Βενεζουέλα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Βενεζουέλα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 VEF 0.840 3.180
 USD 0.035 0.132
 EUR 0.033 0.125
Βενεζουέλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 0.84 (Venezuelan Bolivar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 32.67 Venezuelan Bolivar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Venezuelan Bolivar)
0.687
0.738
0.840
8.029
8.151
8.675
8.924
10.305
10.490
10.865
12.732
12.999
13.740
13.842
13.915
14.118
14.899
14.908
15.216
17.450
18.972
19.081
21.357
21.628
21.775
21.901
22.335
22.398
22.440
22.453
22.505
22.871
22.932
23.455
24.284
24.631
24.714
25.497
25.848
26.001
26.028
26.218
26.344
26.398
26.445
27.119
27.132
27.215
27.356
27.431
27.790
27.903
27.988
28.089
28.301
28.387
28.810
28.866
29.017
29.247
29.299
29.690
29.963
30.016
30.240
30.428
30.465
30.665
30.783
30.886
30.946
31.362
31.438
31.456
31.574
31.974
32.180
32.236
32.411
32.467
32.509
32.520
32.745
32.813
32.906
32.930
32.974
32.995
33.275
33.327
33.328
33.550
33.583
33.835
33.945
33.999
34.010
34.633
34.706
35.097
35.359
35.417
35.570
36.213
36.565
36.588
36.648
36.703
36.727
36.837
36.949
37.039
37.158
37.189
37.501
37.540
37.775
38.353
38.356
38.951
39.280
39.600
39.936
40.240
40.744
40.976
41.331
41.531
41.560
41.869
42.296
42.645
42.851
42.879
43.412
43.437
43.619
43.780
44.310
44.839
44.913
45.339
45.483
45.980
46.051
46.115
46.178
46.634
47.116
47.139
47.227
47.258
47.319
47.675
48.524
49.331
49.802
50.183
50.643
50.747
51.685
51.759
51.996
52.149
54.119
54.804
56.052
74.224
0
18.6
37.1
55.7
74.22
This site uses cookies.
Learn more here


OK