Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία MNT USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 3246 1.233
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 3430 1.303
Τιμή του Υγραέριο 20.06.2022 1690 0.642
This site uses cookies.
Learn more here


OK