Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UGX USD
Τιμή βενζίνης 05.06.2023 4999 1.341
Τιμές ντίζελ 05.06.2023 4995 1.34
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UGX USD
Νοικοκυριά 01.09.2022 605.78 0.162
Επιχείρηση 01.09.2022 439.1 0.118
This site uses cookies.
Learn more here


OK