Καζαχστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Καζαχστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 KZT 240.200 909.255
 USD 0.530 2.006
 EUR 0.489 1.851
Καζαχστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 240.2 (Kazakhstan Tenge). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 579.48 Kazakhstan Tenge. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
4.843
7.184
14.215
90.539
96.921
106.352
121.236
170.251
175.179
209.577
213.333
216.431
221.013
232.875
240.200
244.572
255.242
295.090
303.832
320.595
342.548
376.058
386.334
387.592
404.582
429.707
432.285
433.840
435.190
438.172
443.402
447.595
456.782
459.598
460.230
469.102
470.588
476.001
476.120
476.435
479.789
479.817
481.623
483.486
484.494
485.388
486.895
487.169
488.577
490.603
491.390
494.361
494.601
495.292
505.583
511.080
511.457
512.024
513.413
514.360
515.524
515.662
517.628
518.539
521.286
522.728
524.308
533.929
535.836
536.381
538.263
538.953
539.288
552.259
557.426
557.964
558.274
561.373
562.679
565.504
565.768
566.485
566.965
567.124
569.148
569.724
571.923
580.484
582.179
584.567
585.291
586.271
587.010
591.367
592.326
594.907
601.161
604.061
607.516
613.926
614.723
619.574
624.162
624.197
627.359
628.774
633.793
635.545
647.146
661.505
662.011
666.039
666.402
667.672
677.641
679.665
684.539
686.154
702.633
707.475
707.988
711.430
712.676
720.280
732.562
732.571
733.439
739.954
740.438
741.913
742.405
749.779
752.336
753.184
771.904
776.329
780.372
781.246
783.704
784.687
786.654
794.349
810.647
813.042
814.578
818.183
818.612
825.278
826.478
827.218
831.395
848.695
853.047
866.144
868.895
869.937
875.875
886.243
892.950
924.115
950.868
968.657
970.381
1008.884
1072.708
1086.067
1201.213
0
300.3
600.6
900.9
1201.21
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK