Βενεζουέλα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 29-Νοέμβριος-2021

Βενεζουέλα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.025 0.095
 EUR 0.022 0.083
Βενεζουέλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 0.1 (Venezuelan Bolivar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4.85 Venezuelan Bolivar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 29-Νοέμβριος-2021
(λίτρο, Venezuelan Bolivar)
0.100
0.205
0.861
1.113
1.323
1.387
1.616
1.717
1.811
1.935
2.055
2.122
2.154
2.171
2.189
2.287
2.307
2.353
2.354
2.484
2.515
2.638
2.695
2.724
2.864
2.911
2.929
2.966
3.042
3.044
3.160
3.228
3.254
3.290
3.309
3.390
3.473
3.474
3.566
3.577
3.597
3.605
3.630
3.674
3.688
3.699
3.718
3.731
3.763
3.831
3.834
3.857
3.886
3.957
3.962
3.986
4.100
4.110
4.115
4.150
4.159
4.165
4.230
4.230
4.236
4.266
4.278
4.320
4.326
4.337
4.339
4.504
4.533
4.544
4.549
4.577
4.583
4.598
4.601
4.616
4.617
4.676
4.678
4.682
4.702
4.714
4.745
4.750
4.765
4.766
4.814
4.818
4.858
4.868
4.914
5.024
5.040
5.050
5.074
5.084
5.092
5.150
5.179
5.328
5.331
5.448
5.474
5.510
5.579
5.596
5.605
5.613
5.621
5.623
5.644
5.768
5.795
5.816
5.830
5.897
5.962
5.976
6.037
6.053
6.103
6.152
6.156
6.375
6.410
6.441
6.514
6.529
6.556
6.559
6.590
6.595
6.631
6.728
6.757
6.793
6.816
6.864
7.132
7.232
7.232
7.343
7.357
7.385
7.399
7.413
7.453
7.458
7.609
7.674
7.818
7.828
7.851
7.878
7.914
7.963
7.996
8.072
8.086
8.262
8.298
8.626
9.093
10.354
0
2.6
5.2
7.8
10.35
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK