Λιβερία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Λιβερία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 LRD 224.369 849.329
 USD 1.193 4.516
 EUR 1.085 4.107
Λιβερία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 224.369 (Liberian Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 244.75 Liberian Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Liberian Dollar)
0.784
1.076
5.870
30.667
37.603
40.653
50.174
70.137
72.457
86.517
86.933
88.491
89.836
101.381
105.875
113.620
117.562
122.365
126.028
133.689
134.815
135.540
144.841
148.049
162.109
162.780
163.569
167.218
175.115
180.619
180.876
184.189
184.507
185.295
186.089
187.093
189.515
189.692
190.907
193.657
193.943
193.977
195.256
195.474
196.935
197.446
198.661
199.863
201.293
202.460
203.319
203.482
204.759
205.957
210.648
210.841
212.079
216.735
217.019
217.704
219.934
221.099
221.560
223.891
224.369
224.647
225.287
226.167
226.756
226.853
227.734
228.765
230.005
230.818
231.463
232.838
233.805
233.888
235.811
237.215
238.535
239.827
242.110
243.369
244.337
244.365
244.923
247.955
248.233
250.162
250.245
251.533
253.533
253.763
255.833
255.860
255.919
256.929
257.224
257.241
258.882
261.001
261.056
262.387
262.509
265.559
267.063
268.605
269.335
271.462
272.702
277.616
284.838
286.672
287.669
287.789
289.882
290.470
291.950
292.607
297.337
301.591
305.292
305.983
307.844
310.509
318.636
318.801
318.801
320.337
323.970
325.458
326.930
327.197
327.794
328.115
328.828
330.172
336.168
338.330
343.610
344.437
347.231
347.332
349.131
352.500
353.415
355.753
357.256
360.537
363.017
368.254
370.467
371.314
372.038
372.898
375.304
376.206
401.510
405.841
420.831
421.090
424.062
428.327
436.232
438.199
547.487
0
136.9
273.7
410.6
547.49
This site uses cookies.
Learn more here


OK