Τουρκμενιστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 15-Απρίλιος-2024

Τουρκμενιστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 TMT 1.500 5.678
 USD 0.429 1.624
 EUR 0.404 1.529
Τουρκμενιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 1.5 (New Manat). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4.67 New Manat. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 15-Απρίλιος-2024
(λίτρο, New Manat)
0.100
0.108
0.122
0.974
1.192
1.193
1.260
1.500
1.502
1.857
1.889
1.908
2.018
2.058
2.061
2.071
2.172
2.173
2.270
2.278
2.449
2.524
2.793
2.836
2.887
3.085
3.133
3.138
3.140
3.246
3.344
3.374
3.395
3.505
3.557
3.571
3.602
3.608
3.621
3.640
3.681
3.698
3.767
3.801
3.803
3.830
3.856
3.883
3.886
3.892
3.906
3.949
3.957
3.964
3.970
3.999
4.045
4.098
4.158
4.199
4.250
4.267
4.267
4.345
4.359
4.360
4.400
4.404
4.412
4.450
4.503
4.509
4.529
4.531
4.542
4.572
4.600
4.604
4.658
4.659
4.665
4.689
4.692
4.699
4.700
4.723
4.764
4.770
4.777
4.784
4.820
4.845
4.865
4.887
4.911
4.944
4.949
4.960
4.962
4.979
5.001
5.019
5.052
5.077
5.082
5.088
5.107
5.131
5.166
5.188
5.199
5.229
5.295
5.305
5.311
5.324
5.326
5.334
5.451
5.466
5.508
5.592
5.614
5.707
5.729
5.769
5.774
5.801
5.852
5.878
5.913
6.019
6.026
6.142
6.185
6.186
6.219
6.235
6.238
6.242
6.270
6.272
6.421
6.454
6.456
6.475
6.530
6.539
6.689
6.719
6.725
6.889
6.891
6.937
7.004
7.061
7.129
7.130
7.167
7.234
7.301
7.321
7.395
7.532
7.743
7.775
7.846
7.914
11.142
0
2.8
5.6
8.4
11.14
This site uses cookies.
Learn more here


OK