Μαλδίβες Τιμές ντίζελ, λίτρο, 18-Σεπτέμβριος-2023

Μαλδίβες Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MVR 15.070 57.046
 USD 0.979 3.706
 EUR 0.916 3.467
Μαλδίβες: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 15.07 (Maldivian Rufiyaa). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 20.05 Maldivian Rufiyaa. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 18-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Maldivian Rufiyaa)
0.064
0.088
0.475
2.503
3.079
3.259
4.111
5.736
5.934
7.050
7.119
7.247
7.354
8.296
8.670
9.401
9.450
9.893
10.020
10.320
10.788
12.224
12.811
12.858
13.586
13.940
14.255
14.397
14.695
14.702
14.718
14.828
14.894
15.070
15.166
15.218
15.297
15.321
15.899
15.909
16.122
16.152
16.169
16.179
16.214
16.363
16.441
16.442
16.604
16.758
16.787
16.803
16.880
16.943
16.955
17.077
17.110
17.197
17.285
17.383
17.571
17.754
17.984
18.016
18.055
18.086
18.193
18.248
18.422
18.422
18.432
18.591
18.637
18.656
18.682
18.724
18.847
18.878
18.948
18.951
18.999
19.107
19.290
19.298
19.453
19.524
19.876
19.899
20.018
20.035
20.057
20.068
20.306
20.368
20.409
20.410
20.470
20.502
21.232
21.277
21.287
21.351
21.423
21.534
21.539
21.687
21.738
21.892
21.996
22.260
22.308
22.346
22.607
22.803
23.012
23.260
23.321
23.476
23.518
23.657
24.095
24.570
24.833
25.186
25.410
25.862
25.984
26.211
26.280
26.297
26.842
26.871
27.070
27.103
27.458
27.493
27.612
27.748
27.764
27.843
27.876
28.616
28.686
28.968
28.970
29.537
29.592
29.849
29.909
30.182
30.271
30.326
30.507
31.730
31.803
31.875
32.119
32.176
32.316
32.399
33.648
33.911
35.335
35.755
35.820
36.364
45.088
0
11.3
22.5
33.8
45.09
This site uses cookies.
Learn more here


OK