Μπουτάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Μπουτάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 INR 68.440 259.073
 USD 0.920 3.483
 EUR 0.780 2.953
Μπουτάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 68.44 (Indian Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 88.72 Indian Rupee. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Indian Rupee)
1.487
4.456
18.620
25.430
25.956
29.952
31.928
33.180
36.047
36.164
38.289
39.456
40.357
40.859
41.189
42.645
42.946
43.106
43.743
45.783
46.197
46.377
47.575
49.938
50.656
52.506
54.107
54.408
54.579
54.617
55.759
57.187
58.999
59.942
63.063
64.844
65.684
65.972
67.599
67.599
67.968
68.174
68.293
68.440
68.580
68.642
68.693
68.817
68.893
68.894
69.339
69.878
70.932
71.333
72.011
72.494
73.027
73.594
74.370
74.728
77.250
77.443
77.780
77.857
77.930
78.173
79.208
79.370
80.033
80.128
80.448
80.985
81.092
81.996
82.097
82.324
82.324
82.712
83.317
83.787
84.000
84.198
84.271
84.332
84.840
85.121
85.605
86.130
87.135
87.534
88.059
88.429
88.594
88.760
88.865
89.235
89.820
90.163
90.188
92.184
92.547
93.101
95.065
95.309
96.898
97.496
97.930
98.097
98.227
99.021
100.434
101.171
102.170
103.560
103.741
104.231
104.386
104.646
107.142
108.147
108.589
108.684
109.080
110.517
111.848
112.887
113.644
114.204
115.326
115.608
116.223
116.662
117.627
120.176
121.138
123.108
123.548
123.772
125.204
125.877
126.142
126.371
132.462
133.156
133.691
134.605
134.648
135.096
136.061
136.500
138.017
138.168
142.472
142.786
145.129
145.328
146.946
147.122
147.736
147.736
148.917
149.444
152.583
160.631
161.693
186.994
188.726
0
47.2
94.4
141.5
188.73
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK