417
444647.525
453817.305
458110.750
469976.572
492870.523
518932.024
521433.010
523251.933
527967.772
539411.841
555668.002
558893.550
562433.357
564261.950
569504.982
575602.882
585978.763
590545.018
594758.175
616766.927
629719.560
633317.021
634750.902
644058.844
652740.325
658122.395
672963.774
678003.776
689297.123
700448.364
714901.940
716039.273
716631.542
717275.560
718957.070
733901.416
736810.225
742413.805
744567.908
745613.445
763308.390
764237.403
788020.241
799420.556
804013.844
805461.947
821011.527
1028174.095
1190254.326
0
297563.6
595127.2
892690.7
1190254.33
This site uses cookies.
Learn more here


OK