Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία VEF USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 0.1 0.004
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 0.1 0.004
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία VEF USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 1.09 0.045
Επιχείρηση 01.09.2022 1.28 0.053
This site uses cookies.
Learn more here


OK