Τουρκμενιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Τουρκμενιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 TMT 1.000 3.785
 USD 0.285 1.079
 EUR 0.263 0.996
Τουρκμενιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 1 (New Manat). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4.38 New Manat. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, New Manat)
0.015
0.020
0.109
0.750
0.757
0.824
1.000
1.074
1.313
1.605
1.649
1.663
1.674
1.887
1.972
2.255
2.277
2.297
2.304
2.349
2.482
2.531
2.537
2.570
2.761
2.907
2.910
2.925
2.928
3.002
3.028
3.064
3.077
3.200
3.253
3.308
3.314
3.337
3.358
3.425
3.447
3.448
3.466
3.482
3.494
3.507
3.517
3.533
3.544
3.552
3.594
3.612
3.633
3.711
3.720
3.823
3.839
3.864
3.889
3.925
3.931
4.015
4.020
4.028
4.036
4.049
4.051
4.061
4.071
4.118
4.119
4.139
4.155
4.157
4.158
4.158
4.188
4.192
4.222
4.223
4.269
4.294
4.308
4.311
4.315
4.376
4.390
4.392
4.395
4.400
4.419
4.442
4.481
4.511
4.522
4.524
4.553
4.602
4.633
4.652
4.706
4.711
4.772
4.780
4.805
4.830
4.858
4.873
4.876
4.889
4.914
4.917
4.927
4.934
4.943
5.003
5.046
5.065
5.069
5.152
5.159
5.341
5.362
5.497
5.506
5.526
5.549
5.560
5.646
5.682
5.682
5.765
5.816
5.845
5.849
5.902
5.933
5.944
5.956
5.961
5.982
5.988
6.023
6.073
6.099
6.101
6.245
6.294
6.461
6.483
6.526
6.538
6.583
6.606
6.608
6.621
6.751
6.842
6.952
6.956
6.979
7.371
7.506
7.577
7.834
8.024
8.090
10.729
0
2.7
5.4
8
10.73
This site uses cookies.
Learn more here


OK