Μπουτάν Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Μπουτάν Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 INR 66.410 251.389
 USD 0.893 3.380
 EUR 0.757 2.866
Μπουτάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 66.41 (Indian Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 78.76 Indian Rupee. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Indian Rupee)
0.000
0.891
10.310
11.440
15.710
16.048
28.428
28.736
30.748
31.495
31.565
31.984
33.005
34.632
34.994
37.399
37.806
38.816
38.852
40.141
41.440
42.443
42.727
43.845
45.577
47.715
48.040
48.941
48.992
49.181
51.507
52.203
52.506
53.429
53.690
56.122
56.243
57.093
57.660
58.116
59.413
59.942
60.394
61.789
63.059
63.425
63.455
63.566
63.741
63.819
64.316
65.301
66.033
66.410
66.448
66.718
66.985
67.018
67.126
67.185
67.271
67.813
68.229
68.235
68.276
68.325
68.486
68.580
68.894
69.100
69.403
69.607
69.607
70.009
70.405
70.567
71.147
71.240
71.348
71.509
72.953
73.355
73.505
74.353
74.363
75.360
75.941
76.962
76.969
77.634
77.670
77.870
77.934
77.958
78.297
78.308
78.881
78.991
79.446
79.474
80.450
80.475
81.582
82.324
82.356
82.601
85.429
85.496
87.678
88.005
88.309
88.680
90.342
93.683
93.797
94.014
94.142
94.916
95.852
98.641
100.787
103.287
103.526
103.978
104.109
105.952
106.216
106.216
106.567
107.836
107.883
108.212
108.727
109.112
110.078
110.598
111.482
112.799
114.906
115.114
117.450
118.466
120.261
121.586
121.623
121.670
121.841
122.280
122.280
124.869
127.024
128.073
128.161
128.512
130.970
132.111
132.440
135.208
135.892
138.028
139.909
140.099
141.471
143.387
144.239
159.184
0
39.8
79.6
119.4
159.18
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK