Συρία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Συρία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 SYP 11,996.000 45,409.778
 USD 0.857 3.244
 EUR 0.789 2.987
Συρία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 11996 (Syrian Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 17495.89 Syrian Pound. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Syrian Pound)
58.333
80.094
434.332
2995.747
3023.130
3292.183
3995.892
4292.757
5246.457
6414.488
6588.229
6646.035
6687.195
7540.764
7881.361
9009.528
9097.941
9177.765
9205.531
9387.259
9918.157
10115.371
10136.685
10269.047
11032.539
11617.426
11629.310
11689.162
11701.601
11996.000
12099.261
12242.995
12296.137
12786.548
13000.291
13218.036
13241.542
13333.290
13417.120
13685.238
13775.332
13777.845
13847.953
13914.118
13961.998
14013.294
14053.894
14119.051
14159.528
14193.094
14361.619
14433.113
14515.583
14830.328
14866.109
15274.870
15338.394
15441.717
15540.864
15684.631
15706.542
16043.655
16063.522
16095.114
16128.424
16180.127
16188.717
16227.372
16265.543
16454.221
16457.146
16539.560
16601.421
16612.039
16614.091
16614.487
16736.048
16749.488
16871.205
16875.410
17057.121
17157.551
17215.200
17224.915
17242.362
17484.921
17543.550
17548.696
17560.016
17582.532
17658.641
17749.439
17905.867
18023.576
18070.763
18079.072
18191.352
18387.685
18513.634
18589.193
18804.460
18825.098
19066.567
19098.792
19199.938
19301.542
19413.140
19472.511
19485.150
19534.864
19636.908
19649.519
19688.741
19715.610
19751.017
19989.890
20161.459
20240.651
20256.846
20586.784
20613.407
21342.921
21426.972
21966.218
22002.917
22080.191
22171.881
22217.186
22560.626
22703.472
22706.108
23037.794
23239.991
23356.919
23372.537
23584.865
23706.437
23752.026
23797.616
23819.181
23901.499
23926.619
24068.223
24268.705
24372.041
24379.791
24952.544
25150.098
25818.741
25906.881
26077.243
26125.593
26305.027
26396.206
26406.843
26456.178
26976.709
27339.305
27779.909
27795.122
27886.219
29454.061
29993.409
30275.105
31304.246
32064.476
32325.213
42870.942
0
10717.7
21435.5
32153.2
42870.94
This site uses cookies.
Learn more here


OK