Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 18-Οκτώβριος-2021

Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SZL 13.600 51.482
 USD 0.930 3.520
 EUR 0.801 3.032
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 13.6 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 16.24 Swaziland Lilangeni. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 18-Οκτώβριος-2021
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.000
0.175
2.027
2.249
3.092
3.304
5.574
5.754
5.876
6.206
6.270
6.495
6.527
6.880
7.340
7.535
7.639
7.830
7.870
7.954
8.098
8.778
8.931
9.045
9.127
9.358
9.589
9.799
9.990
10.181
11.096
11.403
11.484
11.615
11.847
11.871
12.024
12.248
12.282
12.501
12.600
12.682
12.705
12.718
12.850
12.861
12.871
12.907
12.936
12.957
13.113
13.122
13.136
13.194
13.405
13.452
13.479
13.567
13.600
13.609
13.667
13.708
13.716
13.738
13.786
13.806
13.818
13.878
13.892
13.928
14.112
14.127
14.157
14.313
14.340
14.341
14.424
14.620
14.756
14.855
14.855
14.865
14.949
15.072
15.113
15.177
15.188
15.487
15.566
15.566
15.579
15.692
15.693
15.845
15.942
15.968
16.161
16.221
16.559
16.608
16.691
16.945
16.979
17.076
17.187
17.219
17.407
17.542
17.604
17.776
17.871
18.037
18.856
19.087
19.137
19.403
19.796
19.822
20.016
20.030
20.540
21.064
21.426
21.491
21.562
21.785
21.898
22.026
22.068
22.221
22.544
22.863
22.892
23.064
23.067
23.121
23.206
23.426
23.426
23.681
23.706
23.749
23.772
24.134
24.492
24.733
24.869
25.260
25.395
25.492
26.074
26.280
26.448
26.753
27.144
27.145
27.221
27.297
27.758
28.027
28.116
28.478
28.519
28.958
30.309
32.690
33.177
0
8.3
16.6
24.9
33.18
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK