Σουδάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 19-Σεπτέμβριος-2022

Σουδάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SDG 700.000 2,649.787
 USD 1.321 5.001
 EUR 1.325 5.016
Σουδάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 700 (Sudanese Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 693.92 Sudanese Pound. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 19-Σεπτέμβριος-2022
(λίτρο, Sudanese Pound)
11.766
16.028
28.310
173.082
180.211
196.364
226.910
233.002
233.787
238.373
272.167
281.175
287.138
293.050
294.216
299.371
305.686
311.765
328.283
328.994
336.027
396.356
430.497
445.582
473.242
476.166
481.818
489.204
492.482
509.419
511.943
516.686
518.727
523.304
524.113
527.149
532.408
533.235
546.050
546.670
547.845
549.585
550.104
556.634
560.580
562.121
571.569
576.058
588.844
590.227
590.701
597.851
602.273
604.712
605.733
611.002
619.803
620.143
630.497
631.370
633.973
659.361
661.702
665.670
665.828
667.801
668.587
674.347
676.040
677.576
682.557
682.624
683.114
684.315
688.755
690.914
692.251
692.711
692.955
695.401
700.000
704.314
706.189
708.102
709.211
710.560
714.697
715.500
715.500
718.510
718.899
721.348
721.701
722.319
722.746
724.945
728.694
733.197
734.433
736.435
752.823
755.399
755.492
769.082
770.886
772.918
774.640
775.173
775.758
780.288
780.498
781.751
783.218
783.508
787.475
789.137
790.538
791.067
805.622
819.972
830.008
836.911
838.097
839.970
844.364
866.633
871.389
875.616
882.290
884.547
885.128
885.280
890.993
894.609
895.697
896.541
898.867
899.301
900.981
914.774
915.183
916.564
919.474
925.817
938.432
940.613
952.239
966.507
971.791
976.354
983.526
999.437
1006.939
1007.073
1011.274
1011.677
1011.952
1032.561
1045.244
1063.210
1072.293
1080.764
1115.558
1119.089
1202.896
1212.901
1457.348
1572.515
0
393.1
786.3
1179.4
1572.52
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK