Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TND USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 2.33 0.762
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 2.01 0.657
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TND USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.21 0.069
Επιχείρηση 01.09.2021 0.305 0.1
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TND USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.062 0.02 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK