Αιθιοπία Τιμή βενζίνης, λίτρο, 30-Ιανουάριος-2023

Αιθιοπία Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 ETB 61.290 232.008
 USD 1.142 4.323
 EUR 1.051 3.978
Αιθιοπία: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 61.29 (Ethiopian Birr). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 70.30 Ethiopian Birr. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 30-Ιανουάριος-2023
(λίτρο, Ethiopian Birr)
0.850
1.692
2.866
17.025
18.148
18.459
19.112
22.973
23.593
24.677
25.787
27.585
28.471
29.064
30.946
31.052
31.564
33.312
33.313
34.020
39.226
40.828
42.803
42.838
43.015
44.423
45.510
46.712
49.952
50.111
52.188
52.298
52.563
52.852
53.629
53.748
53.935
54.049
54.135
54.649
54.782
55.792
55.845
57.254
57.482
57.558
57.618
57.952
58.144
58.218
58.667
58.871
59.499
60.028
60.183
61.049
61.245
61.290
62.050
62.472
62.501
62.825
63.256
64.197
64.636
64.670
64.974
65.035
65.364
65.512
65.873
66.482
66.485
67.517
67.610
67.881
68.311
68.329
68.364
68.539
68.698
69.074
69.195
69.391
70.394
71.139
71.355
71.586
71.925
72.568
72.710
73.096
73.160
73.305
73.402
73.604
73.892
74.257
74.474
74.794
74.838
75.004
76.101
77.217
77.596
77.868
78.094
78.106
78.297
78.472
78.981
79.291
79.516
79.726
79.739
80.333
82.406
83.068
84.105
84.425
85.218
86.230
86.267
86.267
87.756
87.957
88.293
88.326
90.003
90.119
91.219
91.899
92.096
92.301
92.416
92.912
93.378
93.728
94.249
94.989
95.710
96.479
97.824
97.925
97.958
99.198
99.524
101.364
103.701
103.812
103.883
104.278
106.702
106.901
107.192
109.349
109.419
109.498
109.644
111.348
111.855
112.963
115.235
118.840
119.258
121.302
122.536
158.026
0
39.5
79
118.5
158.03
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK