Καζαχστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Καζαχστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 KZT 290.300 1,098.905
 USD 0.647 2.449
 EUR 0.601 2.275
Καζαχστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 290.3 (Kazakhstan Tenge). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 549.22 Kazakhstan Tenge. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
1.868
2.565
13.921
94.008
96.511
104.882
127.975
137.492
168.147
204.195
210.999
212.850
214.133
241.734
252.431
276.808
290.300
292.035
293.933
300.524
318.744
323.875
329.103
330.544
345.858
351.569
362.168
368.594
371.300
379.024
379.268
379.633
388.558
400.394
402.692
405.320
409.229
411.539
419.209
421.749
422.294
431.730
431.781
432.249
432.864
433.281
434.307
435.835
438.535
441.109
442.810
444.171
446.589
457.979
461.605
469.302
472.935
474.312
489.810
490.681
491.237
496.148
498.871
501.833
510.296
513.806
514.524
514.961
516.539
517.495
518.085
524.673
525.550
526.380
526.641
527.066
527.741
528.221
530.444
533.588
533.828
536.183
536.471
536.938
537.144
541.546
544.416
545.322
554.060
554.951
555.380
557.360
559.192
561.187
563.109
563.176
565.019
584.083
587.306
587.351
588.028
602.243
604.984
607.539
608.104
608.302
611.628
611.669
613.622
613.949
615.592
618.283
622.217
624.764
624.779
625.312
626.779
630.325
639.963
641.595
645.256
679.546
680.625
683.541
684.926
698.003
702.830
704.888
706.209
707.517
721.879
722.621
728.897
731.772
735.172
738.484
740.964
741.930
749.074
750.162
751.681
754.963
763.606
763.753
766.983
771.522
776.685
784.891
802.752
807.965
819.840
820.129
820.553
822.142
822.543
829.977
839.902
860.097
867.600
874.400
877.941
879.984
963.598
965.264
991.473
1016.710
1018.524
1371.553
0
342.9
685.8
1028.7
1371.55
This site uses cookies.
Learn more here


OK