Μογγολία Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μογγολία Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 MNT 3,840.000 14,535.974
 USD 1.459 5.523
 EUR 1.345 5.091
Μογγολία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 3840 (Mongolian Tugrik). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3363.82 Mongolian Tugrik. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Mongolian Tugrik)
28.113
41.705
82.518
525.572
562.623
617.366
703.769
988.298
1016.905
1216.582
1238.389
1256.372
1282.967
1351.826
1394.348
1419.728
1481.664
1712.983
1763.729
1861.037
1988.472
2182.998
2242.646
2249.950
2348.579
2494.428
2509.392
2518.421
2526.257
2543.565
2573.924
2598.265
2651.595
2667.941
2671.611
2723.111
2731.737
2763.158
2763.853
2765.682
2785.149
2785.313
2795.794
2806.609
2812.460
2817.654
2826.397
2827.988
2836.163
2847.923
2852.496
2869.737
2871.132
2875.144
2934.882
2966.795
2968.984
2972.273
2980.335
2985.832
2992.592
2993.389
3004.802
3010.093
3026.039
3034.408
3043.582
3099.433
3110.498
3113.663
3124.586
3128.592
3130.541
3205.834
3235.830
3238.950
3240.749
3258.742
3266.323
3282.720
3284.252
3288.418
3291.200
3292.126
3303.873
3307.217
3319.984
3369.680
3379.516
3393.381
3397.583
3403.272
3407.561
3432.856
3438.422
3453.404
3489.710
3506.544
3526.596
3563.810
3568.434
3596.597
3623.230
3623.428
3641.786
3650.000
3679.137
3689.304
3756.649
3840.000
3842.939
3866.322
3868.429
3875.803
3933.668
3945.421
3973.713
3983.085
4078.747
4106.855
4109.836
4129.814
4137.049
4181.187
4252.483
4252.538
4257.574
4295.395
4298.203
4306.765
4309.619
4352.430
4367.271
4372.194
4480.863
4506.549
4530.017
4535.090
4549.360
4555.068
4566.484
4611.151
4705.762
4719.668
4728.583
4749.510
4751.998
4790.693
4797.662
4801.958
4826.203
4926.629
4951.890
5027.918
5043.893
5049.938
5084.409
5144.592
5183.530
5364.438
5519.738
5623.003
5633.008
5856.516
6227.013
6304.562
6972.981
0
1743.2
3486.5
5229.7
6972.98
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK