Τουρκμενιστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Τουρκμενιστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 TMT 1.500 5.678
 USD 0.429 1.624
 EUR 0.364 1.378
Τουρκμενιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 1.5 (New Manat). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4.17 New Manat. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, New Manat)
0.070
0.209
0.875
1.195
1.219
1.407
1.500
1.559
1.694
1.699
1.799
1.854
1.896
1.920
1.935
2.003
2.018
2.025
2.055
2.151
2.170
2.179
2.235
2.346
2.380
2.467
2.542
2.556
2.564
2.566
2.620
2.687
2.772
2.816
2.963
3.046
3.086
3.099
3.176
3.176
3.193
3.203
3.208
3.215
3.222
3.225
3.227
3.233
3.237
3.237
3.258
3.283
3.332
3.351
3.383
3.406
3.431
3.457
3.494
3.511
3.629
3.638
3.654
3.658
3.661
3.673
3.721
3.729
3.760
3.764
3.779
3.805
3.810
3.852
3.857
3.868
3.868
3.886
3.914
3.936
3.946
3.956
3.959
3.962
3.986
3.999
4.022
4.046
4.094
4.112
4.137
4.154
4.162
4.170
4.175
4.192
4.220
4.236
4.237
4.331
4.348
4.374
4.466
4.478
4.552
4.580
4.601
4.609
4.615
4.652
4.718
4.753
4.800
4.865
4.874
4.897
4.904
4.916
5.034
5.081
5.102
5.106
5.125
5.192
5.255
5.303
5.339
5.365
5.418
5.431
5.460
5.481
5.526
5.646
5.691
5.784
5.804
5.815
5.882
5.914
5.926
5.937
6.223
6.256
6.281
6.324
6.326
6.347
6.392
6.413
6.484
6.491
6.693
6.708
6.818
6.828
6.904
6.912
6.941
6.941
6.996
7.021
7.168
7.546
7.596
8.785
8.866
0
2.2
4.4
6.7
8.87
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK