Τουρκμενιστάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Τουρκμενιστάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 TMT 1.350 5.110
 USD 0.385 1.457
 EUR 0.386 1.461
Τουρκμενιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 1.35 (New Manat). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4.68 New Manat. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, New Manat)
0.037
0.078
0.106
0.587
0.722
1.095
1.305
1.306
1.350
1.620
1.649
1.653
1.673
1.747
1.888
1.945
1.973
2.019
2.271
2.276
2.348
2.493
2.746
3.005
3.074
3.078
3.105
3.127
3.265
3.268
3.306
3.416
3.477
3.520
3.546
3.583
3.614
3.627
3.679
3.690
3.691
3.701
3.832
3.837
3.856
3.870
3.904
4.045
4.084
4.106
4.109
4.111
4.155
4.170
4.182
4.201
4.208
4.227
4.246
4.257
4.273
4.280
4.285
4.288
4.292
4.312
4.318
4.318
4.354
4.374
4.427
4.431
4.440
4.449
4.512
4.524
4.528
4.578
4.594
4.646
4.653
4.671
4.706
4.719
4.726
4.731
4.745
4.775
4.779
4.800
4.822
4.826
4.850
4.858
4.894
4.946
4.949
4.953
5.047
5.052
5.121
5.128
5.131
5.135
5.142
5.218
5.237
5.254
5.255
5.272
5.323
5.414
5.449
5.512
5.555
5.624
5.639
5.704
5.743
5.756
5.756
5.879
5.894
5.925
5.926
5.939
6.118
6.148
6.152
6.162
6.190
6.225
6.242
6.249
6.288
6.298
6.347
6.351
6.369
6.375
6.396
6.419
6.430
6.442
6.459
6.511
6.537
6.541
6.565
6.705
6.718
6.752
6.808
6.842
6.936
6.980
7.067
7.077
7.261
7.269
7.343
7.452
7.560
7.955
8.173
9.686
11.064
0
2.8
5.5
8.3
11.06
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK