Αϊτή Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Αϊτή Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 HTG 176.995 669.999
 USD 1.144 4.331
 EUR 1.055 3.994
Αϊτή: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 176.995 (Haitian Gourde). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 197.79 Haitian Gourde. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Haitian Gourde)
1.653
2.452
4.852
30.904
33.083
36.301
41.382
58.112
59.795
71.536
72.818
73.875
75.439
79.488
81.988
83.481
87.123
100.724
103.708
109.430
116.923
128.361
131.869
132.298
138.098
146.674
147.554
148.084
148.545
149.563
151.348
152.779
155.915
156.876
157.092
160.120
160.627
162.475
162.516
162.623
163.768
163.778
164.394
165.030
165.374
165.679
166.194
166.287
166.768
167.459
167.728
168.742
168.824
169.060
172.573
174.449
174.578
174.771
175.245
175.568
175.966
176.013
176.684
176.995
177.933
178.425
178.964
182.248
182.899
183.085
183.727
183.963
184.077
188.505
190.268
190.452
190.558
191.616
192.061
193.026
193.116
193.361
193.524
193.579
194.269
194.466
195.217
198.139
198.717
199.532
199.780
200.114
200.366
201.854
202.181
203.062
205.197
206.187
207.366
209.554
209.826
211.482
213.048
213.059
214.139
214.622
216.335
216.933
220.893
225.794
225.967
227.342
227.466
227.899
231.302
231.993
233.656
234.207
239.832
241.485
241.660
242.835
243.261
245.856
250.048
250.051
250.347
252.571
252.737
253.240
253.408
255.925
256.798
257.087
263.477
264.987
266.367
266.666
267.505
267.840
268.512
271.138
276.701
277.519
278.043
279.274
279.420
281.695
282.105
282.358
283.783
289.688
291.174
295.644
296.583
296.939
298.966
302.505
304.794
315.432
324.563
330.635
331.224
344.366
366.151
370.711
410.015
0
102.5
205
307.5
410.01
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK