Μποτσουάνα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 18-Σεπτέμβριος-2023

Μποτσουάνα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BWP 15.860 60.037
 USD 1.163 4.402
 EUR 1.089 4.122
Μποτσουάνα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 15.86 (Botswanian Pula). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 18.67 Botswanian Pula. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 18-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Botswanian Pula)
0.390
0.421
0.477
4.574
4.639
4.928
5.076
5.840
5.954
6.286
7.238
7.388
7.803
7.807
7.868
8.024
8.469
8.474
8.649
9.989
10.839
10.944
12.072
12.143
12.293
12.714
12.742
12.754
12.778
12.792
12.895
13.049
13.128
13.462
13.560
14.009
14.035
14.200
14.493
14.948
14.988
14.989
14.995
15.119
15.120
15.336
15.540
15.565
15.599
15.860
15.860
16.056
16.112
16.113
16.160
16.244
16.291
16.367
16.502
16.551
16.779
17.048
17.066
17.188
17.297
17.337
17.373
17.383
17.427
17.430
17.497
17.564
17.904
17.905
18.118
18.122
18.268
18.323
18.422
18.434
18.489
18.495
18.593
18.629
18.742
18.758
18.892
18.900
18.914
19.232
19.256
19.431
19.445
19.457
19.522
19.529
19.772
19.890
20.059
20.193
20.258
20.427
20.531
20.556
20.606
20.731
20.796
20.981
21.023
21.169
21.281
21.345
21.434
21.446
21.501
21.531
21.623
22.013
22.140
22.161
22.509
22.567
22.931
23.195
23.250
23.310
23.586
23.717
23.744
23.853
24.184
24.477
24.621
24.766
24.791
24.866
25.029
25.029
25.439
25.448
25.637
25.852
26.044
26.075
26.148
26.226
26.515
26.608
26.660
26.844
26.952
27.054
27.083
27.579
27.666
28.258
28.774
28.977
29.098
29.157
29.676
29.827
29.883
30.238
30.681
31.075
32.005
42.191
0
10.5
21.1
31.6
42.19
This site uses cookies.
Learn more here


OK