Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BDT 107.000 405.039
 USD 0.913 3.456
 EUR 0.841 3.184
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 107 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 146.41 Bangladeshi Taka. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
0.488
0.670
3.635
25.069
25.298
27.550
33.438
35.923
43.903
53.678
55.131
55.615
55.960
63.102
65.953
75.393
76.133
76.801
77.033
78.554
82.997
84.647
84.825
85.933
92.322
97.217
97.316
97.817
97.921
100.385
101.249
102.451
102.896
107.000
108.789
110.611
110.807
111.575
112.277
114.520
115.274
115.295
115.882
116.436
116.836
117.266
117.605
118.151
118.489
118.770
120.180
120.779
121.469
124.103
124.402
127.823
128.354
129.219
130.049
131.252
131.435
134.256
134.422
134.687
134.965
135.398
135.470
135.793
136.113
137.692
137.716
138.406
138.923
139.012
139.030
139.033
140.050
140.163
141.181
141.216
142.737
143.577
144.060
144.141
144.287
146.317
146.807
146.850
146.945
147.134
147.770
148.530
149.839
150.824
151.219
151.289
152.228
153.871
154.925
155.558
157.359
157.532
159.552
159.822
160.668
161.519
162.452
162.949
163.055
163.471
164.325
164.430
164.759
164.984
165.280
167.279
168.714
169.377
169.513
172.274
172.496
178.601
179.305
183.817
184.124
184.771
185.538
185.917
188.791
189.986
190.009
192.784
194.476
195.455
195.585
197.362
198.379
198.761
199.142
199.323
200.012
200.222
201.407
203.085
203.949
204.014
208.807
210.460
216.056
216.793
218.219
218.623
220.125
220.888
220.977
221.390
225.746
228.780
232.467
232.594
233.357
246.477
250.990
253.347
261.959
268.321
270.503
358.751
0
89.7
179.4
269.1
358.75
This site uses cookies.
Learn more here


OK