Μάλι Τιμές ντίζελ, λίτρο, 07-Ιούνιος-2021

Μάλι Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XOF 601.000 2,275.031
 USD 1.110 4.202
 EUR 0.911 3.449
Μάλι: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 601 (CFA Franc (west)). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 570.08 CFA Franc (west). Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 07-Ιούνιος-2021
(λίτρο, CFA Franc (west))
0.000
7.039
75.080
113.867
117.815
206.980
208.650
211.713
229.780
232.978
235.299
237.035
254.824
260.265
261.048
272.328
282.476
282.918
285.230
289.193
297.524
311.336
329.118
334.155
339.064
342.628
345.136
351.911
358.485
360.588
364.012
367.706
380.133
388.198
393.934
403.628
415.254
418.363
419.738
427.065
432.695
435.094
437.978
442.981
445.885
449.551
449.750
450.000
457.464
457.901
462.709
463.708
464.864
476.878
479.299
479.726
481.680
481.757
482.508
484.058
485.718
486.912
487.414
490.569
493.443
494.037
496.830
497.951
498.387
502.161
504.287
504.442
506.936
511.776
513.275
516.767
520.000
525.734
534.692
535.798
537.708
541.501
545.000
545.026
545.714
545.714
549.967
550.531
551.170
551.237
557.105
560.228
562.471
564.162
567.037
573.669
573.867
575.593
576.506
577.064
586.693
587.100
590.556
595.152
601.000
607.834
615.000
622.331
625.415
636.442
644.317
648.261
651.109
655.000
663.199
664.952
666.176
666.225
671.127
684.968
724.073
730.312
746.243
749.186
755.275
765.170
766.033
777.477
779.319
787.597
790.235
790.895
791.555
798.151
801.289
802.109
807.947
814.367
819.919
823.217
824.536
831.819
861.913
870.311
879.285
879.945
880.065
886.900
888.177
893.797
906.660
926.119
930.077
937.018
940.631
958.897
961.739
961.805
967.016
997.359
1000.980
1004.640
1012.538
1012.782
1073.413
1155.064
0
288.8
577.5
866.3
1155.06
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK