Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SZL 24.000 90.850
 USD 1.354 5.125
 EUR 1.358 5.141
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 24 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 23.69 Swaziland Lilangeni. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.189
0.393
0.536
2.968
3.652
5.539
6.599
6.608
6.828
8.192
8.339
8.359
8.461
8.835
9.549
9.837
9.977
10.209
11.485
11.512
11.874
12.610
13.890
15.196
15.545
15.570
15.704
15.815
16.512
16.530
16.720
17.275
17.586
17.802
17.935
18.123
18.278
18.345
18.606
18.661
18.670
18.718
19.380
19.408
19.502
19.574
19.745
20.456
20.653
20.766
20.780
20.790
21.014
21.090
21.153
21.248
21.281
21.378
21.475
21.531
21.610
21.647
21.674
21.690
21.707
21.811
21.839
21.840
22.019
22.120
22.388
22.412
22.454
22.500
22.821
22.879
22.902
23.152
23.237
23.497
23.534
23.624
23.800
23.868
23.901
23.926
24.000
24.150
24.172
24.278
24.386
24.407
24.532
24.568
24.753
25.018
25.030
25.049
25.524
25.552
25.899
25.937
25.949
25.974
26.005
26.389
26.488
26.571
26.577
26.663
26.923
27.381
27.562
27.880
28.094
28.445
28.518
28.851
29.046
29.110
29.112
29.735
29.811
29.968
29.973
30.036
30.941
31.095
31.113
31.166
31.305
31.484
31.570
31.607
31.805
31.854
32.102
32.120
32.210
32.242
32.349
32.464
32.519
32.584
32.667
32.932
33.064
33.080
33.201
33.911
33.975
34.152
34.434
34.605
35.079
35.300
35.742
35.795
36.726
36.765
37.137
37.692
38.234
40.233
41.336
48.986
55.956
0
14
28
42
55.96
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK