Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία IRR USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 15000 0.029
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 3000 0.006
Τιμές της πετρέλαιο 25.09.2023 1500 0.003
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία IRR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 1310 0.002
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία IRR USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 368 0.001 USD
Επιχείρηση 01.12.2022 138 0 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK