Μπουρούντι Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Μπουρούντι Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BIF 3,250.000 12,302.583
 USD 1.565 5.924
 EUR 1.443 5.462
Μπουρούντι: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 3250 (Burundi Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 2731.17 Burundi Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Burundi Franc)
32.908
65.113
110.917
658.167
703.500
712.031
772.720
891.575
965.274
973.826
1101.527
1126.299
1190.170
1191.374
1197.664
1221.482
1266.857
1288.389
1289.228
1316.541
1399.269
1436.363
1679.266
1681.619
1798.629
1868.145
1932.918
1936.127
1962.684
1993.413
1994.740
2011.820
2020.692
2044.686
2048.867
2070.791
2075.687
2080.673
2097.071
2121.440
2123.083
2150.693
2193.007
2196.030
2214.927
2226.136
2230.077
2255.325
2256.791
2268.712
2304.782
2320.411
2322.039
2326.244
2329.792
2356.758
2365.095
2367.622
2375.395
2386.895
2392.042
2401.622
2444.936
2504.548
2505.086
2507.915
2510.804
2514.443
2526.984
2530.148
2573.173
2577.384
2588.259
2616.415
2631.762
2634.938
2638.730
2648.953
2656.818
2659.621
2741.274
2747.142
2757.913
2766.968
2775.860
2785.648
2787.809
2796.174
2814.368
2826.509
2831.657
2834.784
2847.969
2873.651
2876.094
2877.600
2903.124
2916.255
2918.972
2919.600
2921.035
2924.955
2927.478
2940.304
2971.149
2971.824
2995.471
3011.717
3017.772
3022.001
3027.739
3061.147
3089.838
3148.441
3161.905
3185.008
3250.000
3260.458
3263.407
3279.012
3310.541
3334.058
3355.317
3357.213
3380.861
3396.579
3397.838
3398.372
3468.716
3501.967
3504.219
3506.471
3513.227
3535.188
3535.232
3586.351
3616.822
3648.351
3650.378
3678.105
3750.926
3758.703
3803.744
3810.500
3812.797
3826.265
3848.464
3850.400
3923.717
3983.910
4037.959
4071.188
4072.400
4076.244
4113.079
4147.362
4193.329
4204.431
4246.726
4278.931
4310.460
4460.155
4514.545
4554.427
4675.295
4861.948
4870.302
6107.996
0
1527
3054
4581
6108
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK