Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.000 0.000
 EUR 0.000 0.000
Βενεζουέλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 0.1 (Venezuelan Bolivar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 264781.58 Venezuelan Bolivar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Venezuelan Bolivar)
0.100
2996.250
34661.640
38461.500
52817.063
53950.840
95570.750
96606.000
103370.500
105881.719
106118.400
107527.163
110959.388
116428.840
117647.000
125731.815
127098.863
130494.375
130617.413
134949.510
139316.655
142690.027
143643.663
147402.895
153225.975
160412.298
161506.888
164534.142
164706.410
165341.921
173162.000
175500.000
176520.375
179623.245
180498.852
188674.892
189084.600
191940.125
193848.300
195381.285
199738.932
201517.593
203039.100
207729.690
211998.250
213227.530
213330.563
213702.795
214290.262
214553.420
216225.000
219533.813
221996.026
223263.779
223390.200
224300.138
225196.980
225308.250
225672.218
225869.633
226159.166
227981.930
229379.980
229398.210
229535.625
229702.305
230243.715
230559.750
231616.413
232308.286
233326.995
234011.700
234011.700
235364.282
236694.023
237237.644
239189.544
239500.840
239865.392
240407.119
245262.263
246612.330
247116.461
249967.576
250000.000
253351.177
255305.043
258739.959
258762.938
260996.213
261118.375
261789.858
262006.482
262085.430
263227.822
263263.163
265190.563
265559.400
267090.840
267184.560
270463.523
270547.504
274271.184
276763.838
276871.011
277697.520
287204.028
287430.000
294764.738
295864.166
296884.900
298134.172
303721.688
314952.878
315334.800
316065.488
316495.766
319096.493
322244.090
331620.000
338835.000
347238.990
348045.300
349563.754
350003.425
356200.788
357086.125
357086.125
358266.575
362534.374
362693.263
363799.093
365527.769
366824.838
370071.075
371821.092
374792.875
379219.563
386302.263
387002.460
394856.813
398269.913
404304.125
408760.970
408883.525
409041.900
409616.150
411091.713
411092.444
419797.531
427042.168
430569.138
430864.250
432044.700
440307.850
444144.313
445250.984
454554.695
456855.532
464036.250
470359.420
470999.550
475612.484
482051.685
484918.157
535160.138
0
133790
267580.1
401370.1
535160.14
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK