Αφγανιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 15-Απρίλιος-2024

Αφγανιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 AFN 91.000 344.472
 USD 1.256 4.754
 EUR 1.183 4.478
Αφγανιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 91 (Afghanistanian Afghani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 91.25 Afghanistanian Afghani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 15-Απρίλιος-2024
(λίτρο, Afghanistanian Afghani)
0.302
0.415
2.241
11.747
14.943
15.596
20.711
22.218
27.043
32.616
34.103
34.402
34.621
38.922
40.808
45.551
46.894
47.125
47.507
48.570
50.119
50.520
52.285
57.681
59.712
60.124
60.354
60.975
62.466
62.540
64.912
67.211
67.534
68.145
68.587
69.745
70.001
70.044
70.804
71.331
71.571
72.453
73.308
74.648
75.665
75.801
76.142
76.386
76.802
76.864
77.657
77.793
77.854
79.280
79.378
79.397
79.420
79.424
79.440
80.539
80.830
80.996
82.216
82.860
82.974
83.217
83.487
83.508
83.978
84.893
84.979
85.114
85.440
85.497
86.689
86.745
86.901
87.266
87.677
88.676
88.780
89.187
89.562
89.638
89.817
90.749
90.932
91.000
92.424
92.541
92.642
93.116
93.196
93.849
93.961
94.311
94.391
94.636
94.781
97.023
97.250
97.339
98.862
99.011
99.241
99.757
99.834
100.324
101.208
101.620
101.689
102.030
102.317
103.475
105.032
106.459
106.496
106.973
107.740
107.797
108.123
110.479
113.868
114.368
114.664
115.355
117.027
117.742
118.039
118.323
118.665
119.080
119.689
120.435
120.512
121.748
123.514
123.514
124.406
124.672
125.262
125.592
127.144
129.459
129.652
130.055
131.979
134.303
134.595
135.346
136.904
136.958
137.510
137.804
138.184
139.274
140.290
141.193
141.792
144.259
144.830
145.501
156.112
157.964
158.559
162.376
165.090
221.152
0
55.3
110.6
165.9
221.15
This site uses cookies.
Learn more here


OK