Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ, λίτρο, 26-Φεβρουάριος-2024

Βενεζουέλα Τιμές ντίζελ
Λίτρο γαλόνι
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.004 0.015
 EUR 0.004 0.015
Βενεζουέλα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές του ντίζελ στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές του ντίζελ. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή του ντίζελ είναι 0.1 (Venezuelan Bolivar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή του ντίζελ στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 30.42 Venezuelan Bolivar. Βλέπετε στην απεικόνιση την τιμή του ντίζελ στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές ντίζελ, 26-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, Venezuelan Bolivar)
0.100
0.137
0.744
3.899
5.180
6.408
6.850
7.359
8.971
10.836
11.095
11.294
11.463
12.905
13.515
14.747
15.484
15.597
15.733
16.086
16.908
16.963
17.313
17.524
18.998
19.537
19.663
20.021
20.420
20.571
20.578
21.069
22.065
22.788
22.849
22.928
23.402
23.541
23.848
23.913
23.925
23.955
23.977
24.268
24.373
24.553
24.672
24.970
25.074
25.200
25.259
25.294
25.728
25.875
25.944
25.973
26.111
26.161
26.428
26.487
26.563
26.573
26.701
26.843
27.058
27.107
27.421
27.838
27.856
27.899
28.064
28.197
28.434
28.435
28.481
28.508
28.650
28.742
28.984
29.055
29.126
29.447
29.532
29.622
29.673
29.859
29.976
30.009
30.025
30.160
30.327
30.483
30.657
30.703
31.494
32.058
32.236
32.365
32.452
32.506
32.741
32.903
32.978
33.019
33.107
33.113
33.269
33.498
33.529
33.593
33.657
33.690
33.748
33.803
33.935
34.282
34.360
35.451
35.464
35.757
36.588
36.647
38.009
38.286
38.987
39.302
39.563
39.639
39.641
39.776
39.823
40.080
40.231
40.886
41.072
41.280
41.994
42.621
42.712
42.738
43.311
43.389
43.750
44.227
44.281
44.341
44.508
45.185
45.341
45.753
45.802
46.538
46.672
46.844
47.238
47.423
47.514
47.579
47.670
47.996
48.023
49.401
53.646
53.814
54.360
54.919
56.183
71.164
0
17.8
35.6
53.4
71.16
This site uses cookies.
Learn more here


OK