Μπουτάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μπουτάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 INR 88.310 334.290
 USD 1.075 4.069
 EUR 0.991 3.751
Μπουτάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 88.31 (Indian Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 105.04 Indian Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Indian Rupee)
0.878
1.302
2.577
16.412
17.569
19.279
21.977
30.862
31.755
37.990
38.671
39.233
40.063
42.214
43.542
44.334
46.268
53.492
55.076
58.115
62.094
68.169
70.031
70.260
73.339
77.894
78.361
78.643
78.888
79.428
80.376
81.136
82.802
83.312
83.427
85.035
85.304
86.286
86.307
86.364
86.972
86.977
87.305
87.642
87.825
87.987
88.260
88.310
88.565
88.932
89.075
89.614
89.657
89.783
91.648
92.645
92.713
92.816
93.067
93.239
93.450
93.475
93.831
93.997
94.495
94.756
95.042
96.786
97.132
97.231
97.572
97.697
97.758
100.109
101.046
101.143
101.199
101.761
101.998
102.510
102.558
102.688
102.775
102.804
103.171
103.275
103.674
105.225
105.533
105.966
106.097
106.274
106.408
107.198
107.372
107.840
108.974
109.499
110.126
111.288
111.432
112.311
113.143
113.149
113.723
113.979
114.889
115.206
117.309
119.912
120.004
120.734
120.800
121.030
122.837
123.204
124.088
124.380
127.368
128.245
128.338
128.962
129.188
130.567
132.793
132.795
132.952
134.133
134.221
134.488
134.577
135.914
136.377
136.531
139.925
140.727
141.459
141.618
142.064
142.242
142.598
143.993
146.948
147.382
147.660
148.314
148.391
149.600
149.817
149.951
150.709
153.845
154.633
157.008
157.506
157.695
158.772
160.651
161.867
167.516
172.366
175.590
175.903
182.882
194.452
196.873
217.746
0
54.4
108.9
163.3
217.75
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK