Αφγανιστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Αφγανιστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 AFN 80.000 302.833
 USD 1.026 3.884
 EUR 0.971 3.676
Αφγανιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 80 (Afghanistanian Afghani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 106.09 Afghanistanian Afghani. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Afghanistanian Afghani)
2.230
2.396
2.728
26.076
26.472
28.174
28.985
33.468
34.072
35.290
41.353
42.220
44.627
44.958
45.194
45.852
48.390
48.419
49.421
56.676
61.618
61.972
69.366
70.245
70.724
71.132
72.540
72.746
72.884
72.924
73.093
74.281
74.480
76.179
78.872
80.000
80.269
82.813
83.951
84.448
84.536
85.154
85.561
85.738
85.891
88.078
88.122
88.391
88.849
89.093
90.260
90.627
90.902
91.231
91.918
92.199
93.570
93.752
94.244
94.991
95.159
96.429
97.317
97.488
98.216
98.828
98.948
99.596
99.980
100.313
100.510
101.860
102.107
102.166
102.548
103.846
104.515
104.699
105.266
105.448
105.585
105.620
106.352
106.573
106.874
106.951
107.096
107.163
108.075
108.241
108.245
108.965
109.075
109.893
110.248
110.424
110.460
112.484
112.722
113.990
114.841
115.029
115.527
117.616
118.757
118.833
119.029
119.206
119.284
119.642
120.005
120.297
120.685
120.785
121.798
121.924
122.690
124.567
124.576
126.509
127.575
128.616
129.707
130.696
132.332
133.086
134.240
134.889
134.981
135.986
137.371
138.507
139.174
139.266
140.997
141.079
141.670
142.192
143.914
145.631
145.873
147.256
147.723
149.336
149.567
149.776
149.979
151.460
153.028
153.100
153.387
153.490
153.687
154.841
157.600
160.222
161.751
162.989
164.483
164.821
167.867
168.109
168.878
169.372
175.772
177.997
182.050
241.070
0
60.3
120.5
180.8
241.07
This site uses cookies.
Learn more here


OK