Σουδάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 26-Ιούλιος-2021

Σουδάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SDG 290.000 1,097.769
 USD 0.624 2.362
 EUR 0.528 1.999
Σουδάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 290 (Sudanese Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 554.78 Sudanese Pound. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 26-Ιούλιος-2021
(λίτρο, Sudanese Pound)
9.300
27.865
116.432
159.015
162.304
187.292
199.652
207.477
225.408
226.139
239.429
246.725
252.355
255.494
257.562
266.667
268.548
269.544
273.529
286.287
288.878
290.000
297.492
312.268
316.756
328.328
338.340
340.222
341.291
341.525
348.667
357.600
368.929
374.822
394.340
405.480
410.729
412.529
422.706
422.706
425.013
426.302
427.047
427.964
428.841
429.230
429.547
430.319
430.800
430.806
433.587
436.955
443.545
446.052
450.295
453.314
456.647
460.192
465.045
467.281
483.054
484.262
486.370
486.848
487.306
488.827
495.299
496.309
500.454
501.051
503.052
506.410
507.081
512.730
513.363
514.780
514.780
517.207
520.990
523.932
525.260
526.502
526.959
527.336
530.512
532.270
535.299
538.580
544.868
547.363
550.641
552.956
553.990
555.026
555.682
557.999
561.654
563.799
563.954
576.438
578.711
582.172
594.452
595.979
605.918
609.654
612.371
613.410
614.225
619.191
628.028
632.633
638.881
647.574
648.707
651.767
652.741
654.364
669.970
676.255
679.020
679.612
682.093
691.076
699.400
705.897
710.628
714.130
721.149
722.913
726.755
729.500
735.538
751.476
757.494
769.811
772.559
773.961
782.914
787.127
788.782
790.213
828.303
832.644
835.986
841.701
841.971
844.770
850.808
853.553
863.036
863.982
890.897
892.858
907.511
908.754
918.873
919.971
923.813
923.813
931.198
934.489
954.121
1004.449
1011.090
1169.297
1180.128
0
295
590.1
885.1
1180.13
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK