Σουδάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 18-Οκτώβριος-2021

Σουδάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SDG 320.000 1,211.331
 USD 0.688 2.604
 EUR 0.593 2.245
Σουδάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 320 (Sudanese Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 569.09 Sudanese Pound. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 18-Οκτώβριος-2021
(λίτρο, Sudanese Pound)
18.600
27.865
107.307
124.528
155.835
161.857
186.617
203.352
214.607
215.098
228.515
238.870
245.708
246.726
251.665
261.810
273.275
273.529
283.582
288.712
288.859
307.100
315.215
320.000
327.725
336.957
339.443
345.452
346.140
370.616
374.254
376.713
384.676
393.664
395.971
397.592
398.722
416.356
418.245
425.631
426.933
427.047
428.723
431.266
438.481
441.053
451.314
451.920
454.520
455.831
456.629
457.402
461.071
463.837
464.255
473.831
476.060
476.252
479.382
483.240
483.269
483.547
490.639
492.031
497.118
501.876
504.253
506.485
507.047
507.047
509.344
514.931
517.660
526.679
526.707
526.976
528.223
533.082
534.168
540.967
543.448
543.597
544.638
546.781
547.326
547.346
549.844
551.713
553.218
553.790
555.645
557.999
558.278
558.790
568.924
569.000
573.391
578.505
578.916
586.378
588.685
605.021
612.756
617.145
625.202
633.980
638.962
639.581
648.634
650.392
652.013
654.127
660.235
664.217
669.773
688.880
690.301
690.414
692.904
695.210
695.758
700.277
705.637
717.045
720.254
723.493
723.493
734.445
748.450
754.808
755.348
758.349
761.106
772.086
776.478
777.310
780.118
789.396
797.462
799.082
802.246
803.401
829.317
850.690
854.601
860.107
860.795
863.872
870.891
885.469
887.629
897.887
899.532
900.593
910.136
930.822
939.461
939.855
946.480
948.855
953.433
955.615
959.438
977.201
986.018
1032.459
1045.825
1219.016
0
304.8
609.5
914.3
1219.02
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK