Λιβερία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Λιβερία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 LRD 211.170 799.365
 USD 1.091 4.130
 EUR 1.005 3.804
Λιβερία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 211.17 (Liberian Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 241.87 Liberian Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Liberian Dollar)
0.806
1.107
6.004
41.415
41.794
45.513
55.242
59.346
72.531
88.678
91.080
91.879
92.448
104.249
108.957
124.554
125.776
126.880
127.263
129.776
137.115
139.842
140.136
141.966
152.521
160.607
160.771
161.599
161.771
165.841
167.268
169.255
169.990
176.770
179.725
182.735
183.060
184.328
185.487
189.194
190.439
190.474
191.443
192.358
193.020
193.729
194.290
195.191
195.751
196.215
198.545
199.533
200.673
205.024
205.519
211.170
212.048
213.477
214.847
216.835
217.138
221.798
222.073
222.510
222.970
223.685
223.804
224.338
224.866
227.474
227.515
228.654
229.509
229.656
229.684
229.690
231.370
231.556
233.239
233.297
235.809
237.197
237.994
238.129
238.370
241.723
242.534
242.605
242.761
243.073
244.125
245.380
247.543
249.170
249.822
249.937
251.489
254.204
255.945
256.989
259.965
260.251
263.589
264.034
265.433
266.837
268.380
269.201
269.376
270.063
271.474
271.648
272.190
272.562
273.051
276.354
278.725
279.820
280.044
284.605
284.974
295.059
296.221
303.676
304.183
305.251
306.519
307.145
311.893
313.868
313.904
318.490
321.285
322.902
323.118
326.053
327.734
328.364
328.994
329.292
330.430
330.778
332.735
335.507
336.935
337.042
344.961
347.692
356.936
358.154
360.509
361.178
363.658
364.919
365.066
365.748
372.944
377.957
384.048
384.258
385.518
407.193
414.649
418.543
432.771
443.281
446.885
592.677
0
148.2
296.3
444.5
592.68
This site uses cookies.
Learn more here


OK