Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BDT 109.000 412.610
 USD 1.053 3.986
 EUR 1.056 3.997
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 109 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 138.37 Bangladeshi Taka. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
1.106
2.298
3.130
17.335
21.331
32.356
38.546
38.597
39.882
47.850
48.708
48.823
49.420
51.605
55.776
57.457
58.277
59.634
67.084
67.246
69.358
73.659
81.131
88.764
90.800
90.946
91.727
92.379
96.448
96.552
97.663
100.905
102.721
103.985
104.759
105.857
106.762
107.156
108.680
109.000
109.054
109.334
113.200
113.363
113.912
114.336
115.331
119.486
120.638
121.296
121.381
121.439
122.746
123.189
123.556
124.115
124.304
124.871
125.436
125.765
126.229
126.441
126.600
126.692
126.793
127.401
127.564
127.572
128.616
129.206
130.772
130.911
131.158
131.423
133.302
133.641
133.775
135.231
135.731
137.249
137.463
137.989
139.020
139.418
139.608
139.753
140.187
141.063
141.190
141.811
142.441
142.563
143.293
143.507
144.584
146.131
146.201
146.315
149.088
149.251
151.281
151.500
151.573
151.715
151.900
154.142
154.720
155.205
155.242
155.740
157.262
159.935
160.990
162.850
164.100
166.150
166.578
168.524
169.659
170.036
170.049
173.684
174.129
175.045
175.077
175.447
180.728
181.630
181.733
182.047
182.859
183.901
184.406
184.623
185.777
186.062
187.513
187.619
188.142
188.331
188.957
189.625
189.947
190.327
190.815
192.363
193.129
193.223
193.932
198.079
198.452
199.484
201.135
202.132
204.900
206.192
208.772
209.081
214.520
214.747
216.924
220.162
223.331
235.005
241.447
286.134
326.845
0
81.7
163.4
245.1
326.84
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK