Λιβερία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Λιβερία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 LRD 192.473 728.589
 USD 1.250 4.732
 EUR 1.213 4.592
Λιβερία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 192.473 (Liberian Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 208.03 Liberian Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Liberian Dollar)
1.645
2.440
4.700
25.814
32.135
40.919
45.556
57.476
59.337
71.192
72.298
72.468
73.531
74.330
79.578
82.928
86.704
98.405
98.436
100.049
103.178
133.639
136.811
138.069
138.566
139.589
140.976
149.558
149.917
154.856
155.187
157.781
157.781
161.694
161.980
162.599
163.569
163.855
165.869
168.124
168.126
168.419
168.621
170.853
172.536
174.043
174.188
174.267
176.192
176.734
177.472
177.486
178.766
180.110
183.120
183.666
184.319
184.785
185.228
186.010
186.096
186.103
186.558
186.831
187.515
188.707
191.795
191.827
191.847
191.922
191.972
192.238
192.473
194.779
197.420
201.368
201.794
203.070
203.606
204.755
204.763
204.948
206.853
207.388
208.416
208.541
208.890
209.084
209.817
209.869
210.716
211.193
211.740
212.024
212.884
213.272
215.021
219.325
221.657
223.051
226.180
226.847
230.331
230.952
231.180
231.649
233.813
235.988
239.753
240.662
243.661
245.039
245.915
249.671
251.608
253.105
253.847
255.316
257.496
258.155
259.162
260.828
262.117
264.402
265.746
269.033
269.078
269.871
270.672
275.617
278.391
279.586
280.565
281.235
281.310
284.264
285.737
286.173
287.006
288.458
288.751
289.524
289.883
291.512
292.559
293.828
293.987
297.480
299.428
300.294
301.285
302.237
302.380
303.254
306.362
308.574
316.357
318.936
321.307
334.127
340.192
341.425
343.249
355.506
355.712
359.964
421.572
0
105.4
210.8
316.2
421.57
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK