Μπουτάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Μπουτάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 INR 74.130 280.612
 USD 0.889 3.365
 EUR 0.809 3.062
Μπουτάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 74.13 (Indian Rupee). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 110.86 Indian Rupee. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Indian Rupee)
2.385
2.603
2.918
28.391
28.560
30.213
33.703
35.692
36.573
39.344
44.253
45.188
47.730
48.084
49.040
51.611
51.759
51.791
52.856
59.769
66.177
66.229
66.286
66.793
67.872
73.446
74.130
77.853
77.940
78.043
79.954
80.929
82.081
82.553
82.862
82.930
84.021
85.332
85.378
85.896
86.710
87.310
88.187
88.570
89.484
89.812
90.181
92.929
93.237
94.493
94.612
94.675
94.720
95.337
95.896
96.164
96.582
97.506
97.775
98.194
99.622
100.114
100.163
100.886
101.138
101.555
101.662
103.032
103.805
104.183
104.590
105.044
105.470
105.824
105.923
106.372
106.422
107.105
108.245
109.071
109.305
110.660
111.112
111.978
112.584
113.305
113.726
114.304
115.144
116.027
116.263
116.327
117.532
117.618
117.816
117.909
118.401
118.408
118.490
119.037
119.293
119.521
120.629
121.446
121.883
122.251
122.823
125.250
126.342
126.483
127.094
127.158
128.050
128.138
128.970
129.698
130.054
130.247
130.448
130.981
133.050
135.741
136.726
136.853
137.214
137.902
138.038
138.405
138.426
139.138
139.535
140.924
141.430
142.677
143.766
144.042
145.165
145.188
149.902
151.604
151.890
152.777
153.189
153.621
156.652
157.338
159.601
159.762
160.621
160.843
162.045
163.410
165.830
165.912
166.819
168.667
168.996
169.957
170.761
170.777
170.906
171.311
171.576
176.218
180.293
190.279
195.234
258.657
0
64.7
129.3
194
258.66
This site uses cookies.
Learn more here


OK