Καύσιμα, τιμή ανά λίτρο Ημερομηνία ETB USD
Τιμή βενζίνης 20.06.2022 36.87 0.708
Τιμές ντίζελ 20.06.2022 35.43 0.68
Τιμές της πετρέλαιο 20.06.2022 23.18 0.445
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh Ημερομηνία ETB USD
Νοικοκυριά 01.09.2021 0.349 0.007
Επιχείρηση 01.09.2021 1.019 0.02
This site uses cookies.
Learn more here


OK