Μαλδίβες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Μαλδίβες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MVR 16.320 61.778
 USD 1.056 3.997
 EUR 1.059 4.009
Μαλδίβες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 16.32 (Maldivian Rufiyaa). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 20.65 Maldivian Rufiyaa. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Maldivian Rufiyaa)
0.165
0.343
0.467
2.587
3.184
4.830
5.754
5.761
5.953
7.142
7.271
7.288
7.377
7.703
8.325
8.576
8.699
8.901
10.013
10.038
10.353
10.995
12.110
13.250
13.553
13.575
13.692
13.789
14.396
14.412
14.578
15.062
15.333
15.522
15.637
15.801
15.936
15.995
16.222
16.270
16.278
16.320
16.897
16.921
17.003
17.067
17.215
17.835
18.007
18.105
18.118
18.127
18.322
18.388
18.443
18.526
18.554
18.639
18.723
18.773
18.842
18.873
18.897
18.911
18.926
19.017
19.041
19.042
19.198
19.286
19.520
19.541
19.578
19.617
19.897
19.948
19.968
20.186
20.260
20.487
20.519
20.597
20.751
20.810
20.839
20.861
20.925
21.056
21.075
21.168
21.262
21.280
21.389
21.421
21.582
21.813
21.823
21.840
22.254
22.278
22.581
22.614
22.625
22.646
22.674
23.008
23.095
23.167
23.173
23.247
23.474
23.873
24.031
24.308
24.495
24.801
24.864
25.155
25.324
25.381
25.383
25.925
25.992
26.128
26.133
26.188
26.977
27.111
27.127
27.174
27.295
27.450
27.526
27.558
27.730
27.773
27.989
28.005
28.083
28.112
28.205
28.305
28.353
28.409
28.482
28.713
28.828
28.842
28.948
29.567
29.622
29.776
30.023
30.172
30.585
30.778
31.163
31.209
32.021
32.055
32.380
32.863
33.336
35.078
36.040
42.710
48.787
0
12.2
24.4
36.6
48.79
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK