Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UGX USD
Τιμή βενζίνης 30.01.2023 6193 1.679
Τιμές ντίζελ 30.01.2023 5855 1.588
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UGX USD
Νοικοκυριά 01.06.2022 605.775 0.164
Επιχείρηση 01.06.2022 439.1 0.119
This site uses cookies.
Learn more here


OK