Καζαχστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 20-Σεπτέμβριος-2021

Καζαχστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 KZT 188.900 715.064
 USD 0.443 1.677
 EUR 0.377 1.427
Καζαχστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 188.9 (Kazakhstan Tenge). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 454.23 Kazakhstan Tenge. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 20-Σεπτέμβριος-2021
(λίτρο, Kazakhstan Tenge)
0.000
5.114
59.176
65.652
90.459
93.581
163.055
164.431
172.258
181.211
183.174
186.010
188.900
198.448
200.819
214.358
216.828
218.842
222.959
230.014
237.459
251.827
259.390
261.183
262.979
263.402
273.777
273.781
276.516
279.906
286.855
297.514
303.652
303.663
312.375
325.535
329.126
334.500
343.977
346.559
355.125
355.723
357.519
358.492
359.252
361.743
363.770
364.148
367.787
372.583
375.579
375.620
375.728
377.212
380.927
383.089
383.602
385.009
385.241
386.856
387.196
387.989
388.161
391.876
392.676
396.614
396.614
398.918
399.254
399.944
402.166
402.830
404.997
408.243
408.324
409.223
410.605
414.228
415.682
417.474
420.677
423.861
424.602
425.621
426.741
433.147
438.043
439.899
441.209
445.661
446.742
448.676
452.048
453.580
454.624
455.901
457.138
458.389
458.394
461.520
469.072
473.104
473.813
480.465
484.763
494.610
496.365
497.942
499.581
502.804
503.458
503.483
507.976
520.828
526.414
533.964
535.618
539.340
551.892
554.200
585.267
589.825
592.037
597.495
599.798
602.524
605.026
605.527
605.527
617.565
622.957
625.544
630.048
635.553
638.311
638.555
639.606
640.557
658.072
662.576
663.849
672.111
674.206
679.409
688.892
692.245
694.604
699.108
699.515
702.111
702.374
718.275
727.633
738.642
746.149
749.712
751.425
754.156
763.214
770.670
775.904
799.421
801.697
804.082
823.045
886.733
931.520
0
232.9
465.8
698.6
931.52
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK