Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 27.05.2024 71.05 0.854
Τιμές ντίζελ 27.05.2024 69.21 0.832
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.09.2023 1.28 0.015
Επιχείρηση 01.09.2023 1.63 0.02
This site uses cookies.
Learn more here


OK