Μπουτάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 29-Νοέμβριος-2021

Μπουτάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 INR 86.280 326.605
 USD 1.150 4.353
 EUR 1.018 3.854
Μπουτάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 86.28 (Indian Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 91.07 Indian Rupee. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 29-Νοέμβριος-2021
(λίτρο, Indian Rupee)
1.876
3.849
16.153
20.893
24.831
26.035
30.324
32.227
33.976
36.303
38.557
39.810
40.411
40.736
41.079
42.922
43.291
44.152
44.169
46.619
47.185
49.507
50.562
51.119
53.733
54.628
54.970
55.646
57.090
57.111
59.298
60.574
61.058
61.740
62.099
63.603
65.177
65.183
66.921
67.119
67.487
67.646
68.121
68.931
69.203
69.416
69.766
70.016
70.616
71.880
71.948
72.379
72.927
74.256
74.353
74.795
76.926
77.116
77.224
77.880
78.036
78.161
79.382
79.382
79.490
80.046
80.276
81.069
81.167
81.391
81.424
84.523
85.064
85.263
85.364
85.882
86.005
86.280
86.335
86.610
86.642
87.744
87.782
87.864
88.229
88.451
89.043
89.137
89.408
89.424
90.340
90.409
91.149
91.347
92.208
94.276
94.573
94.761
95.208
95.395
95.542
96.640
97.177
99.985
100.034
102.225
102.718
103.390
104.688
105.005
105.166
105.322
105.469
105.513
105.909
108.228
108.744
109.138
109.395
110.654
111.881
112.135
113.276
113.576
114.515
115.440
115.516
119.622
120.286
120.865
122.239
122.514
123.018
123.078
123.662
123.747
124.425
126.254
126.798
127.471
127.900
128.791
133.833
135.696
135.698
137.788
138.054
138.579
138.834
139.098
139.851
139.936
142.774
144.004
146.699
146.893
147.321
147.819
148.496
149.428
150.049
151.465
151.737
155.030
155.701
161.856
170.618
194.291
0
48.6
97.1
145.7
194.29
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK