Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TND USD
Τιμή βενζίνης 27.03.2023 2.525 0.81
Τιμές ντίζελ 27.03.2023 2.205 0.707
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TND USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.21 0.067
Επιχείρηση 01.09.2022 0.34 0.109
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TND USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 0.09 0.029 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK