Αιθιοπία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 05-Ιούνιος-2023

Αιθιοπία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ETB 61.290 232.008
 USD 1.124 4.255
 EUR 1.049 3.971
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 61.29 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 69.72 Ethiopian Birr. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το Α * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 05-Ιούνιος-2023
(λίτρο, Ethiopian Birr)
0.227
1.560
1.696
14.396
18.354
18.607
20.357
23.412
24.419
26.432
28.927
29.586
29.877
31.287
31.454
32.075
33.850
33.888
34.571
34.927
37.692
40.517
41.022
42.161
44.238
44.867
45.768
46.568
47.814
49.908
50.587
50.765
51.073
51.267
53.452
53.783
53.872
54.388
54.497
54.618
55.253
55.313
55.345
55.625
55.635
56.041
56.692
56.770
57.332
57.611
57.879
57.950
58.305
58.521
58.546
58.578
59.574
60.263
60.633
61.290
61.441
62.331
62.482
62.616
62.683
63.023
63.245
63.985
64.023
65.002
65.390
65.674
65.929
66.215
66.462
66.586
67.011
67.455
68.231
68.520
68.704
68.836
70.788
70.912
72.064
72.346
72.370
72.532
72.571
73.046
73.083
73.115
73.159
73.165
73.239
73.691
74.221
74.462
74.534
74.871
75.252
75.518
75.597
75.688
75.922
75.959
76.263
76.705
76.832
76.872
77.113
77.202
78.270
80.050
80.548
80.793
81.600
82.359
83.042
84.053
84.597
84.696
84.990
85.187
86.275
87.032
87.638
87.690
88.154
88.605
90.421
90.712
90.887
91.212
91.325
91.530
92.231
92.283
92.856
93.268
95.575
96.892
97.838
98.340
99.240
99.275
99.532
99.532
99.947
102.925
103.335
103.971
105.023
106.249
106.544
106.997
107.486
107.639
108.023
108.936
110.104
112.875
114.228
114.286
115.758
120.901
121.261
161.653
0
40.4
80.8
121.2
161.65
This site uses cookies.
Learn more here


OK