Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 CDF 3,225.000 12,207.947
 USD 1.210 4.580
 EUR 1.101 4.168
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 3225 (Congolese Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 3543.76 Congolese Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, Congolese Franc)
76.232
83.195
93.275
907.555
912.962
965.819
1077.385
1140.969
1169.107
1257.697
1414.633
1444.510
1525.762
1537.077
1567.644
1649.830
1654.558
1655.580
1689.642
1910.623
2115.450
2117.120
2118.935
2135.140
2169.635
2347.830
2369.687
2488.704
2491.495
2494.787
2555.872
2587.043
2623.866
2638.951
2648.803
2650.977
2685.864
2727.763
2729.250
2745.813
2771.811
2790.995
2819.026
2831.277
2860.508
2870.984
2882.792
2970.630
2980.467
3020.617
3024.415
3026.445
3027.892
3047.602
3065.461
3074.027
3087.417
3116.948
3125.532
3138.946
3184.592
3200.301
3201.871
3225.000
3233.041
3246.368
3249.792
3293.596
3318.281
3330.380
3343.392
3357.896
3371.533
3382.822
3386.007
3400.349
3401.951
3423.771
3460.224
3486.624
3494.103
3537.438
3551.881
3579.560
3598.924
3621.986
3635.435
3653.922
3680.772
3708.979
3716.547
3718.598
3757.112
3759.856
3766.184
3769.160
3784.865
3785.114
3787.728
3805.203
3813.400
3820.686
3856.110
3882.225
3896.185
3907.947
3926.241
4003.824
4038.722
4043.247
4062.774
4064.819
4093.329
4096.133
4122.727
4145.993
4157.395
4163.573
4169.973
4187.014
4253.150
4339.185
4370.654
4374.738
4386.256
4408.255
4412.626
4424.346
4425.012
4447.786
4460.453
4504.875
4521.037
4560.894
4595.702
4604.543
4640.436
4641.168
4791.855
4846.270
4855.423
4883.775
4896.947
4910.731
5007.645
5029.573
5101.891
5107.043
5134.510
5141.610
5180.021
5223.658
5301.011
5303.648
5332.656
5391.719
5402.219
5432.945
5458.647
5459.164
5463.296
5476.227
5484.711
5633.086
5763.370
6082.588
6240.965
8268.379
0
2067.1
4134.2
6201.3
8268.38
This site uses cookies.
Learn more here


OK