Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.016 0.061
 EUR 0.015 0.057
Βενεζουέλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 0.1 (Venezuelan Bolivar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 8.07 Venezuelan Bolivar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμές ντίζελ, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Venezuelan Bolivar)
0.067
0.100
0.198
1.260
1.349
1.480
1.687
2.370
2.438
2.917
2.969
3.013
3.076
3.241
3.343
3.404
3.553
4.107
4.229
4.462
4.768
5.234
5.377
5.395
5.631
5.981
6.017
6.039
6.057
6.099
6.172
6.230
6.358
6.397
6.406
6.529
6.550
6.625
6.627
6.632
6.678
6.679
6.704
6.730
6.744
6.756
6.777
6.781
6.801
6.829
6.840
6.881
6.884
6.894
7.037
7.114
7.119
7.127
7.146
7.159
7.176
7.178
7.205
7.218
7.256
7.276
7.298
7.432
7.458
7.466
7.492
7.502
7.506
7.687
7.759
7.766
7.771
7.814
7.832
7.871
7.875
7.885
7.892
7.894
7.922
7.930
7.961
8.080
8.103
8.137
8.147
8.160
8.171
8.231
8.245
8.281
8.368
8.408
8.456
8.545
8.556
8.624
8.688
8.688
8.732
8.752
8.822
8.846
9.008
9.208
9.215
9.271
9.276
9.293
9.432
9.460
9.528
9.551
9.780
9.847
9.855
9.902
9.920
10.026
10.197
10.197
10.209
10.299
10.306
10.327
10.334
10.436
10.472
10.484
10.744
10.806
10.862
10.874
10.908
10.922
10.949
11.057
11.283
11.317
11.338
11.388
11.394
11.487
11.504
11.514
11.572
11.813
11.874
12.056
12.094
12.109
12.191
12.336
12.429
12.863
13.235
13.483
13.507
14.043
14.931
15.117
16.720
0
4.2
8.4
12.5
16.72
Στην απεικόνιση με * σημειώσαμε τις χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές ντίζελ. Για τις υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK