Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 21-Νοέμβριος-2022

Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.016 0.061
 EUR 0.015 0.057
Βενεζουέλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 0.1 (Venezuelan Bolivar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 8.52 Venezuelan Bolivar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 21-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Venezuelan Bolivar)
0.067
0.100
0.193
1.058
1.317
1.677
1.867
2.355
2.431
2.917
2.962
2.969
3.013
3.046
3.261
3.398
3.553
4.032
4.033
4.100
4.228
5.476
5.606
5.657
5.678
5.720
5.777
6.128
6.143
6.345
6.359
6.465
6.465
6.625
6.637
6.663
6.702
6.714
6.797
6.889
6.889
6.901
6.909
7.001
7.070
7.131
7.137
7.141
7.220
7.242
7.272
7.273
7.325
7.380
7.503
7.526
7.553
7.572
7.590
7.622
7.625
7.626
7.644
7.655
7.683
7.732
7.859
7.860
7.861
7.864
7.866
7.877
7.887
7.981
8.089
8.251
8.269
8.321
8.343
8.390
8.390
8.398
8.476
8.498
8.540
8.545
8.559
8.567
8.597
8.599
8.634
8.654
8.676
8.688
8.723
8.739
8.811
8.987
9.082
9.140
9.268
9.295
9.438
9.463
9.473
9.492
9.581
9.670
9.824
9.861
9.984
10.041
10.076
10.230
10.310
10.371
10.401
10.462
10.551
10.578
10.619
10.688
10.740
10.834
10.889
11.024
11.026
11.058
11.091
11.294
11.407
11.456
11.496
11.524
11.527
11.648
11.708
11.726
11.760
11.820
11.832
11.863
11.878
11.945
11.988
12.040
12.046
12.189
12.269
12.305
12.345
12.384
12.390
12.426
12.553
12.644
12.963
13.069
13.166
13.691
13.939
13.990
14.065
14.567
14.575
14.750
17.274
0
4.3
8.6
13
17.27
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK