Μποτσουάνα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Μποτσουάνα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BWP 10.290 38.952
 USD 0.925 3.502
 EUR 0.784 2.968
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 10.29 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 13.27 Botswanian Pula. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.222
0.666
2.784
3.802
3.881
4.479
4.774
4.961
5.390
5.408
5.725
5.900
6.034
6.110
6.159
6.377
6.422
6.445
6.541
6.846
6.908
6.935
7.114
7.467
7.574
7.851
8.091
8.136
8.161
8.167
8.337
8.551
8.822
8.963
9.430
9.696
9.822
9.865
10.108
10.108
10.163
10.194
10.212
10.234
10.255
10.264
10.272
10.290
10.301
10.302
10.368
10.449
10.606
10.666
10.768
10.840
10.920
11.004
11.120
11.174
11.551
11.580
11.630
11.642
11.653
11.689
11.844
11.868
11.967
11.981
12.029
12.110
12.126
12.261
12.276
12.310
12.310
12.368
12.458
12.529
12.560
12.590
12.601
12.610
12.686
12.728
12.800
12.879
13.029
13.089
13.167
13.223
13.247
13.272
13.288
13.343
13.431
13.482
13.486
13.784
13.838
13.921
14.215
14.251
14.489
14.578
14.643
14.668
14.688
14.806
15.018
15.128
15.277
15.485
15.512
15.585
15.609
15.647
16.021
16.171
16.237
16.251
16.311
16.525
16.724
16.880
16.993
17.077
17.244
17.287
17.379
17.444
17.589
17.970
18.114
18.408
18.474
18.507
18.721
18.822
18.862
18.896
19.807
19.911
19.991
20.127
20.134
20.201
20.345
20.411
20.637
20.660
21.304
21.350
21.701
21.731
21.973
21.999
22.091
22.091
22.267
22.346
22.815
24.019
24.178
27.961
28.220
0
7.1
14.1
21.2
28.22
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK