Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία VEF USD
Τιμή βενζίνης 27.11.2023 0.84 0.035
Τιμές ντίζελ 27.11.2023 0.1 0.004
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία VEF USD
Νοικοκυριά 01.03.2023 1.093 0.046
Επιχείρηση 01.03.2023 1.283 0.053
This site uses cookies.
Learn more here


OK