Σενεγάλη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 05-Ιούνιος-2023

Σενεγάλη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XOF 990.000 3,747.556
 USD 1.617 6.121
 EUR 1.509 5.712
Σενεγάλη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 990 (CFA Franc (west)). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 782.67 CFA Franc (west). λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το Α * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 05-Ιούνιος-2023
(λίτρο, CFA Franc (west))
2.551
17.516
19.047
161.677
206.121
208.961
228.613
262.921
274.239
296.843
324.859
332.259
335.531
351.366
353.234
360.209
380.150
380.571
388.241
392.239
423.294
455.025
460.689
473.479
496.811
503.872
513.989
522.980
536.972
560.479
568.113
570.108
573.570
575.743
600.284
604.006
605.000
610.793
612.024
613.378
620.511
621.185
621.540
624.683
624.805
629.356
636.674
637.548
643.857
646.991
650.000
650.793
654.780
657.215
657.490
657.852
669.031
676.778
680.929
688.308
690.006
700.000
701.692
703.204
703.953
707.765
710.267
718.574
718.995
730.000
734.348
737.547
740.410
743.612
746.392
747.788
752.551
757.544
766.254
769.505
771.567
773.047
794.973
796.366
809.301
812.475
812.740
814.558
815.000
820.332
820.748
821.111
821.605
821.668
822.501
827.571
833.523
836.238
837.043
840.827
845.108
848.097
848.975
850.000
852.632
853.045
856.462
861.418
862.847
863.298
866.000
867.008
879.004
898.987
904.587
907.334
916.394
924.922
932.594
943.945
950.052
951.161
954.467
956.680
968.896
977.400
984.201
984.784
990.000
995.062
1015.460
1018.726
1024.341
1027.910
1029.877
1035.781
1036.372
1042.809
1045.621
1047.426
1073.342
1088.131
1100.723
1104.389
1114.498
1114.890
1117.778
1119.090
1122.442
1154.456
1155.883
1160.488
1167.632
1173.536
1187.770
1193.215
1196.527
1208.827
1213.140
1223.389
1236.509
1265.206
1267.629
1283.467
1300.000
1357.765
1361.800
1815.422
0
453.9
907.7
1361.6
1815.42
This site uses cookies.
Learn more here


OK