Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές της πετρέλαιο, λίτρο, 29-Μάϊος-2023

Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τιμές της πετρέλαιο
Λίτρο γαλόνι
 TTD 4.500 17.034
 USD 0.663 2.510
 EUR 0.618 2.339
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
Τιμές της πετρέλαιο, 29-Μάϊος-2023
(λίτρο, Trinidad and Tobago Dollar)
0.019
1.466
1.592
2.538
2.673
2.880
3.743
3.887
3.895
3.903
4.500
4.997
5.240
5.245
5.388
5.637
5.656
5.683
5.763
5.775
5.930
6.088
6.169
6.529
6.750
6.871
6.897
7.019
7.145
7.170
7.190
7.398
7.414
7.525
7.556
7.577
7.620
7.649
7.757
7.794
7.952
8.004
8.033
8.080
8.120
8.210
8.259
8.286
8.328
8.336
8.348
8.467
8.820
8.862
9.354
9.413
9.497
9.521
10.308
12.770
13.186
14.583
16.781
0
4.2
8.4
12.6
16.78
This site uses cookies.
Learn more here


OK