Μαρόκο Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Μαρόκο Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MAD 14.746 55.820
 USD 1.384 5.239
 EUR 1.389 5.258
Μαρόκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 14.746 (Moroccan Dirham). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 14.24 Moroccan Dirham. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Moroccan Dirham)
0.114
0.236
0.322
1.784
2.195
3.330
3.967
3.972
4.104
4.924
5.012
5.024
5.086
5.311
5.740
5.913
5.997
6.137
6.904
6.920
7.137
7.580
8.349
9.135
9.344
9.359
9.439
9.507
9.925
9.936
10.050
10.384
10.571
10.701
10.781
10.894
10.987
11.027
11.184
11.217
11.222
11.251
11.649
11.666
11.722
11.766
11.868
12.296
12.415
12.482
12.491
12.497
12.632
12.677
12.715
12.772
12.792
12.850
12.908
12.942
12.990
13.012
13.028
13.038
13.048
13.111
13.127
13.128
13.236
13.296
13.458
13.472
13.497
13.524
13.718
13.753
13.767
13.916
13.968
14.124
14.146
14.200
14.306
14.347
14.367
14.382
14.426
14.517
14.530
14.593
14.658
14.671
14.746
14.768
14.879
15.038
15.045
15.057
15.342
15.359
15.568
15.591
15.598
15.613
15.632
15.862
15.922
15.972
15.976
16.027
16.184
16.459
16.567
16.759
16.887
17.098
17.142
17.342
17.459
17.498
17.499
17.873
17.919
18.014
18.017
18.055
18.598
18.691
18.702
18.734
18.818
18.925
18.977
18.999
19.118
19.147
19.297
19.308
19.361
19.381
19.445
19.514
19.547
19.586
19.636
19.796
19.875
19.884
19.957
20.384
20.422
20.529
20.698
20.801
21.086
21.219
21.484
21.516
22.076
22.099
22.323
22.656
22.983
24.184
24.847
29.446
33.635
0
8.4
16.8
25.2
33.63
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK