Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 74.13 0.889
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 80.19 0.962
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 1.28 0.015
Επιχείρηση 01.03.2023 1.63 0.02
This site uses cookies.
Learn more here


OK