Καζαχστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 14-Ιούνιος-2021

Καζαχστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 KZT 187.000 707.872
 USD 0.438 1.658
 EUR 0.361 1.367
Καζαχστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 187 (Kazakhstan Tenge). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 450.88 Kazakhstan Tenge. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 14-Ιούνιος-2021
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
0.000
5.556
59.266
89.878
92.658
163.354
165.165
171.627
181.376
183.423
184.223
187.000
201.139
205.434
209.702
214.818
223.314
223.427
229.955
230.043
234.635
239.644
245.757
259.807
259.933
267.632
272.996
276.077
280.901
288.472
290.239
290.579
295.760
302.186
303.697
311.407
318.533
327.712
332.718
338.357
338.720
345.201
349.655
351.468
353.950
354.999
357.594
363.126
365.922
366.929
367.377
368.689
372.172
379.455
381.423
381.839
382.181
383.766
384.667
384.751
385.320
385.356
387.750
390.900
391.532
392.014
392.948
393.741
393.994
396.002
401.835
405.866
406.803
409.403
410.669
410.669
411.336
422.147
422.166
422.867
425.329
426.634
427.420
430.413
432.789
434.427
435.053
435.526
436.747
438.750
441.620
442.118
443.004
444.425
447.577
448.239
453.207
454.112
454.651
455.916
461.057
462.010
464.370
474.638
475.334
478.812
485.695
491.221
493.933
502.028
507.790
514.061
517.005
517.285
517.855
526.029
530.078
531.353
545.634
566.964
574.186
586.763
588.934
589.886
594.542
601.176
611.023
612.179
616.685
620.870
621.388
623.461
626.570
627.089
630.198
632.603
635.697
639.765
647.819
648.855
652.483
656.460
677.061
693.151
693.944
695.498
698.938
700.150
702.347
704.827
712.860
736.301
737.477
741.623
742.660
751.988
757.793
766.499
769.888
783.602
788.311
793.116
801.530
802.095
847.727
911.367
0
227.8
455.7
683.5
911.37
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK