Μαρόκο Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Μαρόκο Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MAD 13.600 51.482
 USD 1.324 5.012
 EUR 1.252 4.739
Μαρόκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 13.6 (Moroccan Dirham). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 13.35 Moroccan Dirham. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Moroccan Dirham)
0.043
0.059
0.316
1.671
2.054
2.169
2.740
3.821
3.970
4.709
4.749
4.834
4.905
5.534
5.784
6.050
6.161
6.681
6.774
6.884
7.132
7.643
8.461
8.545
9.119
9.204
9.509
9.605
9.707
9.889
10.015
10.037
10.117
10.158
10.221
10.411
10.527
10.559
10.574
10.597
10.637
10.737
10.786
10.810
10.861
10.900
11.021
11.062
11.114
11.135
11.148
11.193
11.195
11.216
11.230
11.296
11.390
11.527
11.578
11.607
11.631
11.771
11.948
12.093
12.102
12.151
12.255
12.290
12.300
12.309
12.332
12.352
12.382
12.402
12.445
12.510
12.519
12.533
12.556
12.579
12.667
12.724
12.851
12.919
12.949
13.133
13.140
13.226
13.274
13.351
13.365
13.380
13.536
13.545
13.552
13.587
13.600
14.011
14.016
14.101
14.174
14.196
14.219
14.243
14.327
14.345
14.390
14.501
14.622
14.673
15.019
15.023
15.092
15.093
15.258
15.346
15.558
15.579
15.660
15.751
15.883
16.196
16.225
16.398
16.887
16.951
17.474
17.756
17.919
17.925
18.049
18.053
18.080
18.195
18.263
18.353
18.407
18.541
18.581
18.614
18.636
18.925
19.135
19.438
19.483
19.535
19.602
19.748
19.841
20.055
20.074
20.091
20.123
20.957
21.068
21.079
21.209
21.247
21.344
21.894
22.402
23.012
23.066
23.753
23.779
24.001
30.075
0
7.5
15
22.6
30.08
This site uses cookies.
Learn more here


OK