Αιθιοπία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 01-Αύγουστος-2022

Αιθιοπία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ETB 48.830 184.842
 USD 0.935 3.539
 EUR 0.912 3.452
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 48.83 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 73.64 Ethiopian Birr. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 01-Αύγουστος-2022
(λίτρο, Ethiopian Birr)
1.159
1.611
2.788
16.486
17.877
19.307
22.061
22.413
22.535
24.034
26.815
27.698
28.409
28.961
29.581
30.109
30.445
30.706
32.385
32.406
33.095
38.961
41.403
42.797
48.830
48.899
49.043
49.338
50.182
50.644
50.857
51.046
51.935
52.696
53.008
53.688
54.223
54.262
55.710
55.919
57.049
57.940
58.272
58.276
58.541
59.324
59.434
59.902
60.778
60.917
61.599
63.184
63.731
64.310
64.324
65.119
65.236
65.645
65.772
66.095
66.463
66.640
66.717
66.735
67.181
67.205
68.885
69.749
70.662
70.783
71.164
71.254
71.589
71.690
71.769
72.421
72.534
73.408
74.034
74.100
74.356
74.724
74.825
74.853
75.127
75.202
75.281
75.783
75.794
75.821
76.148
76.286
76.295
76.396
76.939
77.660
78.719
79.368
79.907
80.766
81.363
82.159
82.937
83.079
83.162
83.430
83.510
84.232
84.668
84.795
85.112
85.750
85.795
86.546
86.707
87.184
88.753
89.008
89.787
90.246
90.449
90.897
92.615
92.710
92.817
93.192
93.192
94.114
94.631
95.160
95.713
96.226
96.845
96.888
97.220
97.302
98.280
100.905
100.985
101.172
101.226
101.280
102.098
102.137
102.839
103.151
103.230
103.363
103.712
104.386
105.189
105.471
105.870
108.135
108.938
111.280
114.455
115.366
116.906
117.024
117.079
120.429
121.929
121.940
122.057
122.326
129.172
155.533
0
38.9
77.8
116.6
155.53
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK