Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SZL 13.600 51.482
 USD 0.918 3.475
 EUR 0.777 2.941
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 13.6 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 15.70 Swaziland Lilangeni. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.000
0.178
2.055
2.280
3.132
3.199
5.666
5.728
6.129
6.278
6.292
6.375
6.579
6.903
6.975
7.455
7.536
7.737
7.744
8.001
8.260
8.460
8.517
8.740
9.085
9.511
9.576
9.755
9.765
9.803
10.267
10.405
10.466
10.650
10.702
11.187
11.211
11.380
11.493
11.584
11.843
11.948
12.038
12.316
12.569
12.642
12.648
12.670
12.705
12.721
12.820
13.016
13.162
13.237
13.245
13.299
13.352
13.359
13.380
13.392
13.409
13.517
13.600
13.601
13.609
13.619
13.651
13.670
13.733
13.774
13.834
13.875
13.875
13.955
14.034
14.066
14.182
14.200
14.222
14.254
14.542
14.622
14.652
14.821
14.823
15.021
15.137
15.341
15.342
15.475
15.482
15.522
15.534
15.539
15.607
15.609
15.723
15.745
15.836
15.841
16.036
16.041
16.262
16.409
16.416
16.465
17.028
17.042
17.477
17.542
17.602
17.676
18.008
18.674
18.696
18.740
18.765
18.919
19.106
19.662
20.090
20.588
20.636
20.726
20.752
21.119
21.172
21.172
21.242
21.495
21.504
21.570
21.672
21.749
21.942
22.045
22.222
22.484
22.904
22.945
23.411
23.614
23.971
24.236
24.243
24.252
24.286
24.374
24.374
24.890
25.319
25.529
25.546
25.616
26.106
26.333
26.399
26.951
27.087
27.513
27.888
27.926
28.199
28.581
28.751
31.730
0
7.9
15.9
23.8
31.73
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK