Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TND USD
Τιμή βενζίνης 03.10.2022 2.4 0.743
Τιμές ντίζελ 03.10.2022 2.08 0.644
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TND USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.21 0.065
Επιχείρηση 01.12.2021 0.305 0.094
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TND USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 0.062 0.019 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK