Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία INR USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 81.95 0.997
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 88.31 1.075
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία INR USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.28 0.016
Επιχείρηση 01.06.2022 2.72 0.033
This site uses cookies.
Learn more here


OK