Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Σουαζιλάνδη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SZL 23.400 88.579
 USD 1.254 4.747
 EUR 1.141 4.319
Σουαζιλάνδη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 23.4 (Swaziland Lilangeni). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 24.29 Swaziland Lilangeni. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Swaziland Lilangeni)
0.078
0.107
0.583
3.043
3.731
4.034
4.979
6.960
7.190
8.585
8.627
8.781
8.915
10.060
10.506
11.275
11.666
12.143
12.506
13.266
13.378
13.450
14.373
14.691
16.086
16.153
16.231
16.593
17.377
17.923
17.949
18.277
18.309
18.387
18.466
18.566
18.806
18.824
18.944
19.217
19.245
19.249
19.376
19.397
19.542
19.593
19.714
19.833
19.975
20.091
20.176
20.192
20.319
20.438
20.903
20.922
21.045
21.507
21.535
21.603
21.824
21.940
21.986
22.217
22.265
22.292
22.356
22.443
22.501
22.511
22.598
22.701
22.824
22.905
22.969
23.105
23.201
23.209
23.400
23.539
23.670
23.799
24.025
24.150
24.246
24.249
24.304
24.605
24.633
24.824
24.832
24.960
25.159
25.181
25.387
25.390
25.395
25.496
25.525
25.527
25.689
25.900
25.905
26.037
26.049
26.352
26.501
26.654
26.727
26.938
27.061
27.548
28.265
28.447
28.546
28.558
28.766
28.824
28.971
29.036
29.505
29.927
30.295
30.363
30.548
30.812
31.619
31.635
31.635
31.788
32.148
32.296
32.442
32.468
32.528
32.560
32.630
32.764
33.359
33.573
34.097
34.179
34.456
34.466
34.645
34.979
35.070
35.302
35.451
35.777
36.023
36.543
36.762
36.846
36.918
37.003
37.242
37.332
39.843
40.272
41.760
41.786
42.081
42.504
43.288
43.483
54.328
0
13.6
27.2
40.7
54.33
This site uses cookies.
Learn more here


OK