Μαρόκο Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μαρόκο Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MAD 12.655 47.904
 USD 1.238 4.686
 EUR 1.142 4.323
Μαρόκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 12.655 (Moroccan Dirham). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 13.06 Moroccan Dirham. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Moroccan Dirham)
0.109
0.162
0.320
2.041
2.185
2.397
2.733
3.838
3.949
4.724
4.809
4.879
4.982
5.250
5.415
5.513
5.754
6.652
6.849
7.227
7.722
8.477
8.709
8.737
9.120
9.687
9.745
9.780
9.810
9.878
9.996
10.090
10.297
10.361
10.375
10.575
10.608
10.730
10.733
10.740
10.816
10.816
10.857
10.899
10.922
10.942
10.976
10.982
11.014
11.060
11.077
11.144
11.150
11.165
11.397
11.521
11.530
11.543
11.574
11.595
11.621
11.625
11.669
11.689
11.751
11.784
11.819
12.036
12.079
12.092
12.134
12.150
12.157
12.450
12.566
12.578
12.585
12.655
12.684
12.748
12.754
12.770
12.781
12.785
12.830
12.843
12.893
13.086
13.124
13.178
13.194
13.216
13.233
13.331
13.353
13.411
13.552
13.617
13.695
13.840
13.858
13.967
14.070
14.071
14.143
14.174
14.288
14.327
14.589
14.912
14.924
15.014
15.023
15.051
15.276
15.322
15.432
15.468
15.839
15.949
15.960
16.038
16.066
16.237
16.514
16.514
16.534
16.681
16.692
16.725
16.736
16.902
16.960
16.979
17.401
17.501
17.592
17.612
17.667
17.689
17.733
17.907
18.274
18.328
18.363
18.444
18.454
18.604
18.631
18.648
18.742
19.132
19.230
19.525
19.587
19.611
19.745
19.979
20.130
20.832
21.435
21.836
21.875
22.743
24.182
24.483
27.079
0
6.8
13.5
20.3
27.08
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK