Αιθιοπία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 18-Οκτώβριος-2021

Αιθιοπία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ETB 21.530 81.500
 USD 0.462 1.749
 EUR 0.397 1.503
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 21.53 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 57.09 Ethiopian Birr. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 18-Οκτώβριος-2021
(λίτρο, Ethiopian Birr)
1.866
2.796
10.765
12.493
15.634
16.238
18.722
20.401
21.530
21.579
22.925
23.964
24.650
24.752
25.248
26.265
27.416
27.441
28.450
28.964
28.979
30.809
31.623
32.103
32.878
33.804
34.054
34.657
34.726
37.181
37.546
37.793
38.592
39.493
39.725
39.888
40.001
41.770
41.960
42.701
42.831
42.843
43.011
43.266
43.990
44.248
45.277
45.338
45.599
45.730
45.810
45.888
46.256
46.533
46.575
47.536
47.760
47.779
48.093
48.480
48.483
48.511
49.222
49.362
49.872
50.350
50.588
50.812
50.868
50.868
51.099
51.659
51.933
52.838
52.841
52.868
52.993
53.480
53.589
54.271
54.520
54.535
54.640
54.855
54.909
54.911
55.162
55.349
55.500
55.558
55.744
55.980
56.008
56.059
57.076
57.084
57.524
58.037
58.079
58.827
59.059
60.697
61.473
61.914
62.722
63.603
64.102
64.165
65.073
65.249
65.412
65.624
66.237
66.636
67.193
69.110
69.253
69.264
69.514
69.745
69.800
70.254
70.791
71.936
72.258
72.583
72.583
73.682
75.087
75.725
75.779
76.080
76.356
77.458
77.898
77.982
78.264
79.194
80.004
80.166
80.484
80.599
83.199
85.344
85.736
86.288
86.357
86.666
87.370
88.833
89.049
90.079
90.244
90.350
91.307
93.383
94.249
94.289
94.954
95.192
95.651
95.870
96.254
98.036
98.920
103.579
104.920
122.295
0
30.6
61.2
91.7
122.3
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK