Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία VEF USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 0.1 0.016
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 0.1 0.016
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία VEF USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 1.093 0.173
Επιχείρηση 01.06.2022 1.283 0.203
This site uses cookies.
Learn more here


OK