Ουζμπεκιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Ουζμπεκιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 UZS 13,849.400 52,425.657
 USD 1.265 4.789
 EUR 1.269 4.804
Ουζμπεκιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 13849.4 (Uzbekistan Sum). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 14638.09 Uzbekistan Sum. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Uzbekistan Sum)
116.979
243.090
331.149
1833.877
2256.647
3423.051
4077.817
4083.280
4219.236
5062.196
5152.939
5165.107
5228.255
5459.426
5900.646
6078.491
6165.206
6308.759
7097.002
7114.078
7337.491
7792.554
8582.988
9390.531
9605.937
9621.409
9704.007
9772.997
10203.399
10214.446
10331.962
10674.918
10867.035
11000.823
11082.716
11198.853
11294.586
11336.227
11497.500
11531.340
11537.002
11566.724
11975.687
11992.899
12051.009
12095.840
12201.098
12640.640
12762.578
12832.160
12841.175
12847.255
12985.592
13032.455
13071.285
13130.399
13150.339
13210.348
13270.108
13304.962
13354.017
13376.471
13393.277
13402.965
13413.750
13478.005
13495.222
13496.138
13606.529
13668.960
13834.695
13849.400
13875.524
13903.503
14102.259
14138.180
14152.340
14306.390
14359.283
14519.845
14542.469
14598.178
14707.258
14749.304
14769.392
14784.790
14830.698
14923.361
14936.806
15002.458
15069.084
15082.038
15159.247
15181.956
15295.796
15459.557
15466.954
15478.920
15772.303
15789.610
16004.333
16027.484
16035.235
16050.260
16069.774
16306.985
16368.201
16419.432
16423.417
16476.018
16637.099
16919.848
17031.523
17228.224
17360.470
17577.405
17622.592
17828.511
17948.605
17988.460
17989.857
18374.393
18421.457
18518.380
18521.781
18560.920
19119.638
19215.051
19225.969
19259.111
19345.016
19455.240
19508.736
19531.663
19653.745
19683.870
19837.357
19848.613
19903.955
19923.933
19990.204
20060.812
20094.881
20135.050
20186.722
20350.486
20431.481
20441.445
20516.491
20955.154
20994.627
21103.804
21278.486
21384.001
21676.810
21813.450
22086.392
22119.144
22694.561
22718.582
22948.885
23291.425
23626.695
24861.658
25543.150
30270.726
34577.582
0
8644.4
17288.8
25933.2
34577.58
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK