Δομίνικα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Δομίνικα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XCD 3.113 11.784
 USD 1.152 4.361
 EUR 1.070 4.050
Δομίνικα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3.113 (East Caribbean Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3.31 East Caribbean Dollar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, East Caribbean Dollar)
0.011
0.015
0.084
0.567
0.582
0.632
0.771
0.829
1.014
1.231
1.272
1.283
1.291
1.457
1.522
1.668
1.750
1.760
1.772
1.811
1.921
1.952
1.984
1.992
2.085
2.119
2.183
2.222
2.238
2.285
2.286
2.288
2.342
2.413
2.427
2.443
2.467
2.481
2.527
2.542
2.545
2.602
2.603
2.605
2.609
2.612
2.618
2.627
2.643
2.659
2.669
2.677
2.692
2.760
2.782
2.829
2.851
2.859
2.952
2.958
2.961
2.991
3.007
3.025
3.076
3.097
3.101
3.104
3.113
3.119
3.123
3.162
3.168
3.173
3.174
3.177
3.181
3.184
3.197
3.216
3.218
3.232
3.234
3.236
3.238
3.264
3.281
3.287
3.340
3.345
3.348
3.359
3.371
3.383
3.394
3.395
3.406
3.521
3.540
3.540
3.544
3.630
3.647
3.662
3.665
3.667
3.687
3.687
3.699
3.701
3.710
3.727
3.750
3.766
3.766
3.769
3.778
3.799
3.857
3.867
3.889
4.096
4.102
4.120
4.128
4.207
4.236
4.249
4.257
4.265
4.351
4.356
4.393
4.411
4.431
4.451
4.466
4.472
4.515
4.522
4.531
4.551
4.603
4.603
4.623
4.650
4.681
4.731
4.839
4.870
4.942
4.943
4.946
4.955
4.958
5.003
5.062
5.184
5.229
5.270
5.292
5.304
5.808
5.818
5.976
6.128
6.139
8.267
0
2.1
4.1
6.2
8.27
This site uses cookies.
Learn more here


OK