Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SZL 21.800 82.522
 USD 1.205 4.561
 EUR 1.110 4.202
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 21.8 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 22.61 Swaziland Lilangeni. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.075
0.103
0.561
3.871
3.906
4.254
5.163
5.547
6.779
8.288
8.513
8.588
8.641
9.744
10.184
11.642
11.756
11.859
11.895
12.130
12.816
13.071
13.098
13.269
14.256
15.011
15.027
15.104
15.120
15.501
15.634
15.820
15.888
16.522
16.798
17.080
17.110
17.229
17.337
17.683
17.800
17.803
17.894
17.979
18.041
18.107
18.160
18.244
18.296
18.339
18.557
18.650
18.756
19.163
19.209
19.737
19.819
19.953
20.081
20.267
20.295
20.731
20.756
20.797
20.840
20.907
20.918
20.968
21.017
21.261
21.265
21.371
21.451
21.465
21.468
21.468
21.625
21.643
21.800
21.805
22.040
22.170
22.244
22.257
22.280
22.593
22.669
22.675
22.690
22.719
22.817
22.935
23.137
23.289
23.350
23.361
23.506
23.760
23.922
24.020
24.298
24.325
24.637
24.678
24.809
24.940
25.085
25.161
25.178
25.242
25.374
25.390
25.441
25.475
25.521
25.830
26.051
26.154
26.175
26.601
26.635
27.578
27.687
28.383
28.431
28.531
28.649
28.708
29.152
29.336
29.340
29.768
30.029
30.180
30.201
30.475
30.632
30.691
30.750
30.778
30.884
30.917
31.100
31.359
31.492
31.502
32.242
32.498
33.361
33.475
33.696
33.758
33.990
34.108
34.121
34.185
34.858
35.326
35.896
35.915
36.033
38.059
38.756
39.120
40.450
41.432
41.769
55.395
0
13.9
27.7
41.6
55.4
This site uses cookies.
Learn more here


OK