Μαλδίβες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 15-Απρίλιος-2024

Μαλδίβες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MVR 14.620 55.343
 USD 0.946 3.581
 EUR 0.891 3.373
Μαλδίβες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 14.62 (Maldivian Rufiyaa). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 19.44 Maldivian Rufiyaa. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 15-Απρίλιος-2024
(λίτρο, Maldivian Rufiyaa)
0.064
0.088
0.478
2.504
3.185
3.324
4.415
4.736
5.764
6.952
7.269
7.333
7.380
8.296
8.699
9.608
9.996
10.045
10.127
10.353
10.683
10.769
11.145
12.295
12.728
12.816
12.865
12.997
13.315
13.331
13.836
14.327
14.396
14.526
14.620
14.867
14.921
14.930
15.092
15.205
15.208
15.444
15.626
15.912
16.129
16.158
16.187
16.230
16.360
16.384
16.553
16.582
16.595
16.681
16.806
16.899
16.920
16.924
16.929
16.930
17.138
17.230
17.265
17.525
17.662
17.687
17.739
17.801
17.901
18.096
18.114
18.143
18.212
18.224
18.479
18.490
18.524
18.602
18.689
18.902
18.924
19.011
19.091
19.107
19.145
19.344
19.383
19.397
19.701
19.726
19.748
19.849
19.866
20.005
20.029
20.103
20.120
20.173
20.203
20.681
20.730
20.749
21.073
21.105
21.154
21.206
21.280
21.385
21.573
21.661
21.676
21.748
21.810
22.057
22.388
22.646
22.693
22.802
22.966
22.978
23.047
23.549
24.272
24.379
24.442
24.589
24.945
25.098
25.161
25.222
25.295
25.383
25.513
25.672
25.688
25.952
26.328
26.328
26.518
26.575
26.701
26.771
27.102
27.595
27.637
27.722
28.132
28.628
28.690
28.850
29.182
29.194
29.311
29.374
29.455
29.688
29.904
30.096
30.224
30.750
30.872
31.015
33.277
33.671
33.798
34.612
35.190
47.140
0
11.8
23.6
35.4
47.14
This site uses cookies.
Learn more here


OK