Λιβερία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Λιβερία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 LRD 153.978 582.870
 USD 0.897 3.396
 EUR 0.760 2.877
Λιβερία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 153.978 (Liberian Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 181.77 Liberian Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Liberian Dollar)
0.000
2.057
23.795
26.403
36.258
37.036
65.608
66.318
70.962
72.686
72.848
73.815
76.172
79.926
80.763
86.313
87.251
89.582
89.666
92.640
95.638
97.954
98.609
101.189
105.187
110.120
110.872
112.950
113.068
113.504
118.873
120.478
121.178
123.308
123.909
129.522
129.803
131.763
133.073
134.126
137.117
138.338
139.383
142.603
145.533
146.377
146.448
146.703
147.106
147.287
148.435
150.706
152.396
153.267
153.353
153.978
154.594
154.670
154.920
155.055
155.254
156.505
157.465
157.478
157.572
157.686
158.058
158.275
159.000
159.475
160.175
160.645
160.645
161.573
162.486
162.859
164.199
164.413
164.663
165.035
168.368
169.295
169.641
171.598
171.620
173.921
175.262
177.620
177.636
179.169
179.253
179.714
179.863
179.917
180.701
180.725
182.049
182.302
183.353
183.417
185.668
185.726
188.282
189.993
190.067
190.634
197.160
197.316
202.351
203.105
203.806
204.664
208.499
216.209
216.472
216.973
217.269
219.054
221.215
227.651
232.604
238.373
238.927
239.969
240.271
244.525
245.133
245.133
245.944
248.873
248.982
249.742
250.928
251.819
254.047
255.248
257.289
260.327
265.190
265.670
271.062
273.405
277.547
280.607
280.691
280.800
281.194
282.207
282.208
288.183
293.157
295.578
295.781
296.591
302.263
304.897
305.657
312.044
313.623
318.553
322.893
323.333
326.499
330.920
332.888
367.378
0
91.8
183.7
275.5
367.38
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK