Αφγανιστάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Αφγανιστάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 AFN 75.000 283.906
 USD 0.866 3.278
 EUR 0.799 3.025
Αφγανιστάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 75 (Afghanistanian Afghani). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 113.89 Afghanistanian Afghani. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Afghanistanian Afghani)
1.372
2.715
4.625
27.445
29.335
29.691
32.221
37.177
40.250
40.607
45.932
46.965
49.628
49.678
49.941
50.934
52.826
53.724
53.759
54.898
58.347
59.894
70.023
70.121
75.000
77.899
80.600
80.733
81.841
83.122
83.178
83.890
84.260
85.260
85.434
86.349
86.553
86.761
87.445
88.461
88.529
89.680
91.445
91.571
92.359
92.826
92.991
94.043
94.105
94.602
96.106
96.757
96.825
97.001
97.149
98.273
98.621
98.726
99.050
99.530
99.744
100.144
101.950
104.436
104.458
104.576
104.697
104.848
105.371
105.503
107.297
107.473
107.926
109.100
109.740
109.873
110.031
110.457
110.785
110.902
114.307
114.551
115.001
115.378
115.749
116.157
116.247
116.596
117.355
117.861
118.076
118.206
118.756
119.827
119.929
119.991
121.056
121.603
121.717
121.743
121.803
121.966
122.071
122.606
123.892
123.920
124.906
125.584
125.836
126.013
126.252
127.645
128.841
131.285
131.846
132.810
135.520
135.956
136.079
136.730
138.044
139.025
139.911
139.990
140.977
141.632
141.684
141.707
144.640
146.026
146.120
146.214
146.496
147.412
147.414
149.545
150.816
152.130
152.215
153.371
156.408
156.732
158.610
158.892
158.988
159.549
160.475
160.556
163.613
166.123
168.377
169.762
169.813
169.973
171.509
172.938
174.855
175.318
177.082
178.425
179.739
185.981
188.249
189.912
194.952
202.736
203.084
254.694
0
63.7
127.3
191
254.69
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK