Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 92.08 1.181
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 109.29 1.402
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 1.28 0.016
Επιχείρηση 01.09.2021 2.72 0.035
This site uses cookies.
Learn more here


OK