Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία TND USD
Τιμή βενζίνης 25.09.2023 2.525 0.795
Τιμές ντίζελ 25.09.2023 2.205 0.694
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία TND USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.21 0.066
Επιχείρηση 01.12.2022 0.352 0.111
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανά kWh Ημερομηνία TND USD
Νοικοκυριά 01.12.2022 0.091 0.029 USD
This site uses cookies.
Learn more here


OK