Βενεζουέλα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Βενεζουέλα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 VEF 0.840 3.180
 USD 0.035 0.132
 EUR 0.032 0.121
Βενεζουέλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 0.84 (Venezuelan Bolivar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 32.23 Venezuelan Bolivar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Venezuelan Bolivar)
0.687
0.745
0.840
6.933
8.212
8.212
8.466
10.275
10.485
11.772
12.738
12.997
13.297
13.840
14.118
14.822
14.907
14.910
15.573
15.628
16.800
17.377
19.470
19.832
20.466
20.577
21.040
21.226
22.250
22.252
22.814
23.185
23.403
23.530
23.652
23.984
24.631
24.631
24.694
25.111
25.248
25.505
25.543
25.611
25.688
26.426
26.585
26.671
26.858
26.924
27.087
27.197
27.409
27.498
27.623
27.668
27.810
27.884
27.998
28.498
28.805
28.859
29.046
30.010
30.374
30.508
30.514
30.650
30.799
30.926
30.932
31.060
31.075
31.333
31.443
31.816
31.839
31.874
31.987
32.172
32.236
32.356
32.398
32.466
32.667
32.763
32.951
33.041
33.097
33.326
33.341
33.391
33.488
33.602
33.859
34.305
34.416
34.451
34.496
34.770
34.822
34.855
34.908
35.027
35.130
35.131
35.373
35.373
35.421
35.659
35.681
35.770
35.868
36.064
36.250
36.335
36.588
37.547
37.774
37.920
38.527
38.608
38.946
39.155
39.436
39.747
40.614
40.627
40.900
40.942
41.152
41.525
41.682
41.827
42.411
42.489
42.571
42.629
42.849
43.106
43.583
43.592
43.727
44.229
45.344
45.398
45.537
45.801
46.907
46.996
47.285
47.804
47.934
48.374
48.753
49.093
49.497
49.573
49.753
50.178
50.252
50.365
51.110
53.150
53.248
53.501
54.765
55.489
77.152
0
19.3
38.6
57.9
77.15
This site uses cookies.
Learn more here


OK