Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BDT 65.000 246.052
 USD 0.768 2.907
 EUR 0.650 2.461
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 65 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 89.67 Bangladeshi Taka. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
0.000
1.015
11.738
13.025
17.886
18.270
32.365
32.715
35.006
35.857
35.937
36.414
37.576
39.428
39.841
42.579
43.042
44.192
44.233
45.700
47.179
48.322
48.645
49.918
51.890
54.323
54.694
55.719
55.777
55.993
58.641
59.433
59.778
60.829
61.125
63.894
64.033
65.000
65.646
66.165
67.641
68.243
68.759
70.347
71.793
72.209
72.244
72.370
72.569
72.658
73.224
74.345
75.178
75.608
75.650
75.959
76.262
76.300
76.423
76.490
76.588
77.205
77.679
77.685
77.732
77.788
77.971
78.078
78.436
78.671
79.016
79.247
79.247
79.705
80.156
80.340
81.001
81.106
81.230
81.413
83.057
83.515
83.685
84.651
84.662
85.797
86.458
87.622
87.629
88.386
88.427
88.654
88.728
88.755
89.141
89.153
89.806
89.931
90.450
90.481
91.592
91.620
92.881
93.725
93.762
94.042
97.261
97.337
99.821
100.194
100.539
100.962
102.855
106.658
106.787
107.035
107.180
108.061
109.127
112.302
114.746
117.592
117.865
118.379
118.528
120.626
120.926
120.926
121.326
122.771
122.825
123.200
123.785
124.224
125.324
125.916
126.923
128.422
130.820
131.057
133.717
134.873
136.916
138.426
138.467
138.521
138.715
139.215
139.215
142.163
144.617
145.811
145.911
146.311
149.109
150.408
150.783
153.934
154.713
157.145
159.286
159.503
161.065
163.245
164.216
181.231
0
45.3
90.6
135.9
181.23
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK