Μαρόκο Τιμές ντίζελ, λίτρο, 08-Ιούλιος-2024

Μαρόκο Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MAD 12.790 48.415
 USD 1.298 4.913
 EUR 1.199 4.539
Μαρόκο: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 12.79 (Moroccan Dirham). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 12.24 Moroccan Dirham. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 08-Ιούλιος-2024
(λίτρο, Moroccan Dirham)
0.041
0.056
0.304
2.055
2.127
2.258
2.820
3.021
3.702
4.670
4.705
5.308
5.548
5.796
5.958
5.961
6.420
6.459
6.603
6.936
7.007
7.317
7.488
7.552
7.752
7.764
7.767
8.037
8.287
8.334
8.451
8.693
8.754
8.854
8.873
8.906
8.953
9.005
9.203
9.271
9.354
9.481
9.508
9.545
9.564
9.681
9.726
9.743
9.801
9.814
9.865
9.873
9.912
10.034
10.059
10.127
10.259
10.415
10.416
10.467
10.589
10.680
10.705
10.794
10.929
10.992
11.267
11.344
11.400
11.563
11.564
11.566
11.582
11.644
11.703
11.739
11.746
11.749
11.796
11.797
11.916
11.916
11.919
11.921
12.097
12.153
12.209
12.225
12.257
12.269
12.295
12.410
12.515
12.574
12.653
12.790
12.903
12.926
13.028
13.154
13.208
13.228
13.234
13.308
13.345
13.404
13.441
13.463
13.469
13.481
13.529
13.591
13.629
13.748
13.800
13.842
13.910
13.931
14.066
14.236
14.269
14.313
14.933
15.452
15.463
15.543
15.668
15.783
15.932
15.961
16.186
16.262
16.319
16.348
16.401
16.422
16.473
16.710
16.892
16.916
16.942
16.956
17.145
17.245
17.275
17.787
17.798
17.993
18.331
18.394
18.427
18.566
18.651
18.679
18.831
18.891
18.976
19.292
19.380
19.396
19.827
20.430
21.184
21.294
21.961
22.501
22.552
30.845
0
7.7
15.4
23.1
30.85
This site uses cookies.
Learn more here


OK