Συρία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Συρία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SYP 2,500.000 9,463.525
 USD 0.888 3.361
 EUR 0.862 3.263
Συρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 2500 (Syrian Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3801.37 Syrian Pound. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Syrian Pound)
30.062
44.596
85.880
471.700
587.222
747.734
832.457
1050.286
1084.286
1300.915
1321.130
1324.235
1343.651
1358.258
1454.148
1515.380
1584.374
1798.196
1798.759
1828.240
1885.402
2442.024
2500.000
2522.985
2532.070
2550.765
2576.106
2732.929
2739.494
2829.743
2835.797
2883.197
2883.197
2954.700
2959.919
2971.234
2988.958
2994.174
3030.977
3072.185
3072.231
3077.588
3081.280
3122.067
3152.806
3180.347
3182.992
3184.436
3219.620
3229.531
3243.005
3243.266
3266.663
3291.218
3346.214
3356.189
3368.133
3376.648
3384.738
3399.019
3400.607
3400.732
3409.038
3414.026
3426.524
3448.316
3504.735
3505.321
3505.690
3507.060
3507.974
3512.831
3517.128
3559.268
3607.522
3679.661
3687.453
3710.766
3720.559
3741.554
3741.706
3745.083
3779.899
3789.675
3808.463
3810.747
3817.120
3820.674
3834.068
3835.003
3850.486
3859.210
3869.207
3874.392
3890.102
3897.187
3929.164
4007.812
4050.420
4075.896
4133.066
4145.263
4208.926
4220.274
4224.434
4233.002
4272.557
4312.298
4381.092
4397.700
4452.513
4477.677
4493.685
4562.325
4597.714
4625.083
4638.643
4665.472
4705.323
4717.351
4735.761
4766.206
4789.756
4831.504
4856.079
4916.142
4916.962
4931.457
4946.078
5036.449
5087.138
5108.977
5126.863
5139.101
5140.486
5194.457
5221.373
5229.344
5244.566
5271.104
5276.456
5290.580
5297.142
5326.902
5346.036
5369.229
5372.128
5435.950
5471.556
5487.379
5505.489
5522.884
5525.494
5541.474
5598.262
5638.674
5780.909
5828.031
5871.362
6105.614
6216.445
6238.975
6272.320
6496.282
6500.047
6577.742
7703.533
0
1925.9
3851.8
5777.6
7703.53
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK