Αιθιοπία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Αιθιοπία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ETB 78.670 297.798
 USD 1.379 5.220
 EUR 1.281 4.849
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 78.67 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 74.93 Ethiopian Birr. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *. Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμή βενζίνης, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Ethiopian Birr)
1.632
1.771
1.997
16.148
19.459
19.534
20.018
24.425
24.773
26.467
30.273
30.923
31.122
32.902
33.559
35.422
35.445
36.028
37.088
37.150
39.935
41.874
46.437
46.442
46.480
46.907
47.759
50.340
50.386
51.004
51.794
53.705
54.295
54.692
54.976
55.073
55.601
56.335
56.592
58.352
58.402
58.754
59.259
59.772
61.593
61.718
62.322
62.494
62.851
63.500
63.596
63.675
63.743
64.202
64.297
65.116
65.250
65.300
65.404
65.467
65.786
65.788
67.648
68.400
69.411
69.487
69.704
70.019
70.970
71.143
71.167
71.416
71.472
71.785
72.275
72.371
72.707
73.046
73.868
75.175
75.558
75.628
76.036
76.628
76.754
76.983
77.175
78.022
78.368
78.404
78.419
78.474
78.495
78.670
78.779
79.115
79.496
79.514
79.563
79.609
80.607
80.992
81.082
81.534
81.802
81.834
82.302
82.542
82.545
83.306
83.370
83.499
83.764
84.765
85.026
85.631
85.782
85.897
86.774
86.972
87.768
90.471
90.709
92.166
92.589
92.677
92.805
92.869
92.965
93.175
94.586
95.323
95.753
97.473
98.818
98.885
98.886
99.066
99.159
100.918
101.219
101.453
102.791
103.534
104.536
105.983
106.223
107.914
107.914
110.733
110.923
111.034
111.257
111.604
113.012
113.657
113.865
115.026
115.161
117.860
118.015
118.576
119.384
120.273
122.655
123.710
128.972
130.823
183.203
0
45.8
91.6
137.4
183.2
This site uses cookies.
Learn more here


OK