Ιράν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Ιράν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 IRR 3,000.000 11,356.230
 USD 0.011 0.042
 EUR 0.010 0.038
Ιράν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3000 (Iranian Rial). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 379353.90 Iranian Rial. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Iranian Rial)
3000.000
4450.407
8570.303
47072.730
58601.178
74619.250
83074.087
104812.117
108205.097
129823.364
131840.705
132150.520
134088.121
135545.839
145115.094
151225.678
158110.783
179448.919
179505.183
182447.186
188151.626
243699.073
249484.695
251778.498
252685.131
254550.733
257079.655
272729.584
273384.684
282390.986
282995.137
287725.442
287725.442
294860.994
295381.783
296510.952
298279.737
298800.191
302472.918
306585.229
306589.893
307124.403
307492.839
311563.128
314630.722
317379.166
317643.154
317787.223
321298.328
322287.425
323632.015
323658.045
325993.008
328443.443
333931.702
334927.083
336119.068
336968.835
337776.175
339201.262
339359.730
339372.278
340201.123
340698.885
341946.083
344120.861
349751.132
349809.604
349846.383
349983.151
350074.305
350559.006
350987.839
355193.144
360008.625
367207.624
367985.244
370311.710
371288.964
373384.162
373399.309
373736.398
377210.781
378186.408
380061.322
380289.245
380925.241
381279.910
382616.523
382709.843
384254.886
385125.527
386123.151
386640.625
388208.368
388915.375
392106.526
399955.069
404207.158
406749.509
412454.646
413671.850
420025.053
421157.540
421572.630
422427.669
426375.076
430340.980
437206.165
438863.572
444333.587
446844.707
448442.291
455292.110
458823.752
461554.928
462908.172
465585.564
469562.477
470762.721
472599.909
475638.147
477988.355
482154.496
484606.992
490600.896
490682.662
492129.250
493588.336
502606.804
507665.198
509844.667
511629.510
512850.793
512989.050
518375.018
521061.011
521856.557
523375.552
526023.926
526558.045
527967.467
528622.387
531592.172
533501.668
535816.209
536105.527
542474.558
546027.746
547606.858
549414.136
551150.042
551410.428
553005.230
558672.300
562705.154
576899.309
581601.820
585926.019
609302.881
620363.168
622611.491
625939.157
648289.213
648664.861
656418.386
768765.403
0
192191.4
384382.7
576574.1
768765.4
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK