Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TND USD
Τιμή βενζίνης 19.02.2024 2.525 0.808
Τιμές ντίζελ 19.02.2024 2.205 0.706
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TND USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 0.21 0.067
Επιχείρηση 01.06.2023 0.352 0.113
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TND USD
Νοικοκυριά 01.06.2023 0.091 0.029 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK