Αϊτή Τιμές ντίζελ, λίτρο, 14-Ιούνιος-2021

Αϊτή Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 HTG 44.645 169.000
 USD 0.491 1.859
 EUR 0.405 1.533
Αϊτή: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 44.645 (Haitian Gourde). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 95.99 Haitian Gourde. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 14-Ιούνιος-2021
(λίτρο, Haitian Gourde)
0.000
1.183
12.618
19.135
19.727
34.778
35.163
36.539
38.615
39.050
39.221
39.812
42.822
43.736
44.645
45.734
47.543
47.567
48.957
48.976
49.953
51.020
52.321
55.312
55.339
56.978
58.120
58.776
59.803
61.415
61.791
61.864
62.967
64.335
64.657
66.298
67.815
69.769
70.835
72.035
72.113
73.493
74.441
74.827
75.355
75.579
76.131
77.309
77.904
78.118
78.214
78.493
79.235
80.785
81.204
81.293
81.365
81.703
81.895
81.913
82.034
82.041
82.551
83.222
83.356
83.459
83.658
83.827
83.881
84.308
85.550
86.408
86.607
87.161
87.431
87.431
87.573
89.874
89.878
90.027
90.552
90.829
90.997
91.634
92.140
92.488
92.622
92.723
92.983
93.409
94.020
94.126
94.315
94.617
95.288
95.429
96.487
96.680
96.794
97.064
98.158
98.361
98.863
101.050
101.198
101.938
103.403
104.580
105.157
106.881
108.107
109.442
110.069
110.129
110.250
111.990
112.852
113.124
116.164
120.705
122.243
124.921
125.383
125.586
126.577
127.989
130.085
130.332
131.291
132.182
132.292
132.734
133.396
133.506
134.168
134.680
135.339
136.205
137.919
138.140
138.912
139.759
144.145
147.570
147.739
148.070
148.802
149.060
149.528
150.056
151.766
156.757
157.007
157.890
158.111
160.097
161.332
163.186
163.908
166.827
167.830
168.853
170.644
170.764
180.479
194.028
0
48.5
97
145.5
194.03
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK