Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SZL 22.400 84.793
 USD 1.231 4.660
 EUR 1.135 4.296
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 22.4 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 23.25 Swaziland Lilangeni. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.194
0.288
0.570
3.633
3.889
4.267
4.864
6.831
7.029
8.409
8.560
8.684
8.868
9.344
9.638
9.813
10.241
11.840
12.191
12.863
13.744
15.089
15.501
15.552
16.233
17.241
17.345
17.407
17.461
17.581
17.791
17.959
18.328
18.441
18.466
18.822
18.882
19.099
19.104
19.116
19.251
19.252
19.324
19.399
19.440
19.476
19.536
19.547
19.604
19.685
19.716
19.836
19.845
19.873
20.286
20.506
20.522
20.544
20.600
20.638
20.685
20.690
20.769
20.806
20.916
20.974
21.037
21.423
21.500
21.522
21.597
21.625
21.638
22.159
22.366
22.388
22.400
22.524
22.577
22.690
22.701
22.729
22.749
22.755
22.836
22.859
22.948
23.291
23.359
23.455
23.484
23.523
23.553
23.728
23.766
23.870
24.121
24.237
24.376
24.633
24.665
24.860
25.044
25.045
25.172
25.229
25.430
25.500
25.966
26.542
26.562
26.724
26.739
26.789
27.189
27.271
27.466
27.531
28.192
28.387
28.407
28.545
28.595
28.900
29.393
29.393
29.428
29.690
29.709
29.768
29.788
30.084
30.186
30.221
30.972
31.149
31.311
31.346
31.445
31.485
31.563
31.872
32.526
32.622
32.684
32.829
32.846
33.113
33.161
33.191
33.359
34.053
34.227
34.753
34.863
34.905
35.143
35.559
35.828
37.079
38.152
38.866
38.935
40.480
43.041
43.577
48.197
0
12.1
24.1
36.2
48.2
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK