Μαρόκο Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Φεβρουάριος-2024

Μαρόκο Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MAD 14.060 53.223
 USD 1.394 5.277
 EUR 1.290 4.883
Μαρόκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 14.06 (Moroccan Dirham). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 12.77 Moroccan Dirham. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 19-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, Moroccan Dirham)
0.042
0.058
0.312
1.637
2.174
2.688
2.873
3.092
3.767
4.517
4.661
4.745
4.815
5.427
5.678
6.279
6.457
6.552
6.610
6.759
7.075
7.115
7.270
7.696
7.981
8.208
8.266
8.394
8.625
8.648
8.851
8.863
9.050
9.189
9.543
9.573
9.649
9.834
10.012
10.014
10.049
10.070
10.072
10.202
10.238
10.356
10.358
10.499
10.500
10.518
10.587
10.723
10.750
10.888
10.905
10.907
10.912
10.944
10.969
11.020
11.141
11.157
11.171
11.218
11.371
11.484
11.570
11.591
11.617
11.681
11.734
11.818
11.852
11.940
11.957
12.000
12.071
12.072
12.150
12.158
12.236
12.256
12.479
12.488
12.488
12.498
12.504
12.655
12.720
12.748
12.926
12.963
13.039
13.129
13.186
13.431
13.473
13.543
13.627
13.742
13.845
13.902
13.911
14.048
14.049
14.060
14.085
14.134
14.138
14.155
14.199
14.226
14.263
14.281
14.408
14.445
14.807
14.904
14.904
15.013
15.355
15.371
15.888
15.970
16.171
16.314
16.325
16.389
16.455
16.569
16.673
16.818
16.838
16.936
17.335
17.338
17.425
17.513
17.523
17.574
18.134
18.172
18.566
18.580
18.696
18.773
18.798
18.984
19.063
19.136
19.355
19.604
19.798
19.820
19.834
19.921
19.945
19.961
20.075
20.095
20.342
21.075
22.405
22.520
22.749
22.994
23.653
29.910
0
7.5
15
22.4
29.91
This site uses cookies.
Learn more here


OK