Μποτσουάνα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Μποτσουάνα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BWP 15.120 57.235
 USD 1.102 4.172
 EUR 1.023 3.872
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 15.12 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 18.03 Botswanian Pula. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.393
0.426
0.480
3.885
4.681
4.699
4.816
5.876
5.960
6.367
7.283
7.439
7.487
7.915
8.073
8.522
8.527
8.667
8.922
8.937
9.607
10.074
11.171
11.173
11.182
11.285
11.489
12.110
12.122
12.270
12.460
12.920
13.062
13.157
13.226
13.249
13.376
13.553
13.614
14.038
14.050
14.135
14.256
14.379
14.818
14.848
14.993
15.034
15.120
15.276
15.299
15.318
15.335
15.445
15.468
15.665
15.697
15.709
15.734
15.749
15.826
15.827
16.274
16.455
16.698
16.716
16.769
16.845
17.073
17.115
17.121
17.181
17.194
17.269
17.387
17.410
17.491
17.573
17.771
18.085
18.177
18.194
18.292
18.434
18.465
18.520
18.566
18.770
18.853
18.862
18.865
18.879
18.884
18.926
18.952
19.033
19.124
19.129
19.141
19.152
19.392
19.484
19.506
19.615
19.679
19.687
19.799
19.857
19.858
20.041
20.056
20.088
20.151
20.392
20.455
20.600
20.637
20.664
20.875
20.923
21.114
21.765
21.822
22.172
22.274
22.295
22.326
22.342
22.365
22.415
22.755
22.932
23.035
23.449
23.773
23.789
23.789
23.832
23.855
24.278
24.350
24.407
24.729
24.907
25.148
25.496
25.554
25.961
25.961
26.639
26.685
26.712
26.765
26.849
27.187
27.342
27.393
27.672
27.704
28.354
28.391
28.526
28.720
28.934
29.507
29.761
31.027
31.472
44.073
0
11
22
33.1
44.07
This site uses cookies.
Learn more here


OK