Καζαχστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 24-Ιανουάριος-2022

Καζαχστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 KZT 249.600 944.838
 USD 0.571 2.161
 EUR 0.504 1.908
Καζαχστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 249.6 (Kazakhstan Tenge). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 496.99 Kazakhstan Tenge. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 24-Ιανουάριος-2022
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
4.483
10.927
62.711
73.408
90.515
111.356
166.279
168.420
185.516
187.806
205.691
219.389
219.674
224.338
228.368
235.919
246.098
249.600
254.876
259.783
261.822
271.631
292.917
297.918
304.152
304.637
305.237
306.709
311.920
339.310
352.335
358.205
365.163
367.729
368.033
371.529
371.876
374.145
374.253
379.147
385.957
391.189
392.555
395.301
396.004
396.329
397.230
397.512
398.018
401.684
406.622
406.759
407.897
409.037
410.303
411.428
412.681
414.869
418.273
420.813
422.487
424.691
428.964
430.586
433.014
433.937
438.086
438.296
439.827
440.545
444.262
444.511
444.564
447.033
453.703
456.686
458.948
462.200
462.750
463.109
464.271
465.265
465.809
469.422
471.384
473.712
474.719
475.240
478.359
480.333
480.358
483.163
483.168
483.319
483.779
486.135
488.617
490.049
492.865
494.468
496.523
501.882
510.268
516.694
524.042
524.290
528.528
530.557
532.380
537.648
539.135
551.050
553.204
555.218
568.831
569.884
598.918
600.666
607.332
612.135
615.009
623.981
627.854
633.566
654.772
654.789
657.110
663.264
666.466
677.619
682.568
689.921
692.895
694.923
697.362
699.397
701.872
702.862
706.399
712.267
712.762
719.041
723.225
725.631
738.692
748.925
751.370
752.580
758.299
781.068
781.563
785.892
787.503
817.224
818.092
824.626
829.575
841.697
843.435
846.900
859.267
866.318
879.761
887.487
895.459
989.472
1010.470
0
252.6
505.2
757.9
1010.47
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK