Μποτσουάνα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Μποτσουάνα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BWP 14.640 55.418
 USD 1.128 4.270
 EUR 1.095 4.145
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 14.64 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 16.97 Botswanian Pula. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.206
0.396
0.693
4.086
4.290
4.422
5.555
5.691
5.718
5.808
5.915
6.657
6.667
6.884
7.025
7.483
7.632
8.044
8.053
8.226
9.567
10.073
10.406
11.036
11.272
11.304
12.226
12.284
12.466
12.631
12.792
12.803
12.835
12.877
13.039
13.051
13.192
13.356
13.371
13.388
13.486
13.506
13.748
13.866
13.888
13.918
13.966
13.974
14.151
14.206
14.207
14.572
14.640
14.783
14.814
14.836
14.882
14.949
15.062
15.064
15.095
15.222
15.354
15.559
15.568
15.711
15.729
15.786
15.935
15.985
15.993
16.043
16.229
16.237
16.348
16.356
16.439
16.465
16.546
16.620
16.779
16.915
16.955
16.996
17.065
17.397
17.456
17.537
17.644
17.661
17.662
17.679
17.794
17.881
17.912
17.969
17.976
17.998
18.063
18.511
18.516
18.538
18.650
18.676
18.810
18.822
19.015
19.134
19.249
19.278
19.320
19.398
19.431
19.570
19.601
19.647
20.419
20.490
20.506
20.572
20.591
20.749
21.019
21.054
21.110
21.198
21.321
21.370
21.447
21.523
21.909
21.951
21.955
22.101
22.270
22.294
22.297
22.405
22.444
22.725
22.765
22.958
23.246
23.251
23.412
23.677
23.684
23.837
23.941
23.986
24.226
24.570
24.583
24.942
25.024
25.049
25.175
25.665
25.933
25.999
26.290
26.467
26.606
27.187
27.430
29.803
30.456
38.324
0
9.6
19.2
28.7
38.32
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK