Σενεγάλη Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Νοέμβριος-2023

Σενεγάλη Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 XOF 990.000 3,747.556
 USD 1.654 6.261
 EUR 1.505 5.697
Σενεγάλη: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 990 (CFA Franc (west)). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 795.85 CFA Franc (west). λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 27-Νοέμβριος-2023
(λίτρο, CFA Franc (west))
17.120
18.684
20.948
203.818
205.032
216.902
241.958
256.237
262.556
282.452
317.696
324.406
342.654
345.195
352.059
370.517
371.578
371.808
379.458
429.085
475.085
475.460
475.868
479.507
487.254
527.273
532.181
558.910
559.537
560.276
573.994
580.995
589.264
592.652
594.865
595.353
603.188
612.597
612.931
616.651
622.490
626.798
633.093
635.844
642.409
644.762
647.414
667.140
669.349
678.366
679.219
679.675
680.000
684.426
688.437
690.361
693.368
700.000
701.928
704.940
715.191
718.719
719.072
724.266
726.072
729.065
729.834
739.671
745.215
747.932
750.854
754.112
757.174
759.710
760.425
763.646
764.006
768.906
777.093
783.021
784.701
794.433
797.677
803.893
808.241
813.421
816.441
820.593
826.623
832.957
834.657
835.118
843.767
844.383
845.805
846.473
850.000
850.056
850.643
854.567
856.408
858.045
866.000
871.865
875.000
877.641
881.750
899.173
907.011
908.027
912.412
912.872
919.274
919.904
925.877
931.102
933.662
935.050
936.487
940.314
955.167
974.488
981.556
982.473
985.059
990.000
990.982
993.614
993.763
998.878
1001.722
1011.699
1015.328
1024.279
1032.096
1034.082
1042.143
1042.307
1076.148
1088.369
1090.424
1096.792
1099.750
1102.845
1124.610
1129.535
1145.776
1146.933
1153.101
1154.696
1163.322
1173.122
1190.494
1191.086
1197.601
1210.865
1213.223
1220.123
1225.896
1226.012
1226.940
1229.844
1231.749
1265.071
1294.330
1366.019
1401.588
1856.901
0
464.2
928.5
1392.7
1856.9
This site uses cookies.
Learn more here


OK