Ιράν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Ιράν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 IRR 3,000.000 11,356.230
 USD 0.006 0.023
 EUR 0.005 0.019
Ιράν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3000 (Iranian Rial). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 655326.24 Iranian Rial. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Iranian Rial)
2184.934
3000.000
16268.353
112208.705
113234.382
123312.008
149670.163
160789.539
196511.300
240261.091
246768.747
248933.928
250475.616
282446.901
295204.300
337460.910
340772.517
343762.402
344802.417
351609.219
371494.515
378881.384
379679.717
384637.480
413234.835
435142.339
435587.489
437829.303
438295.223
449322.226
453189.974
458573.676
460564.145
478933.010
486938.940
495094.805
495975.259
499411.772
502551.715
512594.341
515968.894
516063.015
518688.988
521167.252
522960.647
524882.014
526402.727
528843.238
530359.350
531616.597
537928.864
540606.733
543695.726
555484.812
556825.046
572135.604
574514.945
578385.003
582098.668
587483.613
588304.299
600931.222
601675.364
602858.642
604106.336
606042.895
606364.641
607812.522
609242.265
616309.386
616418.920
619505.821
621822.897
622220.608
622297.457
622312.298
626865.483
627368.904
631927.929
632085.427
638891.578
642653.311
644812.598
645176.489
645829.982
654915.286
657111.300
657304.038
657728.034
658571.409
661422.129
664823.066
670682.240
675091.138
676858.584
677169.795
681375.364
688729.208
693446.767
696276.875
704339.921
705112.940
714157.426
715364.447
719152.952
722958.647
727138.663
729362.454
729835.868
731697.955
735520.090
735992.449
737461.563
738467.965
739794.179
748741.402
755167.687
758133.923
758740.524
771098.673
772095.876
799420.556
802568.747
822766.744
824141.339
827035.717
830470.056
832167.027
845030.895
850381.353
850480.065
862903.702
870477.189
874856.854
875441.825
883394.819
887948.401
889655.994
891363.587
892171.330
895254.646
896195.553
901499.449
909008.715
912879.260
913169.550
934622.611
942022.181
967066.880
970368.227
976749.329
978560.317
985281.206
988696.392
989094.831
990942.718
1010439.744
1024021.112
1040524.384
1041094.188
1044506.345
1103231.443
1123433.242
1133984.478
1172531.987
1201007.132
1210773.308
1605774.200
0
401443.6
802887.1
1204330.7
1605774.2
This site uses cookies.
Learn more here


OK