Ουζμπεκιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Ουζμπεκιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 UZS 11,666.700 44,163.243
 USD 0.947 3.585
 EUR 0.861 3.259
Ουζμπεκιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 11666.7 (Uzbekistan Sum). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 16031.69 Uzbekistan Sum. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Uzbekistan Sum)
51.354
70.511
384.756
2010.011
2464.596
2664.503
3288.555
4596.972
4749.049
5670.600
5697.860
5799.997
5888.121
6644.804
6939.376
7446.999
7705.404
8020.203
8260.265
8762.424
8836.195
8883.741
9493.359
9703.607
10625.104
10669.135
10720.812
11477.601
11666.700
11833.977
11838.342
11855.160
12093.162
12144.826
12196.862
12236.667
12262.643
12421.426
12433.029
12692.876
12711.615
12713.873
12797.719
12811.985
12907.715
12941.250
13099.627
13193.371
13269.865
13326.147
13336.868
13420.543
13499.080
13518.588
13806.499
13819.193
13900.345
14112.922
14205.500
14224.072
14268.970
14415.173
14491.526
14521.765
14674.534
14705.844
14724.069
14765.998
14800.787
14823.663
14862.287
14868.640
14926.377
15075.218
15128.522
15260.899
15324.334
15329.722
15455.797
15547.793
15634.342
15719.040
15868.656
15951.176
16014.592
16016.447
16052.992
16251.746
16269.943
16396.373
16401.871
16486.238
16617.353
16632.447
16768.092
16769.873
16773.713
16839.905
16859.260
16860.379
16967.950
17106.832
17110.421
17197.665
17220.017
17405.588
17504.138
17605.221
17653.025
17792.442
17873.722
18040.497
18195.831
18789.401
18854.736
18862.605
18999.775
19038.323
19135.342
19178.380
19488.363
19767.224
20009.821
20055.068
20177.025
20351.744
20884.372
20895.213
20895.213
20995.905
21233.981
21331.546
21428.025
21445.501
21484.669
21505.697
21552.432
21640.503
21680.990
22033.473
22521.299
22575.502
22758.593
22765.212
22883.104
23103.980
23163.931
23317.194
23415.647
23630.723
23793.253
24136.545
24281.538
24337.096
24384.524
24440.883
24598.625
24657.715
26316.223
26600.067
27582.593
27599.531
27794.367
28073.886
28592.023
28720.903
35883.984
0
8971
17942
26913
35883.98
This site uses cookies.
Learn more here


OK