Λιβερία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Λιβερία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 LRD 185.874 703.609
 USD 1.153 4.365
 EUR 1.063 4.024
Λιβερία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 185.874 (Liberian Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 206.05 Liberian Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Liberian Dollar)
1.722
2.555
5.055
32.194
34.464
37.817
43.110
60.539
62.291
74.522
75.858
76.960
78.589
82.807
85.411
86.966
90.760
104.930
108.038
113.999
121.805
133.721
137.374
137.822
143.863
152.797
153.714
154.267
154.747
155.807
157.667
159.158
162.425
163.426
163.651
166.805
167.334
169.258
169.301
169.413
170.606
170.616
171.258
171.920
172.278
172.597
173.132
173.230
173.730
174.451
174.731
175.787
175.872
176.118
179.778
181.732
181.866
182.068
182.562
182.898
183.313
183.361
184.060
184.385
185.361
185.874
186.436
189.857
190.535
190.729
191.398
191.643
191.763
196.375
198.212
198.403
198.514
199.616
200.080
201.084
201.178
201.433
201.604
201.661
202.380
202.585
203.367
206.411
207.014
207.863
208.120
208.469
208.732
210.281
210.622
211.540
213.764
214.795
216.023
218.303
218.586
220.311
221.943
221.955
223.079
223.582
225.367
225.990
230.115
235.221
235.401
236.833
236.962
237.414
240.959
241.679
243.412
243.986
249.845
251.567
251.750
252.974
253.417
256.120
260.488
260.491
260.800
263.116
263.288
263.813
263.988
266.610
267.519
267.821
274.477
276.051
277.488
277.799
278.673
279.023
279.722
282.458
288.254
289.105
289.651
290.933
291.086
293.456
293.883
294.146
295.631
301.783
303.330
307.987
308.966
309.336
311.448
315.134
317.519
328.601
338.114
344.440
345.052
358.744
381.438
386.189
427.133
0
106.8
213.6
320.3
427.13
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK