Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 CDF 1,995.000 7,551.893
 USD 1.005 3.804
 EUR 0.851 3.221
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 1995 (Congolese Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 2368.55 Congolese Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Congolese Franc)
39.705
118.967
497.093
678.894
692.936
799.619
852.390
885.796
962.352
965.474
1022.212
1053.362
1077.400
1090.800
1099.630
1138.502
1146.534
1150.786
1167.798
1222.266
1233.328
1238.119
1270.106
1333.189
1352.351
1401.754
1444.499
1452.535
1457.098
1458.100
1488.589
1526.731
1575.097
1600.257
1683.587
1731.145
1753.556
1761.243
1804.689
1804.689
1814.540
1820.043
1823.223
1827.139
1830.882
1832.544
1833.896
1837.193
1839.246
1839.273
1851.147
1865.523
1893.660
1904.365
1922.477
1935.366
1949.597
1964.733
1985.451
1995.000
2062.341
2067.496
2076.498
2078.538
2080.490
2086.985
2114.616
2118.928
2136.627
2139.173
2147.717
2162.053
2164.919
2189.037
2191.741
2197.790
2197.790
2208.151
2224.303
2236.864
2242.534
2247.836
2249.787
2251.395
2264.957
2272.461
2285.393
2299.402
2326.248
2336.899
2350.895
2360.776
2365.192
2369.613
2372.417
2382.309
2397.914
2407.068
2407.733
2461.031
2470.735
2485.512
2537.940
2544.459
2586.890
2602.841
2614.442
2618.879
2622.358
2643.558
2681.289
2700.947
2727.623
2764.736
2769.573
2782.639
2786.795
2793.726
2860.354
2887.189
2898.992
2901.520
2912.111
2950.463
2986.001
3013.737
3033.937
3048.890
3078.857
3086.386
3102.790
3114.508
3140.286
3208.334
3234.026
3286.614
3298.343
3304.331
3342.553
3360.541
3367.605
3373.714
3536.337
3554.870
3569.140
3593.540
3594.690
3606.642
3632.421
3644.138
3684.626
3688.665
3803.573
3811.948
3874.504
3879.813
3923.014
3927.701
3944.106
3944.106
3975.635
3989.686
4073.503
4288.371
4316.722
4992.168
5038.410
0
1259.6
2519.2
3778.8
5038.41
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK