Αφγανιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Αφγανιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 AFN 118.000 446.678
 USD 1.326 5.019
 EUR 1.330 5.035
Αφγανιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 118 (Afghanistanian Afghani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 118.96 Afghanistanian Afghani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Afghanistanian Afghani)
0.951
1.976
2.691
14.904
18.339
27.818
33.140
33.184
34.289
41.139
41.877
41.976
42.489
44.368
47.953
49.399
50.103
51.270
57.676
57.815
59.630
63.329
69.752
76.315
78.066
78.191
78.863
79.423
82.921
83.011
83.966
86.753
88.314
89.402
90.067
91.011
91.789
92.127
93.438
93.713
93.759
94.001
97.324
97.464
97.936
98.301
99.156
102.728
103.719
104.285
104.358
104.407
105.531
105.912
106.228
106.708
106.870
107.358
107.844
108.127
108.526
108.708
108.845
108.923
109.011
109.533
109.673
109.681
110.578
111.085
112.432
112.551
112.764
112.991
114.606
114.898
115.013
116.265
116.695
118.000
118.184
118.637
119.523
119.865
120.028
120.153
120.526
121.279
121.389
121.922
122.464
122.569
123.196
123.381
124.306
125.637
125.697
125.794
128.178
128.319
130.064
130.252
130.315
130.437
130.596
132.524
133.021
133.438
133.470
133.897
135.207
137.504
138.412
140.010
141.085
142.848
143.215
144.889
145.865
146.189
146.200
149.325
149.708
150.495
150.523
150.841
155.382
156.157
156.246
156.515
157.213
158.109
158.544
158.730
159.722
159.967
161.214
161.306
161.756
161.918
162.457
163.030
163.307
163.634
164.054
165.385
166.043
166.124
166.734
170.299
170.619
171.507
172.926
173.784
176.163
177.274
179.492
179.758
184.434
184.630
186.501
189.285
192.010
202.046
207.584
246.004
281.005
0
70.3
140.5
210.8
281.01
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK