Αφγανιστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Αφγανιστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 AFN 75.000 283.906
 USD 1.064 4.028
 EUR 0.981 3.713
Αφγανιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 75 (Afghanistanian Afghani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 94.64 Afghanistanian Afghani. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Afghanistanian Afghani)
2.016
2.186
2.466
20.357
24.111
24.113
24.857
30.170
30.785
34.565
37.400
38.160
39.041
40.638
41.452
43.521
43.771
43.778
45.724
45.888
49.328
51.022
57.167
58.229
60.092
60.417
61.777
62.324
65.328
65.336
66.985
68.076
68.715
69.089
69.447
70.422
72.321
72.322
72.505
73.730
74.133
74.887
75.000
75.197
75.425
77.590
78.059
78.310
78.861
79.054
79.533
79.856
80.477
80.739
81.106
81.237
81.656
81.872
82.207
83.674
84.577
84.735
85.286
88.114
89.184
89.578
89.595
89.993
90.432
90.803
90.823
91.198
91.242
92.000
92.322
93.416
93.486
93.587
93.919
94.461
94.651
95.002
95.126
95.326
95.915
96.199
96.749
97.015
97.180
97.850
97.894
98.042
98.328
98.661
99.416
100.727
101.051
101.153
101.287
102.092
102.244
102.340
102.497
102.847
103.148
103.152
103.863
103.863
104.002
104.702
104.766
105.026
105.314
105.890
106.436
106.686
107.428
110.243
110.912
111.340
113.122
113.359
114.353
114.965
115.790
116.704
119.249
119.287
120.090
120.213
120.830
121.926
122.385
122.810
124.526
124.756
124.997
125.165
125.811
126.568
127.968
127.993
128.389
129.865
133.139
133.295
133.705
134.480
137.726
137.989
138.838
140.360
140.742
142.035
143.148
144.146
145.332
145.555
146.085
147.330
147.550
147.882
150.067
156.058
156.346
157.089
160.799
162.925
226.533
0
56.6
113.3
169.9
226.53
This site uses cookies.
Learn more here


OK