Βενεζουέλα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Βενεζουέλα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.016 0.061
 EUR 0.015 0.057
Βενεζουέλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 0.1 (Venezuelan Bolivar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 8.30 Venezuelan Bolivar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Venezuelan Bolivar)
0.100
0.198
0.337
2.000
2.138
2.164
2.348
2.709
2.933
2.959
3.347
3.423
3.617
3.620
3.639
3.712
3.850
3.915
3.918
4.001
4.252
4.365
5.103
5.110
5.466
5.677
5.874
5.883
5.964
6.057
6.061
6.113
6.140
6.213
6.226
6.293
6.307
6.323
6.372
6.446
6.451
6.535
6.664
6.673
6.731
6.765
6.777
6.853
6.858
6.894
7.004
7.051
7.056
7.069
7.080
7.162
7.187
7.195
7.218
7.253
7.269
7.298
7.430
7.611
7.612
7.621
7.630
7.641
7.679
7.688
7.819
7.832
7.865
7.951
7.997
8.007
8.018
8.049
8.073
8.082
8.330
8.348
8.381
8.408
8.435
8.465
8.471
8.497
8.552
8.589
8.605
8.614
8.654
8.732
8.740
8.744
8.822
8.862
8.870
8.872
8.876
8.888
8.896
8.935
9.029
9.031
9.102
9.152
9.170
9.183
9.200
9.302
9.389
9.567
9.608
9.678
9.876
9.908
9.917
9.964
10.060
10.131
10.196
10.202
10.274
10.321
10.325
10.327
10.540
10.642
10.648
10.655
10.676
10.742
10.743
10.898
10.991
11.086
11.093
11.177
11.398
11.422
11.559
11.579
11.586
11.627
11.694
11.700
11.923
12.106
12.270
12.371
12.375
12.387
12.499
12.603
12.742
12.776
12.905
13.003
13.098
13.553
13.718
13.840
14.207
14.774
14.800
18.561
0
4.6
9.3
13.9
18.56
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK