Αϊτή Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Αϊτή Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 HTG 176.995 669.999
 USD 1.282 4.853
 EUR 1.244 4.709
Αϊτή: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 176.995 (Haitian Gourde). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 186.51 Haitian Gourde. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Haitian Gourde)
1.475
2.188
4.214
23.143
28.811
36.686
40.843
51.530
53.198
63.826
64.818
64.971
65.923
66.640
71.345
74.349
77.734
88.224
88.252
89.699
92.503
119.812
122.657
123.785
124.230
125.148
126.391
134.085
134.407
138.835
139.132
141.458
141.458
144.966
145.222
145.777
146.647
146.902
148.708
150.730
150.732
150.995
151.176
153.177
154.685
156.037
156.166
156.237
157.963
158.450
159.111
159.124
160.272
161.476
164.175
164.664
165.250
165.668
166.065
166.765
166.843
166.849
167.257
167.502
168.115
169.184
171.952
171.981
171.999
172.066
172.111
172.349
172.560
174.628
176.995
180.534
180.917
182.060
182.541
183.571
183.578
183.744
185.452
185.932
186.854
186.966
187.278
187.453
188.110
188.156
188.915
189.343
189.834
190.088
190.859
191.207
192.776
196.634
198.725
199.975
202.780
203.378
206.502
207.058
207.262
207.683
209.623
211.573
214.948
215.763
218.453
219.687
220.473
223.840
225.577
226.919
227.585
228.901
230.856
231.446
232.349
233.843
234.999
237.047
238.253
241.200
241.240
241.951
242.668
247.102
249.589
250.661
251.538
252.138
252.206
254.854
256.175
256.566
257.313
258.615
258.878
259.570
259.892
261.353
262.291
263.429
263.571
266.703
268.450
269.226
270.115
270.968
271.096
271.880
274.666
276.649
283.627
285.939
288.065
299.558
304.996
306.101
307.737
318.726
318.910
322.722
377.957
0
94.5
189
283.5
377.96
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK