Συρία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 18-Σεπτέμβριος-2023

Συρία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SYP 13,000.000 49,210.330
 USD 1.745 6.606
 EUR 1.634 6.185
Συρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 13000 (Syrian Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 9700.01 Syrian Pound. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 18-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Syrian Pound)
31.042
42.622
229.702
1211.015
1489.596
1576.507
1988.653
2774.871
2870.626
3410.531
3444.147
3505.886
3557.718
4013.436
4194.598
4547.932
4571.748
4786.294
4847.557
4992.643
5219.142
5913.994
6197.653
6220.330
6572.659
6743.881
6896.279
6965.295
7109.100
7112.430
7120.441
7173.775
7205.353
7290.674
7337.327
7362.324
7400.263
7412.318
7691.860
7696.569
7799.609
7814.147
7822.511
7827.356
7844.082
7916.104
7953.955
7954.666
8032.621
8107.248
8121.242
8129.228
8166.282
8196.824
8202.714
8261.600
8277.401
8319.552
8362.248
8409.870
8500.410
8589.195
8700.628
8715.727
8734.782
8749.662
8801.509
8828.063
8912.429
8912.502
8917.388
8994.174
9016.552
9025.409
9038.314
9058.491
9118.142
9132.773
9166.754
9168.299
9191.424
9243.591
9332.122
9336.234
9411.168
9445.338
9615.952
9627.049
9684.652
9692.458
9703.444
9708.765
9823.584
9853.682
9873.810
9874.011
9903.212
9918.479
10272.008
10293.302
10298.461
10329.290
10364.127
10417.925
10420.106
10491.934
10516.452
10591.259
10641.574
10769.043
10792.528
10810.757
10937.046
11031.760
11133.089
11253.002
11282.547
11357.504
11377.566
11444.971
11656.629
11886.621
12013.920
12184.702
12292.976
12511.547
12570.857
12680.325
12714.069
12722.026
12985.947
13000.000
13095.969
13112.018
13283.736
13300.862
13358.525
13424.164
13431.722
13469.912
13485.824
13843.855
13877.760
14014.119
14015.311
14289.405
14316.052
14440.573
14469.643
14601.768
14644.512
14671.304
14758.823
15350.767
15385.930
15420.782
15538.534
15566.381
15634.009
15674.237
16278.464
16405.616
17094.433
17297.953
17329.351
17592.329
21813.074
0
5453.3
10906.5
16359.8
21813.07
This site uses cookies.
Learn more here


OK