Ουγκάντα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 20-Ιούνιος-2022

Ουγκάντα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 UGX 5,625.000 21,292.931
 USD 1.508 5.708
 EUR 1.434 5.428
Ουγκάντα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 5625 (Uganda Shilling). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 5428.88 Uganda Shilling. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 20-Ιούνιος-2022
(λίτρο, Uganda Shilling)
82.829
115.969
199.293
1066.564
1175.423
1276.108
1378.633
1535.233
1601.958
1734.817
1737.928
1917.220
1937.588
1979.561
2030.444
2132.674
2151.932
2194.727
2275.000
2316.032
2316.917
2513.372
2640.473
2695.788
2798.431
3097.461
3352.138
3474.903
3537.257
3543.543
3572.260
3592.810
3622.772
3709.047
3742.510
3763.981
3885.977
3892.235
3904.435
4093.678
4150.247
4189.189
4233.344
4248.084
4281.431
4336.921
4375.341
4401.192
4406.937
4463.593
4537.271
4555.220
4602.160
4672.377
4682.240
4701.107
4701.627
4715.986
4730.667
4792.241
4797.429
4833.318
4856.281
4860.560
4949.980
4958.129
4986.186
5021.671
5037.977
5056.923
5094.600
5099.445
5104.820
5111.546
5116.446
5149.055
5197.115
5218.213
5255.269
5257.427
5277.867
5278.548
5287.046
5326.215
5329.334
5330.421
5331.061
5378.982
5453.220
5464.881
5488.158
5545.598
5574.607
5623.544
5625.000
5628.056
5766.639
5770.223
5861.252
5914.333
5933.120
5947.882
5948.054
6039.355
6133.611
6151.233
6178.586
6209.681
6224.326
6237.094
6317.046
6384.460
6405.835
6455.714
6484.905
6492.850
6496.843
6582.684
6612.472
6627.551
6656.036
6705.461
6784.787
6793.158
6848.430
6882.833
6983.222
7012.499
7086.769
7098.534
7109.057
7158.334
7216.190
7427.969
7498.562
7522.093
7533.595
7541.703
7611.970
7694.894
7744.990
7749.025
7898.137
8035.855
8077.426
8102.526
8150.163
8183.316
8192.728
8200.572
8303.324
8318.227
8444.699
8494.732
8506.476
8506.476
8537.786
8584.260
8727.807
8875.129
8982.080
9290.844
9418.281
9506.546
9636.046
9844.700
9937.948
11188.399
0
2797.1
5594.2
8391.3
11188.4
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK