Μπουτάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 08-Ιούλιος-2024

Μπουτάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 INR 65.790 249.042
 USD 0.788 2.983
 EUR 0.728 2.756
Μπουτάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 65.79 (Indian Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 103.64 Indian Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 08-Ιούλιος-2024
(λίτρο, Indian Rupee)
0.348
0.477
2.576
17.411
18.017
19.130
23.888
25.586
31.361
39.558
39.850
44.965
46.993
49.092
50.470
50.493
54.380
54.710
55.933
58.755
59.352
61.981
63.429
63.969
65.665
65.769
65.790
68.081
70.192
70.596
71.587
73.632
74.151
75.002
75.155
75.440
75.839
76.273
77.950
78.530
79.230
80.306
80.534
80.855
81.010
82.002
82.381
82.525
83.021
83.126
83.565
83.630
83.958
84.994
85.208
85.781
86.895
88.222
88.228
88.658
89.698
90.463
90.675
91.434
92.575
93.112
95.437
96.091
96.560
97.947
97.950
97.970
98.108
98.629
99.127
99.438
99.494
99.521
99.915
99.923
100.933
100.938
100.963
100.979
102.467
102.941
103.413
103.554
103.820
103.929
104.147
105.123
106.009
106.512
107.179
108.338
109.297
109.491
110.355
111.417
111.883
112.050
112.096
112.723
113.042
113.540
113.850
114.041
114.092
114.188
114.594
115.122
115.449
116.450
116.890
117.252
117.821
118.006
119.143
120.588
120.866
121.241
126.492
130.886
130.976
131.661
132.717
133.686
134.951
135.198
137.105
137.751
138.226
138.473
138.925
139.106
139.531
141.544
143.080
143.287
143.505
143.622
145.230
146.072
146.332
150.668
150.758
152.411
155.274
155.807
156.087
157.262
157.984
158.220
159.505
160.019
160.739
163.412
164.155
164.294
167.946
173.051
179.438
180.368
186.019
190.593
191.027
261.273
0
65.3
130.6
196
261.27
This site uses cookies.
Learn more here


OK