Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία IRR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 15000 0.053
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 3000 0.011
Τιμές της πετρέλαιο 27.03.2023 1500 0.005
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία IRR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 1310 0.005
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία IRR USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 368 0.001 USD
Επιχείρηση 01.09.2022 138 0 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK