Μπουτάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Μπουτάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 INR 97.440 368.850
 USD 1.193 4.516
 EUR 1.158 4.384
Μπουτάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 97.44 (Indian Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 110.37 Indian Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Indian Rupee)
0.873
1.295
2.493
13.695
17.049
21.709
24.169
30.493
31.480
37.769
38.356
38.446
39.010
39.434
42.218
43.996
45.999
52.207
52.223
53.079
54.739
70.899
72.582
73.250
73.513
74.056
74.792
79.345
79.536
82.156
82.331
83.708
83.708
85.784
85.935
86.264
86.778
86.930
87.998
89.195
89.196
89.351
89.459
90.643
91.535
92.335
92.412
92.454
93.475
93.763
94.154
94.162
94.841
95.554
97.150
97.440
97.787
98.034
98.269
98.683
98.730
98.733
98.974
99.119
99.482
100.115
101.753
101.770
101.780
101.820
101.847
101.988
102.113
103.336
104.737
106.831
107.058
107.734
108.019
108.628
108.633
108.731
109.742
110.025
110.571
110.637
110.822
110.925
111.314
111.341
111.791
112.044
112.334
112.485
112.941
113.147
114.075
116.359
117.596
118.335
119.995
120.349
122.197
122.527
122.648
122.896
124.045
125.199
127.196
127.678
129.270
130.000
130.465
132.458
133.485
134.280
134.673
135.452
136.609
136.959
137.493
138.377
139.061
140.273
140.986
142.730
142.754
143.175
143.599
146.223
147.695
148.329
148.848
149.203
149.243
150.810
151.592
151.823
152.265
153.036
153.191
153.601
153.792
154.656
155.211
155.884
155.969
157.822
158.855
159.315
159.841
160.346
160.421
160.885
162.534
163.707
167.837
169.205
170.463
177.264
180.482
181.136
182.104
188.606
188.715
190.971
223.656
0
55.9
111.8
167.7
223.66
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK