Σουδάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 25-Σεπτέμβριος-2023

Σουδάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SDG 630.000 2,384.808
 USD 1.062 4.020
 EUR 1.005 3.804
Σουδάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 630 (Sudanese Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 807.12 Sudanese Pound. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 25-Σεπτέμβριος-2023
(λίτρο, Sudanese Pound)
16.963
18.227
20.755
198.377
201.386
214.338
220.504
254.611
259.201
268.467
314.595
321.191
339.504
342.022
343.819
348.823
368.130
368.353
375.970
431.164
468.760
471.451
527.707
534.394
538.035
541.137
551.852
553.415
554.467
554.772
556.058
565.094
566.606
579.535
600.023
608.603
610.649
630.000
638.657
642.439
643.109
647.815
650.910
652.257
653.421
670.055
670.394
672.440
675.926
677.777
686.654
689.445
691.540
694.045
699.273
701.406
711.839
713.220
716.968
722.647
723.928
733.584
740.340
741.645
747.180
751.836
752.749
757.682
760.603
763.137
764.636
774.906
776.780
777.232
780.135
790.014
795.105
796.504
800.812
802.200
803.245
803.512
809.079
810.761
813.050
813.638
814.733
815.244
822.183
823.446
823.477
828.953
829.789
836.012
838.718
840.057
840.328
855.725
857.536
867.182
873.658
875.091
878.875
894.768
903.452
904.026
905.521
906.862
907.461
910.179
912.945
915.162
918.113
918.879
926.584
927.540
933.367
947.649
947.715
962.419
970.532
978.450
986.753
994.276
1006.722
1012.456
1021.233
1026.174
1026.875
1034.522
1045.056
1053.700
1058.773
1059.474
1072.640
1073.266
1077.763
1081.730
1094.832
1107.896
1109.738
1120.256
1123.809
1136.083
1137.838
1139.428
1140.973
1152.239
1164.168
1164.716
1166.895
1167.679
1169.183
1177.960
1198.947
1218.897
1230.527
1239.945
1251.308
1253.879
1277.054
1278.892
1284.746
1288.507
1337.195
1354.121
1384.950
1833.952
0
458.5
917
1375.5
1833.95
This site uses cookies.
Learn more here


OK