Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία IRR USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 15000 0.029
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 3000 0.006
Τιμές της πετρέλαιο 08.07.2024 1500 0.003
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία IRR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 1310 0.002
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία IRR USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 368 0.001 USD
Επιχείρηση 01.12.2023 138 0 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK