Συρία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Συρία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SYP 500.000 1,892.705
 USD 0.154 0.583
 EUR 0.130 0.492
Συρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 500 (Syrian Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3442.16 Syrian Pound. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Syrian Pound)
0.001
38.951
450.602
500.000
686.622
701.362
1242.421
1255.879
1343.818
1376.464
1379.541
1397.855
1442.473
1513.576
1529.413
1634.515
1652.287
1696.429
1698.028
1754.345
1811.118
1854.972
1867.369
1916.240
1991.940
2085.362
2099.592
2138.946
2141.185
2149.447
2251.108
2281.502
2294.767
2335.105
2346.487
2452.776
2458.102
2495.224
2520.030
2539.959
2596.609
2619.731
2639.511
2700.489
2755.980
2771.961
2773.300
2778.139
2785.776
2789.197
2810.928
2853.942
2885.951
2902.432
2904.076
2915.905
2927.564
2929.010
2933.742
2936.308
2940.072
2963.768
2981.943
2982.180
2983.966
2986.133
2993.171
2997.280
3011.016
3020.011
3033.254
3042.155
3042.155
3059.739
3077.025
3084.092
3109.467
3113.514
3118.253
3125.296
3188.413
3205.963
3212.517
3249.582
3250.003
3293.569
3318.969
3363.623
3363.922
3392.954
3394.542
3403.272
3406.088
3407.114
3421.965
3422.425
3447.481
3452.276
3472.184
3473.403
3516.029
3517.121
3565.529
3597.933
3599.327
3610.071
3733.656
3736.594
3831.945
3846.238
3859.508
3875.748
3948.386
4094.392
4099.356
4108.855
4114.449
4148.259
4189.177
4311.064
4404.859
4514.111
4524.593
4544.333
4550.049
4630.615
4642.124
4642.124
4657.470
4712.952
4715.017
4729.393
4751.866
4768.728
4810.929
4833.679
4872.312
4929.859
5021.934
5031.037
5133.144
5177.514
5255.959
5313.898
5315.491
5317.550
5325.015
5344.198
5344.207
5457.373
5551.554
5597.404
5601.241
5616.587
5724.008
5773.882
5788.269
5909.217
5939.128
6032.477
6114.679
6123.000
6182.968
6266.678
6303.942
6957.089
0
1739.3
3478.5
5217.8
6957.09
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK