Γουινέα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 18-Σεπτέμβριος-2023

Γουινέα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 GNF 12,000.000 45,424.920
 USD 1.386 5.247
 EUR 1.298 4.913
Γουινέα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 12000 (Guinea Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 11268.94 Guinea Franc. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 18-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Guinea Franc)
36.063
49.515
266.856
1406.891
1730.531
1831.499
2310.307
3223.693
3334.935
3962.167
4001.220
4072.944
4133.161
4662.589
4873.053
5283.536
5311.205
5560.452
5631.624
5800.177
6063.311
6870.552
7200.092
7226.436
7635.753
7834.669
8011.717
8091.895
8258.961
8262.828
8272.135
8334.097
8370.782
8469.903
8524.101
8553.142
8597.217
8611.222
8935.979
8941.449
9061.155
9078.045
9087.762
9093.391
9112.822
9196.494
9240.466
9241.292
9331.856
9418.554
9434.811
9444.089
9487.136
9522.618
9529.461
9597.872
9616.228
9665.197
9714.798
9770.123
9875.307
9978.453
10107.910
10125.451
10147.588
10164.875
10225.108
10255.956
10353.968
10354.053
10359.729
10448.935
10474.933
10485.223
10500.215
10523.655
10592.955
10609.952
10649.429
10651.224
10678.090
10738.694
10841.545
10846.322
10933.376
10973.073
11171.283
11184.174
11251.094
11260.164
11272.926
11279.108
11412.498
11447.465
11470.848
11471.081
11505.006
11522.742
11933.453
11958.190
11964.184
12000.000
12040.471
12102.971
12105.504
12188.951
12217.434
12304.340
12362.794
12510.881
12538.164
12559.341
12706.057
12816.090
12933.809
13073.117
13107.441
13194.521
13217.829
13296.136
13542.028
13809.220
13957.110
14155.515
14281.302
14535.225
14604.128
14731.302
14770.505
14779.748
15086.358
15102.683
15214.174
15232.820
15432.312
15452.208
15519.197
15595.453
15604.234
15648.601
15667.087
16083.028
16122.416
16280.830
16282.215
16600.642
16631.599
16776.261
16810.034
16963.529
17013.187
17044.312
17145.986
17833.674
17874.525
17915.014
18051.812
18084.163
18162.729
18209.465
18911.422
19059.140
19859.370
20095.808
20132.284
20437.798
25341.226
0
6335.3
12670.6
19005.9
25341.23
This site uses cookies.
Learn more here


OK