Ουγκάντα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Ουγκάντα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 UGX 5,457.000 20,656.982
 USD 1.447 5.477
 EUR 1.344 5.088
Ουγκάντα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 5457 (Uganda Shilling). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4953.91 Uganda Shilling. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Uganda Shilling)
107.889
117.106
132.009
1067.570
1286.468
1291.449
1323.395
1614.774
1637.779
1749.789
2001.411
2044.379
2057.559
2175.221
2218.633
2341.819
2343.314
2381.904
2451.934
2456.056
2640.172
2768.390
3070.015
3070.372
3072.869
3101.134
3157.433
3328.079
3331.145
3371.958
3424.223
3550.523
3589.523
3615.765
3634.552
3640.979
3675.870
3724.441
3741.413
3857.785
3861.078
3884.351
3917.703
3951.654
4072.054
4080.311
4120.246
4131.565
4155.169
4198.123
4204.482
4209.660
4214.195
4244.533
4250.817
4304.967
4313.777
4317.111
4323.952
4328.144
4349.255
4349.371
4472.328
4522.037
4588.860
4593.894
4608.234
4629.113
4691.986
4703.417
4704.963
4721.424
4725.147
4745.838
4778.213
4784.554
4806.809
4829.231
4883.568
4969.940
4995.289
4999.918
5026.854
5066.028
5074.329
5089.464
5102.160
5158.152
5181.060
5183.411
5184.441
5188.072
5189.463
5201.019
5208.234
5230.444
5255.603
5256.824
5260.087
5263.090
5329.092
5354.532
5360.514
5390.368
5408.088
5410.179
5441.138
5457.000
5457.205
5507.507
5511.774
5520.306
5537.794
5603.959
5621.225
5661.226
5671.237
5678.793
5736.759
5749.904
5802.527
5981.191
5996.968
6093.254
6121.232
6127.046
6135.492
6139.730
6146.069
6159.970
6253.248
6301.974
6330.398
6444.094
6533.020
6537.486
6537.526
6549.426
6555.584
6671.889
6691.787
6707.217
6795.726
6844.825
6911.057
7006.724
7022.575
7134.387
7134.387
7320.767
7333.354
7340.663
7355.399
7378.367
7471.413
7514.049
7527.815
7604.598
7613.532
7791.963
7802.195
7839.249
7892.728
7951.453
8108.919
8178.687
8526.598
8648.973
12111.872
0
3028
6055.9
9083.9
12111.87
This site uses cookies.
Learn more here


OK