Αιθιοπία Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 10-Ιούνιος-2024

Αιθιοπία Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 ETB 79.750 301.886
 USD 1.398 5.292
 EUR 1.298 4.913
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 10-Ιούνιος-2024
(λίτρο, Ethiopian Birr)
0.163
11.961
14.147
21.395
22.489
24.218
30.962
31.841
32.706
35.218
37.916
38.051
42.051
42.539
44.309
47.273
49.903
50.685
51.448
51.467
52.363
53.522
54.252
54.607
55.824
56.004
56.580
58.074
58.770
59.555
60.791
60.932
62.891
62.891
63.674
64.220
65.376
65.551
69.676
69.929
70.018
70.264
70.795
71.143
71.855
73.089
73.711
74.993
76.135
76.908
76.920
77.053
77.697
78.974
79.430
79.589
79.750
80.780
86.972
114.750
125.967
0
31.5
63
94.5
125.97
This site uses cookies.
Learn more here


OK