Αφγανιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Αφγανιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 AFN 79.000 299.047
 USD 1.013 3.835
 EUR 0.959 3.630
Αφγανιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 79 (Afghanistanian Afghani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 101.33 Afghanistanian Afghani. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Afghanistanian Afghani)
0.325
0.446
2.396
12.678
15.586
16.456
20.794
28.993
30.121
35.734
36.036
36.682
37.218
41.994
43.888
45.912
46.749
50.697
51.398
52.237
54.118
57.994
64.205
64.843
69.195
69.838
72.155
72.884
73.661
75.037
75.995
76.159
76.770
77.077
77.555
79.000
79.881
80.124
80.234
80.408
80.716
81.474
81.846
82.031
82.416
82.709
83.626
83.943
84.336
84.493
84.596
84.932
84.950
85.110
85.214
85.713
86.431
87.468
87.855
88.078
88.260
89.321
90.659
91.760
91.829
92.203
92.994
93.258
93.336
93.405
93.579
93.732
93.959
94.105
94.434
94.925
94.998
95.104
95.275
95.452
96.116
96.548
97.515
98.029
98.255
99.658
99.711
100.361
100.727
101.307
101.412
101.527
102.715
102.784
102.837
103.098
103.199
106.316
106.353
107.003
107.551
107.723
107.896
108.075
108.713
108.851
109.196
110.034
110.956
111.344
113.965
113.997
114.518
114.525
115.776
116.444
118.059
118.218
118.833
119.522
120.519
122.897
123.115
124.433
128.138
128.629
132.591
134.738
135.970
136.018
136.959
136.991
137.190
138.063
138.580
139.266
139.678
140.688
140.997
141.244
141.409
143.602
145.202
147.499
147.837
148.237
148.743
149.852
150.556
152.183
152.323
152.451
152.699
159.026
159.868
159.950
160.939
161.228
161.962
166.131
169.986
174.621
175.031
180.240
180.437
182.123
228.215
0
57.1
114.1
171.2
228.21
This site uses cookies.
Learn more here


OK