Βαλίς και Φουτούνα Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 15-Απρίλιος-2024

Βαλίς και Φουτούνα Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 XPF 217.200 822.191
 USD 1.963 7.431
 EUR 1.849 6.999
Στο γράφημα, οι τιμές για τις χώρες που αναφέρονται με το * ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές για τις άλλες χώρες ενημερώνονται σε μηνιαία βάση, διότι αυτές οι χώρες έχουν ρυθμίσει τις αγορές καυσίμων και οι τιμές δεν αλλάζουν συχνά.
Τιμές της πετρέλαιο, 15-Απρίλιος-2024
(λίτρο, CFP Franc)
0.316
22.809
27.426
41.279
43.441
46.975
61.187
62.749
65.560
73.401
76.797
80.677
83.643
90.216
90.329
95.376
96.776
99.456
99.961
101.591
104.895
105.069
105.603
106.917
107.728
107.954
109.686
114.851
116.533
121.297
121.427
121.755
124.466
125.379
128.530
129.251
129.613
130.389
131.492
133.207
133.565
135.608
139.160
140.609
141.901
142.681
147.118
148.485
150.711
151.459
152.390
152.569
152.687
153.194
159.096
163.194
163.866
167.647
168.639
217.200
244.560
0
61.1
122.3
183.4
244.56
This site uses cookies.
Learn more here


OK