Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μπανγκλαντές Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 BDT 109.000 412.610
 USD 1.014 3.838
 EUR 0.935 3.539
Μπανγκλαντές: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 109 (Bangladeshi Taka). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 137.43 Bangladeshi Taka. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Bangladeshi Taka)
1.149
1.704
3.371
21.473
22.986
25.223
28.753
40.377
41.546
49.704
50.595
51.330
52.416
55.229
56.967
58.004
60.534
69.985
72.058
76.034
81.240
89.187
91.624
91.923
95.952
101.911
102.522
102.891
103.211
103.919
105.159
106.153
108.332
109.000
109.150
111.254
111.606
112.890
112.919
112.993
113.789
113.795
114.223
114.665
114.904
115.117
115.474
115.539
115.873
116.353
116.540
117.244
117.301
117.465
119.906
121.210
121.299
121.434
121.763
121.988
122.264
122.296
122.763
122.979
123.630
123.972
124.347
126.629
127.081
127.210
127.656
127.820
127.900
130.976
132.201
132.329
132.402
133.137
133.447
134.117
134.180
134.350
134.464
134.501
134.981
135.118
135.640
137.670
138.072
138.638
138.810
139.042
139.218
140.251
140.478
141.090
142.574
143.262
144.081
145.601
145.790
146.941
148.029
148.037
148.787
149.122
150.313
150.728
153.480
156.885
157.005
157.960
158.046
158.348
160.712
161.192
162.348
162.731
166.639
167.787
167.909
168.726
169.021
170.824
173.737
173.739
173.945
175.490
175.605
175.955
176.072
177.821
178.427
178.628
183.068
184.117
185.076
185.283
185.866
186.099
186.566
188.391
192.256
192.824
193.188
194.043
194.145
195.726
196.011
196.186
197.177
201.280
202.312
205.418
206.071
206.318
207.726
210.185
211.776
219.167
225.511
229.730
230.139
239.271
254.408
257.576
284.884
0
71.2
142.4
213.7
284.88
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK