Μπουτάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 19-Φεβρουάριος-2024

Μπουτάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 INR 71.090 269.105
 USD 0.858 3.248
 EUR 0.794 3.006
Μπουτάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 71.09 (Indian Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 105.00 Indian Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 19-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, Indian Rupee)
0.345
0.474
2.566
13.457
17.869
22.100
23.614
25.414
30.968
37.134
38.317
39.004
39.583
44.617
46.673
51.616
53.077
53.860
54.335
55.560
58.158
58.492
59.766
63.269
65.608
67.472
67.948
69.004
70.898
71.090
72.760
72.860
74.400
75.540
78.449
78.693
79.320
80.839
82.302
82.324
82.607
82.784
82.799
83.867
84.159
85.129
85.146
86.310
86.316
86.464
87.028
88.146
88.371
89.505
89.647
89.663
89.699
89.969
90.172
90.594
91.584
91.715
91.831
92.215
93.475
94.405
95.112
95.285
95.500
96.026
96.460
97.150
97.431
98.152
98.289
98.646
99.231
99.236
99.876
99.948
100.585
100.753
102.585
102.657
102.659
102.739
102.788
104.033
104.564
104.792
106.258
106.559
107.186
107.926
108.398
110.412
110.757
111.327
112.021
112.966
113.814
114.278
114.356
115.484
115.493
115.581
115.785
116.186
116.219
116.360
116.722
116.945
117.252
117.396
118.438
118.747
121.720
122.517
122.519
123.419
126.225
126.356
130.609
131.279
132.931
134.108
134.198
134.723
135.273
136.208
137.065
138.251
138.416
139.224
142.506
142.529
143.246
143.963
144.052
144.465
149.069
149.383
152.626
152.742
153.695
154.324
154.534
156.057
156.705
157.311
159.112
161.154
162.753
162.928
163.044
163.761
163.958
164.090
165.024
165.194
167.219
173.246
184.184
185.126
187.006
189.024
194.437
245.878
0
61.5
122.9
184.4
245.88
This site uses cookies.
Learn more here


OK