Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία IRR USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 15000 0.053
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 3000 0.011
Τιμές της πετρέλαιο 03.10.2022 1500 0.005
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία IRR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 1310 0.005
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία IRR USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 368 0.001 USD
Επιχείρηση 01.12.2021 138 0 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK