Τυνησία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάϊος-2024

Τυνησία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 TND 2.525 9.558
 USD 0.811 3.070
 EUR 0.747 2.828
Τυνησία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 2.525 (Tunisian Dinar). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4.17 Tunisian Dinar. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάϊος-2024
(λίτρο, Tunisian Dinar)
0.089
0.096
0.109
0.883
1.064
1.066
1.094
1.323
1.360
1.559
1.652
1.688
1.724
1.795
1.831
1.933
1.934
1.963
2.020
2.027
2.179
2.266
2.525
2.580
2.618
2.658
2.729
2.748
2.815
2.897
2.965
3.007
3.013
3.058
3.074
3.126
3.195
3.195
3.206
3.261
3.275
3.276
3.298
3.306
3.313
3.450
3.454
3.462
3.470
3.477
3.490
3.510
3.529
3.552
3.559
3.602
3.608
3.614
3.624
3.734
3.752
3.763
3.791
3.795
3.804
3.898
3.898
3.960
3.963
4.001
4.001
4.004
4.017
4.031
4.053
4.115
4.127
4.128
4.140
4.149
4.176
4.179
4.181
4.202
4.211
4.224
4.280
4.281
4.289
4.300
4.334
4.340
4.344
4.363
4.388
4.400
4.463
4.471
4.478
4.498
4.509
4.517
4.529
4.532
4.546
4.564
4.571
4.574
4.583
4.610
4.625
4.632
4.652
4.687
4.702
4.732
4.746
4.807
4.819
4.876
4.919
4.938
5.053
5.089
5.111
5.141
5.208
5.270
5.273
5.299
5.306
5.343
5.382
5.397
5.482
5.497
5.509
5.521
5.527
5.597
5.637
5.654
5.684
5.692
5.835
5.894
5.912
5.942
6.036
6.084
6.128
6.148
6.156
6.235
6.298
6.334
6.421
6.431
6.446
6.472
6.515
6.618
6.632
6.820
6.865
6.873
7.148
7.199
9.999
0
2.5
5
7.5
10
This site uses cookies.
Learn more here


OK