Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UGX USD
Τιμή βενζίνης 16.05.2022 5390 1.487
Τιμές ντίζελ 16.05.2022 5440 1.501
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UGX USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 672.875 0.186
Επιχείρηση 01.09.2021 526.9 0.145
This site uses cookies.
Learn more here


OK