Σενεγάλη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Σενεγάλη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XOF 990.000 3,747.556
 USD 1.623 6.144
 EUR 1.507 5.705
Σενεγάλη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 990 (CFA Franc (west)). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 801.21 CFA Franc (west). λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, CFA Franc (west))
17.449
18.940
21.350
172.660
208.063
208.869
214.036
261.161
264.882
282.997
323.692
330.642
332.774
351.803
358.824
378.747
378.989
385.230
396.557
397.223
427.001
447.738
496.520
496.578
496.982
501.553
510.658
538.257
538.753
545.354
553.807
574.234
580.541
584.785
587.824
588.863
594.506
602.362
605.107
623.928
624.460
628.225
633.619
639.110
658.582
659.918
666.376
668.207
672.024
678.972
680.000
680.837
681.571
686.477
687.494
696.252
697.676
698.216
699.322
700.000
703.414
703.433
723.319
731.359
742.166
742.980
745.300
748.676
758.845
760.694
760.944
763.606
764.208
767.555
772.791
773.816
777.416
781.042
789.830
803.799
807.899
808.648
813.004
819.340
820.682
823.130
825.183
834.239
837.944
838.324
838.491
839.078
839.303
841.172
842.339
845.931
850.000
850.198
850.725
851.211
861.886
866.000
866.967
871.796
874.662
875.000
880.007
882.572
882.605
890.741
891.431
892.811
895.639
906.340
909.133
915.602
917.221
918.443
927.818
929.944
938.455
967.351
969.903
985.475
990.000
990.940
992.306
992.992
994.017
996.265
1011.351
1019.232
1023.829
1042.217
1056.599
1057.322
1057.328
1059.253
1060.249
1079.059
1082.277
1084.773
1099.087
1107.028
1117.740
1133.213
1135.776
1153.860
1153.860
1184.003
1186.039
1187.221
1189.605
1193.319
1208.368
1215.263
1217.490
1229.908
1231.353
1260.211
1261.866
1267.859
1276.508
1286.006
1311.473
1322.757
1379.025
1398.817
1958.879
0
489.7
979.4
1469.2
1958.88
This site uses cookies.
Learn more here


OK