Ουγκάντα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 28-Νοέμβριος-2022

Ουγκάντα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 UGX 6,193.000 23,443.044
 USD 1.655 6.265
 EUR 1.603 6.068
Ουγκάντα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 6193 (Uganda Shilling). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 4866.37 Uganda Shilling. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 28-Νοέμβριος-2022
(λίτρο, Uganda Shilling)
59.288
114.873
199.828
1180.464
1238.842
1276.380
1601.659
1638.723
1645.695
1691.384
1700.924
1921.112
1947.992
1984.774
2024.473
2157.405
2200.614
2319.218
2325.526
2371.871
2903.887
2904.272
2951.130
3172.887
3236.190
3259.282
3572.840
3577.767
3578.894
3616.679
3641.146
3701.077
3714.602
3726.782
3743.195
3755.242
3757.431
3766.252
3825.106
3844.558
3848.975
3853.443
3888.398
3899.611
3998.035
4005.796
4012.877
4021.235
4026.449
4043.045
4140.293
4199.866
4218.272
4228.303
4242.549
4262.434
4263.079
4276.308
4294.180
4306.399
4388.435
4418.832
4436.028
4488.811
4493.265
4527.085
4546.341
4583.896
4621.288
4625.816
4633.154
4638.892
4665.835
4713.717
4727.257
4740.290
4753.325
4758.959
4774.634
4784.139
4792.157
4805.433
4837.896
4883.110
4961.174
4962.605
5055.560
5068.233
5082.507
5094.173
5101.409
5141.102
5177.928
5179.510
5187.193
5195.070
5202.204
5205.007
5210.854
5263.477
5264.087
5319.140
5323.148
5342.476
5350.974
5384.791
5447.336
5471.389
5558.444
5564.340
5565.775
5593.038
5645.718
5657.079
5724.152
5774.660
5792.324
5803.618
5824.335
5884.585
5888.927
5899.266
5982.481
6042.766
6077.642
6090.923
6094.423
6101.454
6125.799
6163.280
6171.008
6193.000
6209.649
6217.674
6265.228
6326.318
6348.758
6375.661
6471.372
6472.410
6522.643
6553.943
6569.013
6603.790
6616.461
6627.748
6735.170
6771.888
6915.998
6944.557
6951.561
6955.812
7059.757
7113.887
7133.175
7182.141
7203.998
7259.010
7318.800
7411.898
7465.490
7469.354
7685.745
7731.762
7941.198
8456.521
8873.291
11059.411
0
2764.9
5529.7
8294.6
11059.41
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK