Αϊτή Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Φεβρουάριος-2024

Αϊτή Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 HTG 163.787 620.001
 USD 1.234 4.671
 EUR 1.138 4.308
Αϊτή: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 163.787 (Haitian Gourde). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 168.19 Haitian Gourde. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 26-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, Haitian Gourde)
0.553
0.759
4.113
21.558
28.643
35.431
37.876
40.691
49.601
59.914
61.349
62.449
63.380
71.356
74.727
81.543
85.618
86.240
86.994
88.944
93.487
93.793
95.728
96.897
105.043
108.027
108.723
110.703
112.911
113.742
113.784
116.495
122.007
126.003
126.339
126.776
129.395
130.166
131.865
132.222
132.286
132.454
132.576
134.185
134.763
135.762
136.421
138.065
138.642
139.338
139.664
139.859
142.259
143.068
143.452
143.615
144.373
144.651
146.127
146.455
146.875
146.929
147.636
148.425
149.612
149.882
151.621
153.923
154.022
154.261
155.173
155.909
157.221
157.226
157.479
157.631
158.415
158.923
160.263
160.655
161.045
162.823
163.290
163.787
164.074
165.098
165.745
165.929
166.016
166.763
167.690
168.550
169.510
169.767
174.139
177.259
178.244
178.957
179.439
179.737
181.034
181.929
182.345
182.570
183.058
183.092
183.954
185.221
185.394
185.745
186.101
186.284
186.601
186.906
187.638
189.555
189.984
196.021
196.091
197.713
202.305
202.635
210.164
211.697
215.574
217.314
218.753
219.176
219.185
219.931
220.193
221.614
222.452
226.073
227.101
228.249
232.195
235.664
236.167
236.311
239.477
239.909
241.909
244.542
244.841
245.176
246.098
249.839
250.703
252.980
253.253
257.323
258.064
259.014
261.194
262.216
262.721
263.080
263.583
265.382
265.533
273.152
296.623
297.552
300.573
303.664
310.651
393.488
0
98.4
196.7
295.1
393.49
This site uses cookies.
Learn more here


OK