Μαλδίβες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 08-Ιούλιος-2024

Μαλδίβες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MVR 13.920 52.693
 USD 0.901 3.411
 EUR 0.832 3.149
Μαλδίβες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 13.92 (Maldivian Rufiyaa). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 19.20 Maldivian Rufiyaa. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 08-Ιούλιος-2024
(λίτρο, Maldivian Rufiyaa)
0.064
0.088
0.477
3.225
3.337
3.543
4.425
4.739
5.809
7.327
7.381
8.328
8.704
9.093
9.348
9.352
10.072
10.133
10.360
10.882
10.993
11.480
11.748
11.848
12.162
12.181
12.185
12.610
13.001
13.076
13.259
13.638
13.734
13.892
13.920
13.973
14.047
14.127
14.438
14.545
14.675
14.874
14.916
14.976
15.004
15.188
15.258
15.285
15.377
15.396
15.478
15.490
15.551
15.742
15.782
15.888
16.094
16.340
16.341
16.421
16.614
16.755
16.794
16.935
17.146
17.246
17.676
17.798
17.885
18.141
18.142
18.146
18.171
18.268
18.360
18.418
18.428
18.433
18.506
18.507
18.695
18.695
18.700
18.703
18.979
19.066
19.154
19.180
19.229
19.249
19.290
19.471
19.635
19.728
19.851
20.066
20.244
20.280
20.440
20.636
20.723
20.754
20.762
20.878
20.937
21.030
21.087
21.122
21.132
21.150
21.225
21.323
21.383
21.568
21.650
21.717
21.822
21.857
22.067
22.335
22.387
22.456
23.429
24.242
24.259
24.386
24.581
24.761
24.995
25.041
25.394
25.514
25.602
25.648
25.731
25.765
25.844
26.216
26.501
26.539
26.579
26.601
26.899
27.055
27.103
27.906
27.923
28.229
28.759
28.858
28.910
29.127
29.261
29.305
29.543
29.638
29.772
30.267
30.404
30.430
31.106
32.052
33.235
33.407
34.454
35.301
35.381
48.392
0
12.1
24.2
36.3
48.39
This site uses cookies.
Learn more here


OK