Δομίνικα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Δομίνικα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XCD 3.705 14.025
 USD 1.371 5.190
 EUR 1.297 4.910
Δομίνικα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 3.705 (East Caribbean Dollar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3.68 East Caribbean Dollar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, East Caribbean Dollar)
0.077
0.083
0.095
0.904
0.918
0.977
1.005
1.160
1.181
1.224
1.434
1.464
1.547
1.559
1.567
1.590
1.678
1.679
1.713
1.965
2.136
2.149
2.405
2.435
2.452
2.466
2.515
2.522
2.527
2.528
2.534
2.575
2.582
2.641
2.735
2.774
2.783
2.871
2.911
2.928
2.931
2.952
2.966
2.973
2.978
3.054
3.055
3.065
3.080
3.089
3.129
3.142
3.152
3.163
3.187
3.197
3.244
3.250
3.268
3.293
3.299
3.343
3.374
3.380
3.405
3.426
3.431
3.453
3.466
3.478
3.485
3.532
3.540
3.542
3.555
3.600
3.624
3.630
3.650
3.656
3.661
3.662
3.687
3.695
3.705
3.708
3.713
3.715
3.747
3.753
3.753
3.778
3.782
3.810
3.822
3.828
3.830
3.900
3.908
3.952
3.982
3.988
4.005
4.078
4.117
4.120
4.127
4.133
4.136
4.148
4.161
4.171
4.184
4.188
4.223
4.227
4.254
4.319
4.319
4.386
4.423
4.459
4.497
4.531
4.588
4.614
4.654
4.677
4.680
4.715
4.763
4.802
4.825
4.828
4.888
4.891
4.912
4.930
4.990
5.049
5.058
5.105
5.122
5.178
5.186
5.193
5.200
5.251
5.306
5.308
5.318
5.322
5.328
5.368
5.464
5.555
5.608
5.651
5.703
5.714
5.820
5.828
5.855
5.872
6.094
6.171
6.312
8.358
0
2.1
4.2
6.3
8.36
This site uses cookies.
Learn more here


OK