Μπουτάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Μπουτάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 INR 82.180 311.085
 USD 1.030 3.899
 EUR 1.033 3.910
Μπουτάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 82.18 (Indian Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 104.43 Indian Rupee. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Indian Rupee)
1.771
2.412
4.261
26.049
27.122
29.553
34.150
35.067
35.185
35.875
40.961
42.317
43.214
44.104
44.279
45.055
46.005
46.920
49.406
49.513
50.572
59.651
64.789
67.060
71.222
71.662
72.513
73.625
74.118
76.667
77.047
77.761
78.068
78.757
78.878
79.335
80.127
80.251
82.180
82.273
82.450
82.712
82.790
83.773
84.367
84.599
86.020
86.696
88.620
88.829
88.900
89.976
90.641
91.009
91.162
91.955
93.280
93.331
94.889
95.020
95.412
99.233
99.585
100.183
100.206
100.503
100.622
101.489
101.743
101.974
102.724
102.734
102.808
102.989
103.657
103.982
104.183
104.252
104.289
104.657
105.349
105.999
106.281
106.569
106.735
106.939
107.561
107.682
107.682
108.135
108.194
108.562
108.615
108.708
108.772
109.103
109.668
110.345
110.531
110.833
113.299
113.687
113.701
115.746
116.018
116.323
116.582
116.663
116.751
117.432
117.464
117.653
117.873
117.917
118.514
118.764
118.975
119.055
121.245
123.405
124.915
125.954
126.133
126.415
127.076
130.427
131.143
131.779
132.784
133.123
133.211
133.234
134.094
134.638
134.801
134.929
135.279
135.344
135.597
137.673
137.734
137.942
138.380
139.335
141.233
141.561
143.311
145.458
146.254
146.940
148.020
150.414
151.543
151.563
152.196
152.256
152.298
155.399
157.308
160.012
161.379
162.654
167.890
168.422
181.035
182.540
219.329
236.662
0
59.2
118.3
177.5
236.66
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK