Μποτσουάνα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μποτσουάνα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BWP 14.600 55.267
 USD 1.110 4.202
 EUR 1.023 3.872
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 14.6 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 17.30 Botswanian Pula. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.208
0.412
0.703
4.169
4.456
4.510
4.895
5.648
6.115
6.169
6.978
7.135
7.539
7.547
7.587
7.738
8.025
8.161
8.167
8.340
8.864
9.099
10.638
10.652
11.394
11.834
12.244
12.265
12.433
12.628
12.636
12.744
12.800
12.952
12.979
13.118
13.149
13.180
13.284
13.439
13.449
13.624
13.892
13.911
14.031
14.102
14.127
14.287
14.296
14.372
14.600
14.699
14.709
14.736
14.758
14.929
14.982
14.998
15.047
15.120
15.153
15.213
15.488
15.865
15.869
15.887
15.905
15.928
16.008
16.028
16.300
16.327
16.396
16.574
16.671
16.691
16.715
16.780
16.830
16.848
17.365
17.402
17.470
17.528
17.584
17.646
17.660
17.713
17.828
17.905
17.938
17.957
18.041
18.204
18.219
18.229
18.390
18.473
18.491
18.495
18.504
18.529
18.545
18.626
18.821
18.825
18.975
19.078
19.117
19.143
19.180
19.391
19.573
19.944
20.030
20.176
20.588
20.654
20.673
20.771
20.971
21.120
21.255
21.267
21.417
21.516
21.524
21.528
21.973
22.184
22.198
22.212
22.255
22.394
22.394
22.718
22.911
23.111
23.124
23.300
23.761
23.810
24.095
24.138
24.153
24.238
24.379
24.391
24.855
25.237
25.579
25.790
25.797
25.822
26.055
26.272
26.563
26.634
26.902
27.106
27.305
28.254
28.598
28.851
29.616
30.799
30.852
38.692
0
9.7
19.3
29
38.69
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK