Μπουτάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μπουτάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 INR 81.950 310.214
 USD 0.997 3.774
 EUR 0.920 3.483
Μπουτάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 81.95 (Indian Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 108.08 Indian Rupee. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Indian Rupee)
1.302
2.577
4.389
26.046
27.840
28.178
30.580
35.283
38.200
38.538
43.592
44.572
47.100
47.148
47.397
48.339
50.135
50.987
51.020
52.101
55.375
56.843
66.456
66.549
71.179
73.930
76.494
76.621
77.672
78.888
78.940
79.616
79.967
80.917
81.082
81.950
82.144
82.341
82.990
83.954
84.019
85.112
86.787
86.906
87.654
88.098
88.254
89.253
89.311
89.783
91.210
91.829
91.893
92.059
92.200
93.267
93.597
93.697
94.004
94.460
94.663
95.042
96.756
99.116
99.137
99.249
99.363
99.507
100.003
100.129
101.831
101.998
102.428
103.543
104.150
104.276
104.426
104.830
105.142
105.252
108.484
108.716
109.142
109.501
109.853
110.240
110.325
110.656
111.376
111.857
112.061
112.184
112.706
113.723
113.819
113.879
114.889
115.409
115.516
115.541
115.598
115.753
115.853
116.360
117.581
117.608
118.544
119.186
119.426
119.593
119.820
121.143
122.278
124.597
125.130
126.044
128.616
129.030
129.147
129.764
131.012
131.943
132.784
132.859
133.795
134.417
134.467
134.488
137.272
138.588
138.677
138.766
139.033
139.902
139.904
141.927
143.133
144.381
144.461
145.558
148.440
148.748
150.530
150.798
150.889
151.422
152.300
152.377
155.278
157.660
159.799
161.114
161.162
161.314
162.772
164.129
165.948
166.387
168.061
169.335
170.583
176.507
178.660
180.238
185.021
192.408
192.739
241.719
0
60.4
120.9
181.3
241.72
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK