Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία VEF USD
Τιμή βενζίνης 01.08.2022 0.1 0.022
Τιμές ντίζελ 01.08.2022 0.1 0.022
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία VEF USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 1.093 0.243
Επιχείρηση 01.12.2021 1.283 0.285
This site uses cookies.
Learn more here


OK