Συρία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Συρία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SYP 5,400.000 20,441.214
 USD 1.919 7.264
 EUR 1.769 6.696
Συρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 5400 (Syrian Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3597.00 Syrian Pound. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Syrian Pound)
30.062
44.596
88.238
562.005
601.624
660.162
752.555
1056.807
1087.397
1300.915
1324.235
1343.463
1371.903
1445.534
1491.005
1518.144
1584.374
1831.727
1885.991
1990.045
2126.313
2334.324
2398.106
2405.917
2511.382
2667.342
2683.344
2692.998
2701.377
2719.885
2752.349
2778.377
2835.404
2852.883
2856.808
2911.877
2921.101
2954.700
2955.444
2957.399
2978.216
2978.391
2989.598
3001.164
3007.420
3012.974
3022.323
3024.025
3032.766
3045.341
3050.231
3068.667
3070.159
3074.449
3138.329
3172.453
3174.794
3178.311
3186.932
3192.811
3200.038
3200.891
3213.095
3218.753
3235.804
3244.753
3254.563
3314.286
3326.118
3329.502
3341.182
3345.466
3347.550
3428.062
3460.138
3463.474
3465.398
3484.639
3492.745
3510.279
3511.916
3516.371
3519.347
3520.336
3532.898
3536.474
3550.126
3603.266
3613.784
3628.610
3633.104
3639.187
3643.773
3670.822
3676.774
3692.794
3731.617
3749.618
3771.060
3810.853
3815.798
3845.913
3874.392
3874.605
3894.235
3903.018
3934.175
3945.047
4017.060
4106.189
4109.332
4134.335
4136.589
4144.474
4206.350
4218.918
4249.172
4259.193
4361.486
4391.542
4394.730
4416.093
4423.830
4471.027
4547.265
4547.325
4552.709
4593.152
4596.155
4605.311
4608.363
4654.141
4670.011
4675.275
4791.476
4818.943
4844.038
4849.462
4864.722
4870.826
4883.033
4930.797
5031.966
5046.835
5056.368
5078.747
5081.406
5122.784
5130.237
5134.831
5160.756
5268.143
5295.156
5376.453
5393.536
5400.000
5436.861
5501.216
5542.853
5736.301
5902.366
6012.790
6023.488
6262.490
6658.670
6741.595
7456.349
0
1864.1
3728.2
5592.3
7456.35
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK