Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία UGX USD
Τιμή βενζίνης 19.09.2022 6590 1.727
Τιμές ντίζελ 19.09.2022 6270 1.643
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία UGX USD
Νοικοκυριά 01.12.2021 672.875 0.176
Επιχείρηση 01.12.2021 500.6 0.131
This site uses cookies.
Learn more here


OK