Ουγκάντα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Φεβρουάριος-2024

Ουγκάντα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 UGX 5,561.000 21,050.665
 USD 1.432 5.421
 EUR 1.325 5.016
Ουγκάντα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 5561 (Uganda Shilling). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 5071.98 Uganda Shilling. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 19-Φεβρουάριος-2024
(λίτρο, Uganda Shilling)
111.069
120.212
135.900
1324.627
1326.526
1400.917
1568.671
1623.361
1658.717
1659.341
2060.371
2095.059
2101.407
2223.013
2239.809
2284.035
2323.018
2411.149
2412.229
2461.785
2718.001
2799.841
2917.739
3003.207
3137.872
3165.928
3194.989
3270.622
3372.403
3577.797
3613.420
3770.831
3802.920
3809.096
3815.258
3818.533
3825.538
3861.504
3903.557
3913.372
3951.366
3997.872
4016.202
4016.753
4055.036
4155.810
4207.116
4264.579
4282.800
4328.425
4329.975
4343.824
4349.155
4381.828
4382.822
4421.386
4422.764
4434.173
4449.849
4455.731
4512.511
4514.327
4526.337
4538.587
4539.407
4585.716
4612.697
4654.853
4697.791
4709.671
4749.624
4805.310
4880.673
4892.406
4944.042
4958.931
4993.123
5002.246
5002.698
5020.623
5033.462
5048.797
5077.941
5092.562
5097.581
5169.564
5174.688
5175.039
5215.368
5233.880
5245.590
5324.112
5368.828
5369.941
5406.044
5410.069
5410.531
5434.296
5434.456
5441.595
5456.445
5489.814
5512.376
5533.720
5561.000
5569.664
5596.201
5615.029
5623.700
5648.655
5676.602
5689.905
5753.801
5769.156
5840.449
5841.434
5895.442
5905.810
5919.403
5953.783
5959.158
5967.596
6034.986
6064.363
6189.400
6223.841
6232.235
6297.221
6301.677
6314.132
6367.893
6421.091
6589.162
6614.143
6646.712
6698.918
6714.866
6723.260
6844.966
6854.409
6888.254
6915.743
6958.280
7002.049
7030.609
7060.602
7156.368
7254.154
7273.039
7382.156
7386.353
7428.320
7504.372
7539.710
7543.838
7692.718
7852.196
7894.866
7973.903
7975.849
8034.443
8100.324
8118.955
8267.679
8327.207
8340.376
8914.332
8939.165
12109.483
0
3027.4
6054.7
9082.1
12109.48
This site uses cookies.
Learn more here


OK