Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BDT 109.000 412.610
 USD 0.989 3.744
 EUR 0.935 3.539
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 109 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 143.30 Bangladeshi Taka. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
0.459
0.631
3.388
17.929
22.041
23.271
29.406
41.001
42.597
50.533
50.961
51.874
52.632
59.387
62.065
64.927
66.112
71.694
72.686
73.872
76.531
82.013
90.796
91.699
97.853
98.762
102.040
103.070
104.169
106.115
107.470
107.701
108.566
109.000
109.675
111.719
112.965
113.309
113.464
113.711
114.145
115.218
115.745
116.005
116.549
116.965
118.261
118.710
119.265
119.487
119.633
120.108
120.133
120.359
120.507
121.213
122.228
123.695
124.242
124.557
124.814
126.315
128.207
129.764
129.862
130.391
131.508
131.882
131.993
132.091
132.336
132.552
132.873
133.081
133.546
134.240
134.343
134.493
134.735
134.985
135.924
136.536
137.902
138.629
138.949
140.932
141.009
141.927
142.445
143.265
143.413
143.576
145.257
145.353
145.429
145.798
145.940
150.349
150.401
151.320
152.095
152.338
152.582
152.836
153.738
153.933
154.421
155.607
156.911
157.458
161.165
161.211
161.947
161.958
163.727
164.671
166.955
167.180
168.050
169.025
170.434
173.797
174.105
175.969
181.208
181.903
187.506
190.542
192.284
192.352
193.683
193.727
194.010
195.244
195.975
196.946
197.529
198.956
199.393
199.743
199.976
203.078
205.340
208.588
209.066
209.633
210.348
211.915
212.911
215.212
215.410
215.592
215.941
224.889
226.080
226.196
227.595
228.003
229.041
234.937
240.389
246.944
247.523
254.889
255.168
257.553
322.734
0
80.7
161.4
242
322.73
This site uses cookies.
Learn more here


OK