Σουδάν Τιμή βενζίνης, λίτρο, 20-Μάϊος-2024

Σουδάν Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 SDG 630.000 2,384.808
 USD 0.700 2.650
 EUR 0.645 2.442
Σουδάν: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 630 (Sudanese Pound). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 1208.70 Sudanese Pound. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 20-Μάϊος-2024
(λίτρο, Sudanese Pound)
25.745
27.921
31.500
259.988
307.945
307.963
317.461
385.319
393.181
441.453
477.657
487.370
498.624
519.017
529.412
555.840
559.026
559.126
583.970
586.066
630.000
651.645
730.128
743.688
767.475
771.626
789.002
795.980
834.358
834.452
855.517
869.444
877.606
882.392
886.955
899.414
923.658
923.680
926.009
941.655
946.801
956.432
957.880
960.397
963.311
990.960
996.948
1000.153
1007.195
1009.660
1015.768
1019.902
1027.830
1031.174
1035.868
1037.537
1042.888
1045.644
1049.920
1068.660
1080.199
1082.211
1089.245
1125.374
1139.031
1144.068
1144.281
1149.364
1154.974
1159.710
1159.962
1164.757
1165.321
1175.006
1179.107
1193.085
1193.977
1195.272
1199.512
1206.437
1208.860
1213.336
1214.918
1217.482
1225.001
1228.624
1235.655
1239.049
1241.157
1249.718
1250.271
1252.172
1255.814
1260.072
1269.710
1286.456
1290.598
1291.898
1293.610
1303.887
1305.831
1307.054
1309.066
1313.530
1317.381
1317.431
1326.506
1326.506
1328.285
1337.221
1338.039
1341.359
1345.044
1352.403
1359.375
1362.569
1372.047
1407.999
1416.535
1422.001
1444.759
1447.788
1460.488
1468.298
1478.839
1490.508
1523.010
1523.504
1533.757
1535.328
1543.210
1557.202
1563.064
1568.502
1590.418
1593.348
1596.425
1598.579
1606.830
1616.496
1634.379
1634.695
1639.749
1658.606
1700.418
1702.414
1707.647
1717.544
1759.005
1762.355
1773.202
1792.639
1797.524
1814.033
1828.245
1840.996
1856.138
1858.994
1865.755
1881.664
1884.469
1888.705
1916.621
1993.135
1996.814
2006.299
2053.680
2080.829
2893.216
0
723.3
1446.6
2169.9
2893.22
This site uses cookies.
Learn more here


OK