Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UGX USD
Τιμή βενζίνης 08.07.2024 5457 1.471
Τιμές ντίζελ 08.07.2024 5117 1.379
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UGX USD
Νοικοκυριά 01.12.2023 643.15 0.173
Επιχείρηση 01.12.2023 461.8 0.124
This site uses cookies.
Learn more here


OK