Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.004 0.015
 EUR 0.004 0.015
Βενεζουέλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 0.1 (Venezuelan Bolivar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 29.40 Venezuelan Bolivar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Venezuelan Bolivar)
0.100
0.137
0.745
5.032
5.166
5.614
6.850
7.360
9.000
10.930
11.294
11.393
11.462
12.939
13.512
14.817
15.539
15.632
15.733
16.086
17.061
17.336
17.616
17.693
18.513
18.818
19.386
19.730
19.875
20.288
20.301
20.321
20.798
21.432
21.555
21.696
21.905
22.028
22.439
22.575
22.604
23.109
23.112
23.137
23.170
23.192
23.247
23.329
23.473
23.611
23.702
23.775
23.905
24.514
24.708
25.120
25.315
25.388
26.218
26.265
26.294
26.557
26.703
26.862
27.315
27.502
27.541
27.564
27.649
27.700
27.732
28.084
28.131
28.176
28.189
28.212
28.248
28.274
28.393
28.561
28.574
28.700
28.716
28.741
28.752
28.987
29.141
29.189
29.657
29.705
29.728
29.834
29.932
30.039
30.141
30.145
30.244
31.264
31.437
31.439
31.475
32.236
32.383
32.520
32.550
32.561
32.739
32.741
32.845
32.863
32.951
33.095
33.305
33.442
33.443
33.471
33.550
33.739
34.255
34.343
34.539
36.374
36.432
36.588
36.662
37.362
37.620
37.730
37.801
37.871
38.640
38.680
39.016
39.170
39.351
39.529
39.662
39.713
40.096
40.154
40.235
40.411
40.873
40.881
41.054
41.297
41.574
42.013
42.969
43.248
43.883
43.899
43.922
44.007
44.028
44.426
44.957
46.038
46.440
46.804
46.993
47.103
51.578
51.668
53.071
54.421
54.518
73.415
0
18.4
36.7
55.1
73.42
This site uses cookies.
Learn more here


OK