Καζαχστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Καζαχστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 KZT 237.820 900.246
 USD 0.499 1.889
 EUR 0.500 1.893
Καζαχστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 237.82 (Kazakhstan Tenge). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 637.65 Kazakhstan Tenge. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
5.096
10.589
14.425
79.886
98.303
149.113
177.635
177.873
183.796
220.516
224.469
224.999
227.750
237.820
257.040
264.787
268.565
274.818
309.155
309.899
319.631
339.454
373.887
409.064
418.448
419.122
422.720
425.725
444.474
444.955
450.074
465.014
473.383
479.211
482.778
487.837
492.007
493.821
500.847
502.321
502.567
503.862
521.677
522.427
524.958
526.911
531.496
550.643
555.955
558.986
559.379
559.644
565.670
567.711
569.403
571.978
572.847
575.461
578.064
579.582
581.719
582.697
583.429
583.851
584.321
587.120
587.870
587.910
592.719
595.438
602.658
603.299
604.437
605.655
614.313
615.878
616.495
623.206
625.510
632.504
633.490
635.916
640.668
642.500
643.375
644.045
646.045
650.082
650.668
653.527
656.430
656.994
660.357
661.347
666.306
673.439
673.761
674.283
687.063
687.817
697.170
698.179
698.517
699.171
700.021
710.354
713.021
715.253
715.426
717.718
724.735
737.051
741.916
750.485
756.246
765.696
767.664
776.634
781.866
783.602
783.663
800.413
802.464
806.686
806.834
808.539
832.877
837.034
837.509
838.953
842.695
847.497
849.827
850.826
856.144
857.456
864.142
864.632
867.043
867.914
870.800
873.876
875.360
877.110
879.361
886.495
890.023
890.457
893.726
912.835
914.554
919.310
926.920
931.516
944.271
950.223
962.113
963.540
988.606
989.652
999.685
1014.606
1029.211
1083.007
1112.694
1318.634
1506.246
0
376.6
753.1
1129.7
1506.25
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK