Μαλδίβες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μαλδίβες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MVR 16.320 61.778
 USD 1.058 4.005
 EUR 0.976 3.695
Μαλδίβες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 16.32 (Maldivian Rufiyaa). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 19.71 Maldivian Rufiyaa. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Maldivian Rufiyaa)
0.165
0.244
0.483
3.079
3.297
3.617
4.124
5.791
5.958
7.128
7.256
7.361
7.517
7.921
8.170
8.319
8.682
10.037
10.334
10.904
11.651
12.791
13.140
13.183
13.761
14.616
14.703
14.756
14.802
14.904
15.081
15.224
15.537
15.632
15.654
15.956
16.006
16.190
16.194
16.205
16.319
16.320
16.381
16.445
16.479
16.509
16.561
16.570
16.618
16.687
16.714
16.815
16.823
16.846
17.196
17.383
17.396
17.415
17.463
17.495
17.535
17.539
17.606
17.637
17.730
17.780
17.833
18.161
18.225
18.244
18.308
18.331
18.343
18.784
18.960
18.978
18.989
19.094
19.138
19.234
19.243
19.268
19.284
19.290
19.358
19.378
19.453
19.744
19.802
19.883
19.907
19.941
19.966
20.114
20.147
20.235
20.447
20.546
20.663
20.881
20.909
21.074
21.230
21.231
21.338
21.386
21.557
21.617
22.011
22.500
22.517
22.654
22.666
22.710
23.049
23.117
23.283
23.338
23.899
24.063
24.081
24.198
24.240
24.499
24.917
24.917
24.946
25.168
25.184
25.235
25.251
25.502
25.589
25.618
26.255
26.405
26.543
26.572
26.656
26.690
26.756
27.018
27.572
27.654
27.706
27.829
27.843
28.070
28.111
28.136
28.278
28.867
29.015
29.460
29.554
29.589
29.791
30.144
30.372
31.432
32.342
32.947
33.006
34.315
36.486
36.940
40.857
0
10.2
20.4
30.6
40.86
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK