Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.004 0.015
 EUR 0.004 0.015
Βενεζουέλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 0.1 (Venezuelan Bolivar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 31.20 Venezuelan Bolivar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Venezuelan Bolivar)
0.100
0.137
0.738
3.904
4.799
5.067
6.402
8.927
9.274
11.002
11.095
11.294
11.459
12.930
13.513
14.136
14.394
15.609
15.825
16.083
16.662
17.856
19.768
19.965
21.305
21.503
22.216
22.440
22.680
23.103
23.398
23.449
23.637
23.732
23.879
24.324
24.595
24.670
24.704
24.757
24.852
25.085
25.200
25.257
25.375
25.466
25.748
25.846
25.966
26.015
26.046
26.150
26.155
26.205
26.237
26.390
26.612
26.931
27.050
27.119
27.175
27.501
27.913
28.252
28.274
28.389
28.632
28.713
28.738
28.759
28.812
28.859
28.929
28.974
29.076
29.227
29.249
29.282
29.335
29.389
29.593
29.727
30.024
30.182
30.252
30.684
30.700
30.900
31.013
31.192
31.224
31.259
31.625
31.646
31.663
31.743
31.774
32.734
32.745
32.945
33.114
33.167
33.220
33.275
33.472
33.514
33.621
33.879
34.163
34.282
35.089
35.099
35.259
35.262
35.647
35.852
36.349
36.398
36.588
36.800
37.107
37.839
37.906
38.312
39.453
39.604
40.824
41.485
41.864
41.879
42.169
42.178
42.240
42.509
42.668
42.879
43.006
43.317
43.412
43.488
43.539
44.214
44.707
45.414
45.518
45.641
45.797
46.138
46.355
46.856
46.899
46.939
47.015
48.963
49.222
49.248
49.552
49.641
49.867
51.151
52.338
53.765
53.891
55.495
55.555
56.075
70.266
0
17.6
35.1
52.7
70.27
This site uses cookies.
Learn more here


OK