Ιράν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Ιράν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 IRR 3,000.000 11,356.230
 USD 0.011 0.042
 EUR 0.010 0.038
Ιράν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3000 (Iranian Rial). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 358958.96 Iranian Rial. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Iranian Rial)
3000.000
4450.407
8805.644
56084.667
60038.399
65880.125
75100.337
105462.848
108515.586
129823.364
132150.520
134069.419
136907.484
144255.485
148793.141
151501.466
158110.783
182795.181
188210.312
198594.275
212193.020
232951.201
239316.344
240095.810
250620.587
266184.370
267781.257
268744.735
269580.932
271427.843
274667.572
277265.048
282955.982
284700.286
285091.905
290587.543
291508.003
294860.994
294935.201
295130.300
297207.681
297225.193
298343.611
299497.774
300122.088
300676.315
301609.379
301779.152
302651.474
303906.389
304394.397
306234.204
306383.038
306811.219
313185.973
316591.398
316825.003
317175.994
318036.282
318622.947
319344.229
319429.353
320647.178
321211.878
322913.479
323806.497
324785.454
330745.409
331926.257
332263.926
333429.528
333857.063
334065.038
342099.628
345300.632
345633.540
345825.555
347745.611
348554.591
350304.311
350467.734
350912.286
351209.236
351307.975
352561.616
352918.408
354280.820
359583.895
360633.530
362113.079
362561.555
363168.625
363626.279
366325.584
366919.506
368518.225
372392.568
374188.922
376328.663
380299.839
380793.297
383798.569
386640.625
386661.837
388620.764
389497.332
392606.571
393691.551
400878.045
409772.536
410086.212
412581.354
412806.217
413593.182
419768.023
421022.185
424041.311
425041.374
435249.616
438249.035
438567.144
440699.068
441471.104
446181.157
453789.257
453795.170
454332.472
458368.500
458668.138
459581.820
459886.380
464454.788
466038.503
466563.816
478160.011
480901.056
483405.364
483946.661
485469.464
486078.585
487296.827
492063.331
502159.380
503643.286
504594.604
506827.835
507093.260
511222.513
511966.229
512424.654
515011.834
525728.458
528424.142
536537.124
538241.838
538886.942
542565.424
548987.679
553142.810
572447.734
589020.039
600039.596
601107.269
624958.180
664494.455
672769.868
744097.950
0
186024.5
372049
558073.5
744097.95
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK