Ιράν Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 29-Μάϊος-2023

Ιράν Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 IRR 1,500.000 5,678.115
 USD 0.003 0.011
 EUR 0.003 0.011
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
Τιμές της πετρέλαιο, 29-Μάϊος-2023
(λίτρο, Iranian Rial)
1500.000
113267.053
123039.381
196104.248
206577.368
222536.759
289255.375
300331.935
301007.795
301579.704
347734.137
386141.059
404925.926
405280.793
416390.278
435561.400
439138.773
445306.434
446284.216
458240.797
470435.800
476732.573
504485.894
521564.682
526289.591
530969.290
532995.139
542402.989
552154.457
554086.511
555581.279
571641.951
572918.065
581501.682
583848.689
585497.195
588791.308
591033.823
599387.520
602291.610
614516.885
618489.270
620782.493
624356.873
627486.833
634449.069
638205.734
640295.278
643575.931
644177.254
645071.201
654317.941
681591.794
684795.410
722835.343
727384.106
733888.536
735731.626
796566.726
986804.929
1018968.013
1126854.746
1296725.050
0
324181.3
648362.5
972543.8
1296725.05
This site uses cookies.
Learn more here


OK