Μπουρούντι Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Μπουρούντι Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 BIF 3,250.000 12,302.583
 USD 1.593 6.030
 EUR 1.598 6.049
Μπουρούντι: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 3250 (Burundi Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 2670.94 Burundi Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Burundi Franc)
45.288
61.694
108.967
666.203
693.642
755.815
873.388
896.836
899.857
917.510
1047.587
1082.257
1105.209
1127.965
1132.451
1152.294
1176.601
1200.000
1263.577
1266.315
1293.387
1525.594
1657.005
1715.068
1821.532
1832.787
1854.544
1882.970
1895.590
1960.779
1970.496
1988.752
1996.606
2014.223
2017.338
2029.024
2049.266
2052.451
2101.777
2104.161
2108.683
2115.379
2117.378
2142.513
2157.701
2163.635
2199.998
2217.279
2266.490
2271.816
2273.641
2301.161
2318.180
2327.570
2331.498
2351.779
2385.653
2386.962
2426.817
2430.174
2440.195
2537.915
2546.926
2562.198
2562.805
2570.400
2573.427
2595.598
2602.114
2608.025
2627.198
2627.457
2629.340
2633.963
2651.055
2659.366
2664.509
2666.282
2667.219
2676.637
2694.337
2710.943
2718.160
2725.523
2729.790
2734.983
2750.907
2753.998
2753.998
2765.582
2767.081
2776.508
2777.864
2780.243
2781.886
2790.350
2804.781
2822.115
2826.870
2834.575
2897.656
2907.571
2907.927
2960.237
2967.181
2975.003
2981.630
2983.682
2985.931
3003.368
3004.177
3009.000
3014.646
3015.762
3031.032
3037.429
3042.822
3044.856
3100.882
3156.114
3194.742
3221.316
3225.880
3233.087
3250.000
3335.714
3354.020
3370.292
3395.981
3404.666
3406.903
3407.488
3429.480
3443.396
3447.583
3450.835
3459.787
3461.457
3467.922
3521.014
3522.587
3527.902
3539.102
3563.519
3612.074
3620.470
3665.218
3720.135
3740.475
3758.038
3785.642
3846.886
3875.761
3876.275
3892.447
3893.996
3895.057
3974.382
4023.197
4092.352
4127.312
4159.917
4293.840
4307.432
4630.010
4668.520
5609.409
6052.694
0
1513.2
3026.3
4539.5
6052.69
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK