Αιθιοπία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 14-Ιούνιος-2021

Αιθιοπία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ETB 21.530 81.500
 USD 0.493 1.866
 EUR 0.406 1.537
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 21.53 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 51.66 Ethiopian Birr. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 14-Ιούνιος-2021
(λίτρο, Ethiopian Birr)
0.874
2.840
10.889
15.009
15.246
17.622
18.760
19.024
21.530
21.777
22.465
22.800
23.176
23.642
24.123
24.412
24.795
25.495
25.701
25.764
26.938
27.001
27.146
27.286
27.668
29.913
30.428
30.824
31.272
32.587
33.328
33.626
34.588
36.289
37.028
37.662
38.331
38.887
39.509
39.593
40.073
40.126
40.236
40.365
40.608
40.769
40.769
40.848
41.438
41.727
41.755
41.819
42.107
42.384
42.392
43.470
43.787
43.826
43.831
44.236
44.304
44.565
45.252
45.438
45.446
45.828
45.869
45.877
46.615
47.298
47.343
47.408
47.553
47.625
47.945
48.192
48.842
49.011
49.013
49.244
49.471
49.649
49.649
50.333
50.547
50.632
50.861
51.020
51.031
51.199
51.596
52.118
52.339
52.417
52.430
52.431
53.012
53.167
53.254
54.170
54.612
54.794
54.794
55.055
56.260
56.823
56.951
57.807
58.643
58.865
58.925
59.010
59.653
60.509
60.580
60.839
61.491
61.712
62.242
62.453
62.513
62.566
63.467
63.629
64.869
65.463
65.745
66.381
66.414
66.847
67.414
68.288
68.924
69.400
69.718
69.769
70.492
70.990
71.636
71.837
72.181
72.362
74.009
75.785
76.676
77.453
77.597
78.576
79.413
79.943
80.488
81.055
81.214
83.990
84.732
84.870
84.880
85.259
85.341
85.717
86.777
87.378
88.366
91.283
94.883
96.878
109.431
0
27.4
54.7
82.1
109.43
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK