Ουζμπεκιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Ουζμπεκιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 UZS 12,038.900 45,572.172
 USD 1.058 4.005
 EUR 0.976 3.695
Ουζμπεκιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 12038.9 (Uzbekistan Sum). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 14540.24 Uzbekistan Sum. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Uzbekistan Sum)
121.520
180.271
356.688
2271.804
2431.957
2668.586
3042.066
4271.951
4395.607
5258.715
5352.980
5430.709
5545.669
5843.312
6027.118
6136.823
6404.545
7404.428
7623.777
8044.397
8595.237
9436.083
9693.913
9725.487
10151.811
10782.248
10846.933
10885.960
10919.832
10994.644
11125.875
11231.090
11461.611
11532.267
11548.130
11770.740
11808.025
11943.843
11946.849
11954.752
12038.900
12039.609
12084.913
12131.664
12156.953
12179.403
12217.198
12224.075
12259.410
12310.242
12330.010
12404.535
12410.563
12427.908
12686.128
12824.070
12833.533
12847.750
12882.598
12906.362
12935.578
12939.026
12988.356
13011.231
13080.157
13116.330
13155.984
13397.402
13445.235
13458.912
13506.127
13523.445
13531.870
13857.324
13986.986
14000.471
14008.249
14086.024
14118.793
14189.669
14196.289
14214.296
14226.324
14230.324
14281.105
14295.557
14350.744
14565.554
14608.071
14668.003
14686.169
14710.760
14729.298
14838.638
14862.695
14927.454
15084.391
15157.155
15243.829
15404.688
15424.677
15546.410
15661.533
15662.392
15741.742
15777.248
15903.193
15947.142
16238.244
16598.530
16611.236
16712.306
16721.414
16753.292
17003.414
17054.216
17176.511
17217.020
17630.522
17752.019
17764.904
17851.261
17882.534
18073.323
18381.502
18381.741
18403.505
18566.992
18579.129
18616.139
18628.476
18813.527
18877.678
18898.957
19368.680
19479.711
19581.152
19603.078
19664.762
19689.435
19738.782
19931.858
20340.815
20400.923
20439.458
20529.919
20540.670
20707.933
20738.058
20756.628
20861.426
21295.521
21404.714
21733.344
21802.396
21828.527
21977.530
22237.675
22405.985
23187.964
23859.253
24305.619
24348.867
25314.988
26916.472
27251.682
30140.946
0
7535.2
15070.5
22605.7
30140.95
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK