Ιράν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Ιράν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 IRR 3,000.000 11,356.230
 USD 0.012 0.045
 EUR 0.010 0.038
Ιράν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3000 (Iranian Rial). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 265112.97 Iranian Rial. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Iranian Rial)
0.100
3000.000
34705.021
38509.637
52883.166
54018.363
95690.363
96726.909
103499.875
106014.237
106251.214
107661.740
111098.261
116574.558
117794.243
125889.176
127257.935
130657.697
130780.889
135118.408
139491.019
142868.613
143823.442
147587.379
153417.747
160613.064
161709.024
164740.067
164912.551
165548.857
173378.723
175719.650
176741.302
179848.055
180724.758
188911.031
189321.252
192180.350
194090.914
195625.818
199988.918
201769.805
203293.217
207989.677
212263.579
213494.398
213597.559
213970.258
214558.460
214821.947
216495.620
219808.573
222273.868
223543.208
223669.787
224580.864
225478.829
225590.238
225954.661
226152.323
226442.219
228267.264
229667.064
229685.317
229822.904
229989.792
230531.880
230848.310
231906.295
232599.035
233619.019
234304.581
234304.581
235658.856
236990.260
237534.562
239488.905
239800.591
240165.599
240708.004
245569.224
246920.981
247425.743
250280.427
250312.891
253668.263
255624.573
259063.788
259086.796
261322.866
261445.181
262117.504
262334.400
262413.447
263557.268
263592.653
265522.466
265891.765
267425.121
267518.959
270802.025
270886.111
274614.452
277110.225
277217.533
278045.076
287563.483
287789.737
295133.655
296234.459
297256.471
298507.306
304101.815
315347.062
315729.462
316461.064
316891.881
319495.863
322647.399
332035.044
339259.074
347673.582
348480.901
350001.256
350441.477
356646.596
357533.041
357533.041
358714.969
362988.109
363147.196
364254.411
365985.250
367283.942
370534.243
372286.450
375261.952
379694.180
386785.745
387486.819
395351.001
398768.373
404810.138
409272.561
409395.269
409553.842
410128.811
411606.220
411606.952
420322.935
427576.638
431108.023
431403.504
432585.432
440858.924
444700.188
445808.245
455123.599
457427.316
464617.021
470948.105
471589.036
476207.744
482655.004
485525.063
535829.925
0
133957.5
267915
401872.4
535829.92
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK