Δομίνικα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 14-Ιούνιος-2021

Δομίνικα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XCD 2.482 9.395
 USD 0.918 3.475
 EUR 0.757 2.866
Δομίνικα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 2.482 (East Caribbean Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3.20 East Caribbean Dollar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 14-Ιούνιος-2021
(λίτρο, East Caribbean Dollar)
0.054
0.176
0.674
0.928
0.943
1.090
1.160
1.177
1.332
1.347
1.390
1.410
1.434
1.462
1.492
1.510
1.534
1.577
1.590
1.594
1.666
1.670
1.679
1.688
1.711
1.850
1.882
1.907
1.934
2.016
2.061
2.080
2.139
2.245
2.290
2.330
2.371
2.405
2.444
2.449
2.479
2.482
2.489
2.497
2.512
2.522
2.522
2.527
2.563
2.581
2.583
2.587
2.605
2.622
2.622
2.689
2.708
2.711
2.711
2.736
2.740
2.757
2.799
2.811
2.811
2.835
2.837
2.838
2.883
2.926
2.928
2.932
2.941
2.946
2.966
2.981
3.021
3.032
3.032
3.046
3.060
3.071
3.071
3.113
3.127
3.132
3.146
3.156
3.156
3.167
3.191
3.224
3.237
3.242
3.243
3.243
3.279
3.289
3.294
3.351
3.378
3.389
3.389
3.405
3.480
3.515
3.523
3.576
3.627
3.641
3.645
3.650
3.690
3.743
3.747
3.763
3.804
3.817
3.850
3.863
3.867
3.870
3.926
3.936
4.012
4.049
4.067
4.106
4.108
4.135
4.170
4.224
4.263
4.293
4.312
4.316
4.360
4.391
4.431
4.443
4.465
4.476
4.578
4.688
4.743
4.791
4.800
4.860
4.912
4.945
4.979
5.014
5.023
5.195
5.241
5.250
5.250
5.274
5.279
5.302
5.368
5.405
5.466
5.646
5.869
5.992
6.769
0
1.7
3.4
5.1
6.77
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK