Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ, λίτρο, 29-Νοέμβριος-2021

Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BDT 80.000 302.833
 USD 0.933 3.532
 EUR 0.826 3.127
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 80 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 94.92 Bangladeshi Taka. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 29-Νοέμβριος-2021
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
0.880
2.144
11.890
12.306
17.908
20.145
32.586
33.145
36.396
36.834
38.829
40.364
42.079
43.052
43.105
43.510
44.814
46.303
46.963
48.113
48.293
48.294
53.167
53.786
57.959
58.526
58.791
59.234
61.275
62.414
62.969
63.037
65.360
65.621
69.408
70.555
71.413
71.565
72.164
72.586
73.183
73.189
74.041
74.403
74.796
75.180
75.285
75.898
76.703
77.123
77.440
77.758
77.798
78.002
78.346
78.583
78.956
79.558
79.687
79.796
80.000
80.214
80.390
80.894
80.905
81.269
82.145
82.158
82.411
82.908
83.540
84.551
84.842
84.891
85.046
85.058
85.353
85.581
85.613
85.912
85.952
86.368
86.762
86.910
88.651
89.049
89.956
90.063
90.328
90.716
91.737
91.803
93.014
94.771
95.609
95.870
96.616
96.959
97.437
98.444
99.567
99.868
100.150
100.285
101.088
101.150
101.677
101.776
103.431
104.276
104.954
105.814
108.705
108.858
110.639
111.703
113.520
117.200
117.874
119.340
120.183
121.624
125.015
126.506
128.734
129.792
130.385
130.659
130.664
131.148
131.510
131.573
132.073
133.667
134.441
135.004
135.015
135.023
135.023
135.388
136.188
136.282
138.703
139.393
139.769
144.050
145.571
145.774
146.161
147.033
147.905
150.222
152.070
153.238
154.782
155.881
157.029
158.753
161.175
162.249
162.676
163.830
165.049
172.159
175.718
179.397
190.800
0
47.7
95.4
143.1
190.8
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK