Τυνησία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 30-Ιανουάριος-2023

Τυνησία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 TND 2.525 9.558
 USD 0.828 3.134
 EUR 0.762 2.884
Τυνησία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 2.525 (Tunisian Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4.00 Tunisian Dinar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 30-Ιανουάριος-2023
(λίτρο, Tunisian Dinar)
0.048
0.096
0.163
0.968
1.032
1.049
1.086
1.306
1.341
1.403
1.466
1.568
1.618
1.652
1.759
1.765
1.794
1.893
1.894
1.934
2.230
2.321
2.433
2.435
2.445
2.525
2.587
2.655
2.839
2.848
2.966
2.973
2.988
3.004
3.048
3.055
3.066
3.072
3.077
3.106
3.114
3.171
3.174
3.254
3.267
3.272
3.275
3.294
3.305
3.309
3.335
3.346
3.382
3.412
3.421
3.470
3.481
3.484
3.527
3.551
3.553
3.571
3.595
3.649
3.674
3.676
3.693
3.697
3.715
3.724
3.744
3.779
3.779
3.838
3.843
3.858
3.883
3.884
3.886
3.896
3.905
3.926
3.933
3.944
4.001
4.044
4.056
4.069
4.088
4.125
4.133
4.155
4.158
4.167
4.172
4.184
4.200
4.221
4.233
4.251
4.254
4.263
4.326
4.389
4.411
4.426
4.439
4.440
4.450
4.460
4.489
4.507
4.520
4.532
4.532
4.566
4.684
4.722
4.781
4.799
4.844
4.901
4.903
4.903
4.988
5.000
5.019
5.020
5.116
5.122
5.185
5.224
5.235
5.246
5.253
5.281
5.308
5.328
5.357
5.399
5.440
5.484
5.560
5.566
5.568
5.638
5.657
5.762
5.894
5.901
5.905
5.927
6.065
6.076
6.093
6.215
6.219
6.224
6.232
6.329
6.358
6.421
6.550
6.755
6.779
6.895
6.965
8.982
0
2.2
4.5
6.7
8.98
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK