Σενεγάλη Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Σενεγάλη Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 XOF 755.000 2,857.985
 USD 1.261 4.773
 EUR 1.147 4.342
Σενεγάλη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 755 (CFA Franc (west)). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 778.98 CFA Franc (west). Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, CFA Franc (west))
2.494
3.424
18.684
97.606
119.681
129.388
159.692
223.229
230.614
275.364
276.688
281.648
285.927
322.671
336.976
361.626
374.174
389.461
401.118
425.503
429.085
431.394
460.997
471.207
515.954
518.093
520.602
532.217
557.352
574.869
575.686
586.232
587.243
589.752
592.279
595.473
603.184
603.747
607.615
616.365
617.275
617.385
621.457
622.149
626.798
628.426
632.292
636.117
640.669
644.384
647.117
647.638
651.701
655.515
670.443
671.059
675.000
689.818
690.720
692.900
700.000
703.708
705.176
712.595
714.115
715.000
717.036
719.836
721.712
722.020
724.824
728.106
732.052
734.640
736.694
741.068
744.149
744.410
750.533
755.000
759.203
763.316
770.581
774.588
777.668
777.758
779.532
789.184
790.068
796.207
796.474
800.571
806.938
807.671
814.258
814.344
814.531
817.745
818.685
818.739
823.963
830.707
830.881
835.118
835.505
845.214
850.000
854.909
857.230
864.000
867.947
883.589
906.575
912.412
915.585
915.967
922.628
924.500
929.211
931.301
946.354
959.895
971.676
973.873
979.795
988.280
1014.144
1014.670
1014.670
1019.560
1031.121
1035.859
1040.544
1041.392
1043.294
1044.315
1046.585
1050.862
1069.944
1076.828
1093.633
1096.265
1105.156
1105.477
1111.202
1121.928
1124.839
1132.282
1137.063
1147.507
1155.399
1172.069
1179.110
1181.808
1184.111
1186.848
1194.508
1197.377
1277.914
1291.698
1339.409
1340.232
1349.693
1363.266
1388.427
1394.685
1742.524
0
435.6
871.3
1306.9
1742.52
This site uses cookies.
Learn more here


OK