Δομίνικα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 28-Νοέμβριος-2022

Δομίνικα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XCD 3.666 13.877
 USD 1.356 5.133
 EUR 1.313 4.970
Δομίνικα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3.666 (East Caribbean Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3.63 East Caribbean Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 28-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, East Caribbean Dollar)
0.029
0.043
0.083
0.453
0.565
0.720
0.798
1.010
1.041
1.249
1.272
1.289
1.290
1.324
1.383
1.455
1.521
1.699
1.758
1.814
1.832
2.350
2.401
2.423
2.457
2.470
2.500
2.630
2.672
2.734
2.769
2.799
2.799
2.838
2.840
2.871
2.884
2.898
2.900
2.951
2.956
2.978
2.980
2.982
2.991
3.019
3.041
3.050
3.081
3.093
3.095
3.100
3.102
3.109
3.159
3.212
3.226
3.233
3.235
3.237
3.240
3.253
3.258
3.259
3.266
3.278
3.310
3.315
3.330
3.332
3.366
3.378
3.378
3.401
3.418
3.426
3.480
3.534
3.553
3.608
3.623
3.632
3.633
3.633
3.640
3.666
3.668
3.670
3.680
3.685
3.694
3.716
3.722
3.747
3.756
3.782
3.831
3.890
3.923
3.936
3.950
3.964
3.974
4.017
4.039
4.068
4.101
4.195
4.205
4.229
4.230
4.276
4.327
4.354
4.364
4.401
4.460
4.466
4.524
4.531
4.531
4.547
4.549
4.575
4.586
4.623
4.652
4.676
4.748
4.771
4.849
4.852
4.860
4.877
4.882
4.883
4.888
4.907
4.946
4.957
4.982
4.988
4.988
5.002
5.030
5.065
5.120
5.136
5.173
5.175
5.188
5.189
5.195
5.282
5.354
5.389
5.396
5.602
5.692
5.711
5.796
5.848
5.994
6.024
6.097
6.242
7.335
0
1.8
3.7
5.5
7.34
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK